Københavns Kommune

Totalrådgivning – 100186 – CO2 reduktion fra vejtrafikken i 2025 – Hastighedszoner

Opgaven Det er politisk besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til regeringens mål om at være CO2 neutrale i 2025 gennem en gennemsnitlig nedsættelse af hastigheden i kommunen med 10 km/t. Hastighedsnedsættelsen implementeres gennem 3 delprojekter: Hastighedszoner, Kategori I og II strækninger samt Kategori III strækninger. Dette udbud omhandler alene Hastighedszoner. TMF har inddelt København …

Totalrådgivning – 100186 – CO2 reduktion fra vejtrafikken i 2025 – Hastighedszoner Læs videre »

Hovedentreprise – Amaliehaven Bolværk 100205

Opgaven Bolværket ud for Amaliehaven er en 274 meter lang træ – og granitkonstruktion. Til Amaliehavens bolværk hører tillige et ca. 23 meter langt stykke, der udgøres af en stålspuns med granitoverbygning sat i en senere periode. Bolværket, Promenaden bagved og Amaliehaven ejes i fællesskab af Slots- og Kultursstyrelsen (SLKS) og Københavns Kommune (KK). Træbolværket …

Hovedentreprise – Amaliehaven Bolværk 100205 Læs videre »

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand.

Opgaven Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til anlægsprojekter inden for området ”Broer og Konstruktioner” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til: Broer Tunneler Andre bygværker Forundersøgelser for broer/tunneler Rådgivningen kan angå alle faser i projektet fra den indledende rådgivning til og med rådgivning i forbindelse med udførelse. Rådgivningen kan desuden ske i såvel totalrådgivning som …

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Læs videre »

Offentligt udbud af VMS-tavler til Københavns Kommune

Opgaven Københavns Kommune ønsker at erstatte defekte digitale variable tavler, og anskaffe sig nye yderligere på udvalgte skolevejsstrækninger. Materiale Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Mercell Offentligt udbud af VMS-tavler til Københavns Kommune (mercell.com) Tilbudsfrist Tilbuddet skal være uploadet senest 14/2-2023, kl. 14.00 Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder …

Offentligt udbud af VMS-tavler til Københavns Kommune Læs videre »

Invitation til partnerskab af opstilling af elektronikbokse

Baggrund Københavns Kommune har vedtaget et mål om at 3-doble mængden af genbrug i perioden 2019-2024. Dette er beskrevet i ”Ressource- og Affaldsplanen: Cirkulær København 2024. Det skal minimere affaldsmængderne, fremme den cirkulære økonomi og borgernes bevidsthed i forhold til genbrug. Det sker som følge af affaldsbekendtgørelsen, hvor kommunernes håndtering af affald sker efter affaldshierarkiet …

Invitation til partnerskab af opstilling af elektronikbokse Læs videre »

Afhentning af cykler og cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation

Formålet med samarbejdet er at sikre, at flere cykler genbruges, bliver repareret og lever længere, gennem samarbejdspartneres borgerrettede cykel- workshops og aktiviteter.   Samarbejdet tager udgangspunkt i aftagning af cykler og cykeldele fra Borgervænget Genbrugsstation. De udvalgte samarbejdspartnere skal anvende genstandene med det formål at udbrede genbrug til borgerere og undervise borgere i at reparere deres …

Afhentning af cykler og cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation Læs videre »

Udbud af kassekredit til Københavns Kommune

I 2014 koblede Ordregiver sig på Statens aftale om betalingsformidlingsydelser via Offentligt BetalingsSystem (OBS) og overgik i den forbindelse til fuld udvidet anvendelse af OBS.Al Ordregivers betalingsformidling foregår derfor direkte via Statens leverandør af betalingsformidlingstjenester: Danske Bank A/S. Betalingsformidlingsydelser er således ikke omfattet af nærværende udbud. Men Statens aftale om betalingsformidlingsydelser indeholder ikke en kreditfacilitet …

Udbud af kassekredit til Københavns Kommune Læs videre »

Genopretning af gadebelysning – totalentreprise

Genopretning af gadebelysning – totalentreprise dornie tor, 12/01/2023 – 14:11 TMF udbyder hermed opgaven: Genopretning af gadebelysning – totalentreprise 12.01.2023 10.02.2023, kl. 12:00 Opgaven Udbuddet vedrører levering og opsætning af ca. 4200 armaturer, alternativt retrofitindsatser, på eksisterende anlæg i Københavns Kommune. Udbuddet indeholder desuden levering og opsætning af 11 torontoanlæg. Den samlede opgave er opdelt …

Genopretning af gadebelysning – totalentreprise Læs videre »

Udbud af brovagtstjenes, Trangravsbroen | Københavns Kommunes hjemmeside

Opgaven med varetagelse af brovagtstjenesten består overordnet af følgende opgaver: Fast bemanding på Trangravsbroen. Broåbning, Tilsyn, Tilsyn på øvrige broer Viceværtsfunktion Infotjeneste Bagvagt-funktion (tilkaldetjeneste på andre broer i nærheden) Assistance til åbninger af Inderhavnsbroen (rydning af broen) Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet …

Udbud af brovagtstjenes, Trangravsbroen | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

Invitation til deltagelse i partnerskab om affugtning af tekstiler

”Cirkulær København”, Ressource og Affaldsplan 2024 er vedtaget og i Københavns Kommune har vi en målsætning om at genanvende 70% af husholdningsaffaldet fra senest 2024. Desuden har kommunen en ambition om at reducere C02-udledningen, fx ved at få tekstiler, der kan indeholde plast, ud af affaldet til forbrænding. Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og …

Invitation til deltagelse i partnerskab om affugtning af tekstiler Læs videre »

Scroll to Top