Københavns Kommune

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/tøj med videre

Udbuddet omhandler vask, leje og servicering af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj samt vask af beboeres tøj på plejehjemmene Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell. Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra kommunerne

GovTech Challenge: Har du løsningen, der gør det lettere for ledige og virksomheder at finde hinanden?

Er du kreativ IT-iværksætter, og vil du have muligheden for at pitche din idé på Københavns Rådhus? Så er det dig, vi leder efter. Københavns Erhvervshus har kontakten til virksomhederne, og Jobcenter København har kontakten til ledige københavnere, men hvordan skal bindeleddet se ud? Lige nu skal ledige møde op fysisk i jobcentret for at høre …

GovTech Challenge: Har du løsningen, der gør det lettere for ledige og virksomheder at finde hinanden? Læs videre »

Alle unge i København inviteres til borgersamling

Alle unge i København inviteres til borgersamling

Er du mellem 16-24 år, så har du nu mulighed for at påvirke Københavns udvikling og rådgive byens politikere. Københavns Kommune og Demokrati Garage inviterer alle unge københavnere i alderen 16-24 år til Borgersamling om unges København. Borgersamlingen skal i løbet af efteråret 2021 formulere anbefalinger til Borgerrepræsentationen om det gode ungdomsliv i København. De …

Alle unge i København inviteres til borgersamling Læs videre »

Farverige fliser skal skabe en ny port til Kulbanekvarteret

Trygheden skal højnes ved Vigerslev Allé Station, og det skal ske gennem udsmykning af omgivelserne. Vigerslev Allé Station opleves i dag som et sted med tryghedsudfordringer, og lokal borgerinddragelse viser, at der er et stort ønske om at løfte det visuelle udtryk og trygheden omkring stationen. I øjeblikket er viadukten ved stationen primært præget af …

Farverige fliser skal skabe en ny port til Kulbanekvarteret Læs videre »

Vedr. forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne Offentligt udbud (rådgiverudbud)

Berigtigelse af tidligere offentliggjorte forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne. OpgavenVedr. tidligere offentliggjorte annoncering/forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne, der forventes at blive sendt i offentligt udbud den 4. oktober 2021, offentliggør TMF hermed følgende præciserende berigtigelse: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021. …

Vedr. forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne Offentligt udbud (rådgiverudbud) Læs videre »

Udbud af rammeaftale om ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv.

Københavns Kommune opfordrer interesserede landinspektørvirksomheder til at afgive tilbud på ny rammeaftale Udbuddet omfatter følgende ikke udtømmende liste over ydelser: Matrikulære arbejder: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej, optagelse, nedlægning og omlægning af private fællesveje, ekspropriation og skelretablering. Tinglysning: Tinglysning af nye servitutter, aflysning af eksisterende servitutter, skøder, fremsøgning af indhold i …

Udbud af rammeaftale om ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv. Læs videre »

Stigende antal unge oplever diskrimination på arbejdspladsen

Aldrig har så mange københavnere mellem 18 og 29 oplevet diskrimination på jobbet som nu, viser ny undersøgelse. For mange københavnske unge er det en blandet fornøjelse at møde ind på værkstedet, passe studiejobbet eller lange rundstykker over disken hos bageren. Andelen af unge københavnere, der oplever, at de bliver diskrimineret på grund af køn, …

Stigende antal unge oplever diskrimination på arbejdspladsen Læs videre »

Udbud af Kontrakt om levering af Id-kortløsning til bekæmpelse af social dumping

Kommune udbyder hermed en kontrakt vedr. Id-kortløsning til risikovurdering og bekæmpelse af social dumping på Københavns Kommunes byggeprojekter. Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell. Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra …

Udbud af Kontrakt om levering af Id-kortløsning til bekæmpelse af social dumping Læs videre »

Udbud af rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform

Københavns Kommune ønsker at indhente tilbud på konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform Københavns Kommune ønsker at indhente tilbud på konsulentbistand og projektleverancer til vedligeholdelse, support, ny- og videreudvikling, sparring og optimering af Københavns Kommunes webplatform. Herudover kan rammeaftalen anvendes til leverancer af konsulentbistand til bl.a.: Udvikling Integration Konfiguration Vedligehold UI-optimering DevOps Rådgivning og ekspertbistand …

Udbud af rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform Læs videre »

Udbud af Dynamisk indkøbssystem vedr. isolationsfaciliteter

Dynamisk indkøbssystem vedr. isolationsfaciliteter til frivillig isolation i forbindelse med COVID-19 Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af isolationsfaciliteter til brug for Københavns Kommunes visiterede borgere. I forbindelse med Statens plan for genåbningen af Danmark, skal Københavns Kommune stille isolationsboliger til rådighed til borgere, som ikke kan etablere sig velegnet selvisolation i eget …

Udbud af Dynamisk indkøbssystem vedr. isolationsfaciliteter Læs videre »

Scroll til toppen