Københavns Kommune

Udbud af rammeaftale om køb af notatskrivningskurser

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at dække behovet for notatskrivningskurser til kommunens ansatte. Der vil være en samlet rammeaftale, med én leverandør. Løbetiden er 4 år.  Materialet vil være tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell. Se …

Udbud af rammeaftale om køb af notatskrivningskurser Læs videre »

Udbud af caféen i Brønshøj Kulturhus

I Brønshøj Kulturhus, BRØK, kan man opleve og skabe kultur i små og store fællesskaber på tværs af generationer. Som forpagter råder man over et nyt produktionskøkken og får direkte adgang fra caféen til bydelens bedste baghave tæt på Brønshøj Torv med mulighed for udeservering. Foruden de løbende kulturelle aktiviteter inde i BRØK primært oppe …

Udbud af caféen i Brønshøj Kulturhus Læs videre »

Udbud af Kloakservice | Københavns Kommunes hjemmeside

Aftalen vil typisk indebære udførelse af nedenstående opgaver (listen er ikke udtømmende): Tilstandsregistrering/-rapportering Rensning af afløb, kloak og dertilhørende brønde Slamsugning/tømning/rensning af forskellige typer af brønde og ledninger Vedligeholdelse af dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker og ledninger Udskiftning af kraver og brønddæksel Opsætning og tømning af brøndposer og brøndfiltre TV-inspektion af installationer  Rodskæring Assistance ved akutarbejder …

Udbud af Kloakservice | Københavns Kommunes hjemmeside Læs videre »

Udbud af café i Prismen

Kultur- og Fritidsforvaltningen udbyder forpagtningen af caféen i Prismen for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Det forpagtede areal er 151,7 m2 og selve caféen har plads til 40 gæster med mulighed for flere ved større selskaber. Der er desuden et udendørs serveringsområde. Caféen er beliggende i Prismen, …

Udbud af café i Prismen Læs videre »

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads dornie tor, 02/11/2023 – 12:59 TMF udbyder hermed: Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads 31.10.2023 01.12.2023, kl. 12:00 Opgaven Projektet 100215, Toftegårds Plads – anlæg af ny plads omfatter en total omdannelse af Toftegårds Plads, i forbindelse med de kommende byggerier af nyt Valby Bibliotek og Almene Ungdomsboliger. Projektområdet har derfor …

Udbud af totalrådgivning til Toftegårdsplads Læs videre »

Totalrådgivning – Frederikssundsvej, trafiksikkerhed og erstatningsparkering

Opgaven I foråret blev der afsat 19 mio. kr. til trafiksikkerhed og erstatningsparkering på Frederikssundsvej Projektet består af 9 delprojekter på Frederikssundsvej. 1. I krydset Frederiksborgvej/Vibevej etableres et separat signal for cyklisterne fra Frederiksborgvej. 2. Ved skolen i Charlottegården flyttes et krydsningspunkt, så der er bedre oversigt ved ind- og udkørsel fra skolen. Der laves …

Totalrådgivning – Frederikssundsvej, trafiksikkerhed og erstatningsparkering Læs videre »

Udbud af cafédrift på Onkel Dannys Plads

Onkel Dannys Plads består, foruden af selve pladsen, af det populære spillested Råhuset, det nyåbnede udstillingssted, OVENPÅ, samt Beboerhuset, udlejningslokalet, Forsamlingshuset, og caféen, som er i udbud. Caféen er bygget i de karakteristiske brune mursten, der er kendetegnet for Den Brune Kødby. Indenfor har caféen fritlagte bjælker og store vinduespartier ud til pladsen. Udenfor er …

Udbud af cafédrift på Onkel Dannys Plads Læs videre »

Rammeaftale om teknisk rådgivning – Klimatilpasning og Anlæg

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Rammeaftalen forventes anvendt inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg” i TMF, herunder men ikke begrænset til: – Parker – Landskabs- og beplantningsprojekter – Byrum – Legepladser – Aktivitets- og sportsfaciliteter – Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og spildevandstekniske anlæg – Hydraulisk modellering – Vejprojekter …

Rammeaftale om teknisk rådgivning – Klimatilpasning og Anlæg Læs videre »

Udbud af totalrådgivning til Renovering af Langebro, del 2

Opgaven Projektet Renovering af Langebro er forankret i enheden ”Bro og Tunnel” i MKB. Projektet gennemføres i perioden 2021 – 2025. I slutningen af 2019 viste en tilstandsvurderingen af Langebro et højt indhold af klorid i betonen i det gamle P-kælderområde på Sjælland-siden, særligt omkring dilatationsfugerne, på grund af utætte dilatationsfuger gennem mange år. Dette …

Udbud af totalrådgivning til Renovering af Langebro, del 2 Læs videre »

Udbud af massageordning til medarbejdere i Københavns Kommune

Udbud af massageordning til medarbejdere i Københavns Kommune FG8T man, 09/10/2023 – 11:27 Genudbud af massageordningen til medarbejderne i Københavns Kommune 06.10.2023 08.11.2023, kl. 12:00 Aftalen er tilgængelig for alle kommunens forvaltninger, og har førhen været anvendt af de fleste forvaltninger. Den nuværende leverandør leverer massage på 12 forskellige lokationer. Aftalens ydelse finder hovedsageligt sted …

Udbud af massageordning til medarbejdere i Københavns Kommune Læs videre »

Scroll to Top