Københavns Kommune

Fem byrumsforsøg klar i Middelalderbyen

De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i fem kendte gader i Indre By som en del af en forsøgsordning. Fodgængere får nu fortrinsret på kørebanerne, mens små træer og bænke erstatter parkeringspladserne en række steder i Indre By. Det er resultatet af fem nye byrumsforsøg, som løber frem til udgangen af september måned. Samtidig …

Fem byrumsforsøg klar i Middelalderbyen Læs videre »

Udbud af beskyttet beskæftigelse, servicelovens § 103

Socialforvaltningen udbyder en aftale vedr. køb af 55 deltidspladser inden for beskyttet beskæftigelse med option på køb af yderligere 15 Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap visiterer borgere til beskyttet beskæftigelse i medfør af servicelovens § 103. De to borgercentre udbyder i fællesskab en kontrakt lydende på 55 deltidspladser, med option på yderligere 15 pladser, hvor …

Udbud af beskyttet beskæftigelse, servicelovens § 103 Læs videre »

Skolen ved Sundet på Amager udvides med nye bygninger, et ekstra klassespor og nyt fritidshjem

Skolen ved Sundet på Amager udvides med nye bygninger, et ekstra klassespor og nyt fritidshjem

På Amager er der godt gang i skoleudvidelser og -renoveringer. Skolen ved Sundet udvides fra tre til fire spor og renoveres fra top til tå. På Amager er der godt gang i skoleudvidelser og -renoveringer. Skolen ved Sundet udvides fra tre til fire spor og bliver gennemgribende renoveret efterfølgende. Der er rejsegilde torsdag 10. juni …

Skolen ved Sundet på Amager udvides med nye bygninger, et ekstra klassespor og nyt fritidshjem Læs videre »

Fremtidens skybrudsløsning klar til indvielse i Sydhavnen

Projektet kan hjælpe med at håndtere skybrud lokalt og skabe merværdi for naboerne. Indvielse i denne uge. Københavns Kommune og HOFOR er godt i gang med at sikre byen mod fremtidens ekstremregn. Flere projekter er allerede gennemført, og mange andre er godt i gang. Og fredag d. 10. juni står et godt bud på fremtidens …

Fremtidens skybrudsløsning klar til indvielse i Sydhavnen Læs videre »

Ny firesporet skole i Ørestad med svømmehal, idrætshal og madskole

Ny firesporet skole i Ørestad med svømmehal, idrætshal og madskole

I Ørestad er der en ny firesporet skole på vej med plads til 1.200 elever. En skole, der skal være knudepunkt for læring, kultur og fritid.   Ørestaden er i rivende udvikling, og mange børnefamilier bosætter sig i bydelen. Derfor er der behov for mere skolekapacitet og flere fritidstilbud for børn, unge og lokalmiljø, og …

Ny firesporet skole i Ørestad med svømmehal, idrætshal og madskole Læs videre »

Teknik- og Miljøforvaltningen åbner kontaktcenter til gavn for københavnere og erhvervsliv

Centeret skal gøre det nemmere for københavnere og erhvervsdrivende at komme i kontakt med forvaltningen og få hurtig hjælp. Det bliver nemmere at komme i kontakt med Teknik- og Miljøforvaltningen i København.   Fremover vil københavnere og erhvervsliv bare skulle trykke nummeret 33 66 56 00 for at få en medarbejder i røret, der kan give …

Teknik- og Miljøforvaltningen åbner kontaktcenter til gavn for københavnere og erhvervsliv Læs videre »

Markant løft i kvaliteten af københavnske daginstitutioner

Antallet af daginstitutioner i Københavns Kommune med udfordringer i kvaliteten er faldet de seneste år, viser ny opgørelse. Et årligt 360-graders tilsyn og en systematisk opfølgning i institutioner med udfordringer ser ud til at have båret frugt i Københavns Kommune. Antallet af daginstitutioner i København, hvor der skal iværksættes en faglig handlingsplan på baggrund af …

Markant løft i kvaliteten af københavnske daginstitutioner Læs videre »

Den borgervendte kriminalitet i København er på sit laveste i over ti år

Færre og færre københavnere udsættes for kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold. Det viser Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. De seneste år er færre og færre københavnere blevet udsat for borgervendt kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold. Faktisk er antallet af anmeldelser faldet til det laveste niveau i over 10 år – fra 76 anmeldelser per 1.000 …

Den borgervendte kriminalitet i København er på sit laveste i over ti år Læs videre »

Rammeaftale om teknisk rådgivning -Parker og Byrum

TMF udbyder hermed opgaven: Rammeaftale om teknisk rådgivning – for Parker og Byrum Opgaven Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til anlægsprojekter inden for området ”Parker og Byrum” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til: – Parker – Landskabs- og beplantningsprojekter – Byrum – Legepladser – Aktivitets- og sportsfaciliteter – Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og …

Rammeaftale om teknisk rådgivning -Parker og Byrum Læs videre »

Nye regler træder i kraft – tre steder i byen får festen et sluttidspunkt

Fremover skal al elektronisk forstærket musik slukkes senest kl. 20.00 på hverdage og kl. 22.00 fredage og lørdage i tre grønne områder. Fra fredag d. 28. maj gælder nye regler for, hvornår der skal slukkes for de fængende beats og den tunge bas på tre af de mest populære forsamlingssteder, som Københavns Kommune har ansvaret for. Havneparken på Islands Brygge, Hørsholmparken …

Nye regler træder i kraft – tre steder i byen får festen et sluttidspunkt Læs videre »

Scroll til toppen