Københavns Kommune

Dynamisk Indkøbssystem til indkøb af inventar

Dynamisk Indkøbssystem til indkøb af inventar FG8T ons, 24/11/2021 – 16:05 Københavns Kommune udbyder dynamisk indkøbssytem til store inventaranskaffelser. 17.11.2021 07.12.2021, kl. 12:00 Systemet vil blive anvendt til indretning af eks. skoler, kontorområder og plejeboliger. Leverandører som bliver godkendt og derved optaget på systemet, vil få adgang til at se og byde ind på konkrete …

Dynamisk Indkøbssystem til indkøb af inventar Læs videre »

Udbud af danskuddannelse til voksne selvforsørgende udlændinge

Udbud af danskuddannelse til voksne selvforsørgende udlændinge VG31 tir, 23/11/2021 – 13:54 Udbuddet omfatter danskuddannelse til voksne selvforsørgende udlændinge m.fl., i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Danskuddannelsesloven). 19.11.2021 17.12.2021, kl. 12:00 Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Afholdelse af markedsdialog i forbindelse med udbud af PPA

Københavns Kommune ønsker at indgå en PPA baseret på additionel vedvarende energi med henblik på at sikre etablering af 100% CO2-neutral elproduktion til dækning af Kommunens samlede el-forbrug (ca. 100 GWh årligt) over en periode på forventeligt 10 år. Markedsdialogerne forventes afholdt i uge 48 og 49. Aktører der ønsker at deltage i markedsdialogen, skal …

Afholdelse af markedsdialog i forbindelse med udbud af PPA Læs videre »

Levering af tandtekniske ydelser til Voksentandplejen i Københavns Kommune

Levering af tandtekniske ydelser til Voksentandplejen i Københavns Kommune RK9H man, 22/11/2021 – 09:54 Udbuddet omfatter levering af tandtekniske ydelser til Voksentandplejens klinikker i Københavns Kommune. Aftalen er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis aftagelig og fast protetik. 19.11.2021 22.12.2021, kl. 12:00 Materiale Adgang til udbudsmaterialet sker udelukkende via mercell.com Ekstern side Se den originale nyhed …

Levering af tandtekniske ydelser til Voksentandplejen i Københavns Kommune Læs videre »

Udbud af cafédrift i BIBLIOTEKET på Rentemestervej

BIBLIOTEKET ligger på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, der i de sidste år har gennemgået en stor transformation fra ødet industrikvarter til et urbant miljø med erhverv, små starts-up, kreative værksteder og kaffebarer og caféer. BIBLIOTEKET er et kulturelt knudepunkt, der samler bibliotek, kulturhus, kreative værksteder, medborgercenter, Borgerservice og koncertsal under ét tag. De mange forskellige funktioner og …

Udbud af cafédrift i BIBLIOTEKET på Rentemestervej Læs videre »

Udbud af rammeaftale vedrørende ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikere

Udbuddet omfatter følgende ikke udtømmende liste over ydelser: Matrikulære arbejder: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej, optagelse, nedlægning og omlægning af private fællesveje, ekspropriation og skelretablering. Tinglysning: Tinglysning af nye servitutter, aflysning af eksisterende servitutter, skøder, frem-søgning af indhold i tingbogen og tolkning og rådgivning (servitutredegørelse). Rådgivning og jura: Regler og lovgivning …

Udbud af rammeaftale vedrørende ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikere Læs videre »

Genudbud af offentlige bisættelser og begravelser i Københavns Kommune

Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale om udførelse og levering af ydelser og vareartikler ved gennemførelsen af en ordentlig og sømmelig bisættelse eller begravelse af afdøde borgere i Københavns Kommune, hvor den afdøde ikke efterlader sig pårørende, der kan eller vil påtage sig at forestå bisættelsen eller begravelsen, som foretages efter anmodning fra Københavns Kommunes …

Genudbud af offentlige bisættelser og begravelser i Københavns Kommune Læs videre »

Udbud af måtteservice | Københavns Kommunes hjemmeside

Københavns Kommune udbyder vask og leje af måtter til Københavns Kommune herunder levering og afhentning samt rådgivning af de enkelte enheder i forbindelse med valg af måttetype, størrelse samt skiftefrekvens. Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun …

Udbud af måtteservice | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

9 ansøgere får del i genopretningspuljen på 3,1 million

Københavns Kommune modtog 17 ansøgninger til genopretningspuljen for erhvervslivet. De er nu vurderet, og 9 ansøgere får del i puljen. Juleudsmykning og åbning af julehovedstaden, amerikansk madfestival i Carlsberg Byen, vintersvømme-event i Københavns Havn og omstilling af byens restaurationsbranche til grøn og klimavenlig. Der er nogle af de aktiviteter og projekter, som bliver gennemført i …

9 ansøgere får del i genopretningspuljen på 3,1 million Læs videre »

Biltrafik ensrettes i Sølvgade: gangtunnel skal renoveres

Gangtunnelen under Sølvgade skal renoveres de kommende seks måneder, hvilket betyder, at biltrafikken ensrettes i det meste af perioden. Der er utætheder i den gangtunnel, der går under Sølvgade mellem Rigensgade og Kongens Have. Derfor er det nødvendigt at reparere betonen på både indersiden og oversiden af tunnelen. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vil …

Biltrafik ensrettes i Sølvgade: gangtunnel skal renoveres Læs videre »

Scroll til toppen