Danske kommuner

Vil du opføre forestillinger på byens plejehjem og aktivitetscentre?

Ekstra midler skal sikre flere scenekunstoplevelser for byens ældre borgere, herunder borgere med handicap. Københavns Kommune har modtaget ekstra midler, der bl.a. skal sikre flere scenekunstoplevelser for byens ældre borgere, herunder borgere med handicap. Derfor skal der udarbejdes en liste over scenekunstnere, der gerne vil opføre scenekunst på Københavns pleje-og aktivitetscentre. Scenekunstnere opfordres derfor til …

Vil du opføre forestillinger på byens plejehjem og aktivitetscentre? Læs videre »

Jobcenter Faxe tilpasser den telefoniske tilgængelighed efter en undersøgelse blandt borgere og virksomheder!

På baggrund af en rundspørge blandt borgere og virksomheder i Faxe Kommune, har Jobcentret valgt at udvide tilgængeligheden. Fremover vil det være muligt at kontakte Jobcenter Faxe både fysisk og telefonisk om onsdagen. Derudover er den telefoniske tilgængelighed udvidet til kl. 17.00 om torsdagen. Dette skal sikre, at borgere og virksomheder også har mulighed for …

Jobcenter Faxe tilpasser den telefoniske tilgængelighed efter en undersøgelse blandt borgere og virksomheder! Læs videre »

Rammeaftale om Trafiksignaler og ITS-udstyr

Opgaven Udbuddet vedrører en Rammeaftale om trafiksignalanlæg og ITS-udstyr. TMF planlægger at benytte Rammeaftalen til løbende bestilling af opgaver i aftalens løbetid. Arbejdet omfatter navnlig: – Udskiftning af eksisterende trafiksignal og ITS-udstyr samt etablering af nyt. – Øvrige anlægsarbejder, der udføres i sammenhæng med trafiksignalarbejdet, og hvor signalarbejdet udgør hovedformålet. Den enkelte bestilling vil typisk …

Rammeaftale om Trafiksignaler og ITS-udstyr Læs videre »

Københavnerne inviteres nu med i udviklingen af byens nye naturpark

Københavns Kommune og By & Havn inviterer til fælles naturparkdag med dialog og idéudvikling søndag d. 3. oktober. Københavnerne skal have en ny, stor park i Ydre Nordhavn med udsigt over Øresund og en størrelse svarende til halvdelen af Fælledparken. Det bliver en park med plads til boldbaner, naturoplevelser og afslapning på et område, der …

Københavnerne inviteres nu med i udviklingen af byens nye naturpark Læs videre »

Hvor skal varmen komme fra?

Tirsdag den 28. september 2021, kl. 19-22 i Kultunariet afholder Faxe Kommune informationsmøde om varmeforsyning. Kom og hør nærmere om, hvilke muligheder du har for at bruge gas, fjernvarme og varmepumper til opvarmning, og hvad det har af fordele og ulemper. På sigt skal fossile brændsler som olie og naturgas udfases af både den kollektive …

Hvor skal varmen komme fra? Læs videre »

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn

Mangel på arbejdskraft er et aktuelt emne, og nu får både virksomheder og potentielle medarbejdere mulighed for at møde hinanden i dagene den 4.-6. oktober i Svendborg Borgerforening. -Vi har brug for at klæde seniorerne bedre på til at komme i kontakt med arbejdsgiverne, og vi har også brug for at fortælle arbejdsgiverne om de …

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn Læs videre »

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej

22. september 2021 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til nedsivning og udledning af vejvand, tag- og overfladevand fra nyt erhvervsområde ved Jernaldervej i Brønderslev. Tilladelse (nyt vindue) Bassinudformning (nyt vindue) Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have …

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej Læs videre »

Mindre brand på Hotherhaven | Stevns Kommune

Stevns Kommunes plejecenter i Hårlev, Hotherhaven, har været ramt af en mindre brand i nat. Alle er uskadte! Branden opstod omkring køkkenet og nogle kontorlokaler, og ingen beboere eller medarbejdere har været i fare, selv om en gruppe beboere kortvarigt blev flyttet fra deres lejligheder. Branden er formentlig opstået i forlængelse af et eftersyn …

Mindre brand på Hotherhaven | Stevns Kommune Læs videre »

Seks partier bag næste års budget

Seks partier bag næste års budget

Flertallet bag budget 2022. Et flertal bestående af Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forlig om budget 2022. Det betyder, at i alt 15 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag det budget, som nu sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021. ’Med sidste …

Seks partier bag næste års budget Læs videre »

Dentale forbrugsartikler

Rammeaftale om levering af dentale forbrugsartikler til kommunens børne- og ungdomstandpleje samt voksentandpleje Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale om levering af dentale forbrugsartikler til kommunens børne- og ungdomstandpleje samt voksentandpleje (43 klinikker i alt). Udbudsmaterialet er tilgængeligt via den elektroniske udbudsplatform Mercell. Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Scroll til toppen