Københavns Kommune

Udbud på juridisk bistand

Udbud på juridisk bistand FG8T ons, 25/05/2022 – 12:10 Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Juridisk bistand. (Advokatbistand). 20.05.2022 20.06.2022, kl. 12:00 Den udbudte kontrakt er en ikke-eksklusiv rammeaftale med 3 delkontrakter. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation …

Udbud på juridisk bistand Læs videre »

Høring af tilbudsliste til udbud af bygningsundersøgelser

Høring af tilbudsliste til udbud af bygningsundersøgelser FG8T tir, 24/05/2022 – 17:03 Høring af tilbudsliste til rammeaftale om rådgivning, prøvetagning og analyse 24.05.2022 30.05.2022, kl. 12:00 Københavns Kommune udsender snarest udbud af rammeaftale vedr. bygningsundersøgelser Potentielle tilbudsgivere bedes fremsende eventuelle kommentarer eller forslag til forbedringer til q03j@kk.dk hurtigst muligt og senest d. 30. maj. Bygningsundersøgelser …

Høring af tilbudsliste til udbud af bygningsundersøgelser Læs videre »

Udbud af Vinduespolering for Københavns kommune Distrikt 1

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vinduespolering i Københavns Kommune, på bygninger som ligger under distrikt 1 i Københavns Kommune. Der er tale om en rammeaftale med ét distrikt. Materialet vil blive tilgængeligt på udbudsportalen Mercell i løbet af maksimum 2 dage. Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det …

Udbud af Vinduespolering for Københavns kommune Distrikt 1 Læs videre »

Kørsel for udflytterbørnehaver – Dynamisk Indkøbssystem

Kørsel for udflytterbørnehaver – Dynamisk Indkøbssystem FG8T ons, 18/05/2022 – 09:01 Københavns Kommune etablerer et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af kørsel for udflytterbørnehaver. 16.05.2022 16.06.2022, kl. 12:00 Link til udbudsportalen Mercell Københavns Kommunes udbud for Kørsel for udflytterbørnehaver – Dynamisk Indkøbs… Ekstern side Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra …

Kørsel for udflytterbørnehaver – Dynamisk Indkøbssystem Læs videre »

Markedshøring i forbindelse med udbud af Graffitibekæmpelse i København Nord

Markedshøring i forbindelse med udbud af Graffitibekæmpelse i København Nord helbar man, 09/05/2022 – 10:45 Københavns Kommune sender hermed materiale til udbud af graffitibekæmpelse i København Nord i markedshøring. 08.05.2022 08.06.2022, kl. 12:00 Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Bavnehøj Allé – forbindelse og mødested

Opgaven Rådgiver skal med udgangspunkt i anlægsprogrammet udarbejde dispositions­forslag, projektforslag og et udbudsprojekt, som danner grundlag for et udbud af entreprisen for Bavnehøj Allé og forbindelsen gennem Vestre Kirkegård. Den samlede økonomiske ramme er på 18 mio. kr. dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder forundersøgelser, registreringer, rådgiverhonorar, uforudsete udgifter og anlægsarbejder inklusive bygherreleverancer. …

Bavnehøj Allé – forbindelse og mødested Læs videre »

Dynamisk indkøbssystem – indkvartering | Københavns Kommunes hjemmeside

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at oprette et dynamisk indkøbssystem for indkvartering af personer efter behov, fx personer fordrevet pga. krig og personer med behov for isolationsbolig pga. pandemier, som fordrer Ordregiver til at skulle yde indkvarteringsfaciliteter. Det dynamiske indkøbssystem anvendes til, i overensstemmelse med udbudsloven, at indgå kontrakter omfattende indkvartering af privatpersoner. I nogle …

Dynamisk indkøbssystem – indkvartering | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

Udbud af affaldssorteringsmøbler | Københavns Kommunes hjemmeside

Københavns Kommune ønsker at indgå et samarbejde om køb af affaldssorteringsmøbler. Aftalen er en del af et projekt, som udgør et delmål i Københavns Kommunes affalds- og ressourceplan, Cirkulær København. Formålet med planen er, at der skal opstilles affaldssorteringsmateriel i de borgerrettede tilbuds køkkener og dertilhørende spisearealer, da der her produceres mest affald. Materialet er …

Udbud af affaldssorteringsmøbler | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

Markedshøring i forbindelse med udbud af fortovsordningen

Markedshøring i forbindelse med udbud af fortovsordningen helbar fre, 25/03/2022 – 08:36 Københavns Kommune skal udbyde fortovsordning i offentligt udbud. I den forbindelse ønskes en markedsdialog vedr. materialet. 24.03.2022 19.04.2022, kl. 00:00 Se den originale nyhed fra Københavns Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Scroll til toppen