Danske kommuner

OBS! Forholdsregler ved store mængder vand

Vi forudser, at ny, kraftig regn vil give yderligere udfordringer og oversvømmelser på veje, stier og hos private ejendomme. Jorden i Faxe Kommune er mættet af vand, og åer og vandløb allerede er fyldt det samme er kloaknettet og grøfter. Vi gør, hvad vi kan, men vi kan ikke forhindre regnen i at falde, og mange …

OBS! Forholdsregler ved store mængder vand Læs videre »

Udbud af Kloakservice | Københavns Kommunes hjemmeside

Aftalen vil typisk indebære udførelse af nedenstående opgaver (listen er ikke udtømmende): Tilstandsregistrering/-rapportering Rensning af afløb, kloak og dertilhørende brønde Slamsugning/tømning/rensning af forskellige typer af brønde og ledninger Vedligeholdelse af dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker og ledninger Udskiftning af kraver og brønddæksel Opsætning og tømning af brøndposer og brøndfiltre TV-inspektion af installationer  Rodskæring Assistance ved akutarbejder …

Udbud af Kloakservice | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

Udbud af café i Prismen

Kultur- og Fritidsforvaltningen udbyder forpagtningen af caféen i Prismen for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Det forpagtede areal er 151,7 m2 og selve caféen har plads til 40 gæster med mulighed for flere ved større selskaber. Der er desuden et udendørs serveringsområde. Caféen er beliggende i Prismen, …

Udbud af café i Prismen Læs videre »

Ekspropriation til udbygning af Gambøtvej

Svendborg Kommune har vedtaget at igangsætte ekspropriation til udbygning af Gambøtvej. Formålet med projektet er at skabe en mere trafiksikker trafikafvikling af den sydligste del af Gambøtvej for både lette og tunge trafikanter. Udbygningen indebærer, at der anlægges en ca. 140 meter lang lysreguleret strækning på den sydligste del af Gambøtvej. På en del af strækningen …

Ekspropriation til udbygning af Gambøtvej Læs videre »

Kom til temaaften om senfølger efter kræft den 23. november

Temaaften om senfølger efter kræft den 23. november kl. 19.00-21.30 Sundhedshuset, Hulgade 9, Svendborg Kræftens Bekæmpelses lokalforening og Sundhedshuset Svendborg inviterer alle interesserede til  en aften med fokus på senfølger efter kræft. Senfølger er fysiske og psykiske helbredsproblemer, der kan opstå under og efter et kræftforløb. Træthed, smerter og angst er blandt de mest almindelige. I Danmark …

Kom til temaaften om senfølger efter kræft den 23. november Læs videre »

Nye kloakledninger på Strandvænget | Svendborg Kommune

Vand og Affald A/S skal grave nye kloakledninger på Strandvænget, Strandvænget er en blind vej. Arbejdet udføres af Refsvindinge Entreprenør ApS. I forbindelse med arbejdet, vil det pga. vejens bredde og arbejdet omfang, være nødvendigt at spærre vejen for trafik mens der arbejdes i dagtimerne (kl. 07-16). Skulle der blive behov for at udrykningskøretøjer skal igennem mens …

Nye kloakledninger på Strandvænget | Svendborg Kommune Læs videre »

Flere end forventet er gået i beskæftigelse i Faxe Kommune

Der er højkonjunktur og lav ledighed i Danmark.Men nogle danskere er dog på overførselsindkomst af forskellige årsager. Nu viser en ny måling fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering, at Faxe Kommune har fået en bedre placering på en rangliste over kommunernes indsats, end styrelsen forventede af en kommune som Faxe. Det betyder konkret, at Faxe Kommune …

Flere end forventet er gået i beskæftigelse i Faxe Kommune Læs videre »

Svendborg Kommune har fundet den kommende chef for Familie, børn og unge

Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at ansætte 41-årige Sandra Salman som chef for Familie, Børn og Unge pr. 1. december 2023. Sandra Salman har været konstitueret i samme stilling siden 1. marts 2023. Fra 1. december 2023 kan Sandra Salman fortsætte sit arbejde i Svendborg Kommune som chef for Familie, Børn og Unge. Et enigt …

Svendborg Kommune har fundet den kommende chef for Familie, børn og unge Læs videre »

Landzonetilladelse til overdækning

Ejendommen: Matr.nr. 9d, Leestrup By, Kongsted Beliggende: Skovholmvej 19, 4640 Faxe Klagefristen løber til og med 4. december 2023. Klagevejledning Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er …

Landzonetilladelse til overdækning Læs videre »

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads dornie tor, 02/11/2023 – 12:59 TMF udbyder hermed: Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads 31.10.2023 01.12.2023, kl. 12:00 Opgaven Projektet 100215, Toftegårds Plads – anlæg af ny plads omfatter en total omdannelse af Toftegårds Plads, i forbindelse med de kommende byggerier af nyt Valby Bibliotek og Almene Ungdomsboliger. Projektområdet har derfor …

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads Læs videre »

Scroll to Top