Danske kommuner

Masser af asfaltarbejde i uge 38

Der er masser af asfaltarbejde i den kommende uge (uge 38), så det er værd at køre hjemmefra i lidt bedre tid, end I plejer.. Asfaltbelægningen i krydsene på Vestre Ringvej i Haslev skal udskiftes i perioden 20.-25. september.I samme perioden skal belægningen i Torvegade i Faxe udskiftes, hvorfor vejen er spærret. I Haslev vil …

Masser af asfaltarbejde i uge 38 Læs videre »

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 668

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 668

Svendborg Kommune vedtog i september måned 2021 lokalplan 668 – for et område til særligt pladskrævende varer, Nordre Ringvej 151. Lokalplanens formål er at give mulighed for, at det eksisterende køretekniske anlæg kan afvikles og at der i stedet kan opføres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med handel til private og engros. Lokalplanområdet ligger under …

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 668 Læs videre »

Gigantium er nu endnu mere gigantisk

17. september 2021 Idræts- og kulturmekkaet Gigantium blev torsdag officielt udvidet og indviet. Snoren blev klippet til to nye haller, nye fitnesslokaler og nyt aktivt ankomstområde mod syd med langt bedre forbindelse til den kollektive trafik og kommende Plusbus. En kæmpe er nu blevet endnu større. Det var med snoreklip og glæde fra ”brugerne” de …

Gigantium er nu endnu mere gigantisk Læs videre »

Skattejagter, vendespil og quizzer skal lære københavnske børn om affald

København inviterer til skraldeuge i den kommende uge. Kun fantasien sætter grænser, når Københavns Kommune i uge 38 inviterer til ’Skraldeuge’ på byens bemandede legepladser. Skraldeugen bliver fyldt med aktiviteter, der skal lære børn om affald, genbrug og sortering. Børnene kan fx gå på skraldeskattejagt, male og udsmykke skraldespande, quizze og deltage i skraldesnapper-konkurrencer. Børnene …

Skattejagter, vendespil og quizzer skal lære københavnske børn om affald Læs videre »

Oplag af asfaltgranulat på pendlerpladsen ved E45 afkørsel 16

17. september 2021 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse (nyt vindue)   Klagefristen udløber d. 15-10-2021. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid …

Oplag af asfaltgranulat på pendlerpladsen ved E45 afkørsel 16 Læs videre »

Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

16. september 2021 Nu skal der udpeges medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Er det noget for dig? Pr. 1. januar 2022 skal kommunalbestyrelsen vælge medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune og indkalder derfor forslag til posterne som lejer- og udlejerrepræsentant samt ansøgninger til posten som formand og suppleanter for disse. Indstillinger og ansøgninger …

Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet Læs videre »

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard

I sidste uge var godt 45 personer samlet på Grenaa Havn til konference om den grønne omstilling – herunder forretningsmuligheder for havnevirksomheder ifm. den grønne omstilling samt offshore vind-opgaver. Grenaa Roklub havde lagt sine lækre faciliteter til, og i samarbejde med Grenaa Havn og den nationale erhvervsklynge MARLOG havde vi fået skabt et spændende program med nogle …

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard Læs videre »

Smil, sved og sjov på skoleskemaet

Smil, sved og sjov på skoleskemaet

Fredag den 24. september afholder Søren Kanne-skolen afd. Toubro den anden af tre bevægelsesdage, den sidste afholdes 29. oktober. Det er del af en større kommunal satsning, som skal sætte gang i elevernes motion ovenpå Corona og bakke op om det lokale idrætsforeningsliv, som har haft det svært under corona-nedlukningen. Reaktioner fra første bevægelsesdag 20. …

Smil, sved og sjov på skoleskemaet Læs videre »

Udbud af Betalingsløsning til skolemad og fritidsklubber

Fælles digitalt betalingssystem til at understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter. Genopslag: Udbuddet omhandler et fælles digitalt betalingssystem, som i første omgang skal understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter i henholdsvis folkeskoler og fritidsklubber i Københavns Kommune. Det er hensigten, at betalingssystemet på længere sigt også kan håndtere betalinger på andre af Københavns Kommunes områder.  Systemet skal understøtte …

Udbud af Betalingsløsning til skolemad og fritidsklubber Læs videre »

Udbud af inspektion af brandsikringsanlæg

Aftalen dækker over alle former for inspektion af brandsikringsanlæg i Københavns Kommune Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Kontrakt vedrørende inspektioner af alle typer brandsikringsanlæg. Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell. …

Udbud af inspektion af brandsikringsanlæg Læs videre »

Scroll til toppen