Hørup får et nyt børnehus på Bonderosevej

Hørup får et nyt børnehus på Bonderosevej At skabe dagtilbud af høj kvalitet er nøgleordet for de nye rammer, som kommunen nu går i gang med at realisere i Hørup. Et nyt børnehus skal etableres på Bonderosevej, med udgangspunkt i en om- og tilbygning af den eksisterende Bygadens Børnegård. Det nye børnehus etableres med fokus …

Hørup får et nyt børnehus på Bonderosevej Læs videre »

Mikroudbrud af smitte med coronavirus i Silkeborg

Coronavirus: Status på smittespredning og indsatser torsdag

Coronastatus i Silkeborg Kommune torsdag 13. august 2020. Smittestatus Der er nu 38 smittede de seneste syv dage i Silkeborg Kommune. Det er 1 mere end i går onsdag. Pas på hinanden: Hold afstand, vask hænder, sprit af – og gå hjem i isolation og ring til din læge, hvis du har symptomer på smitte. …

Coronavirus: Status på smittespredning og indsatser torsdag Læs videre »

Sønderborg Kommune bruger 20 mio. kr. på vej- og anlægsprojekter

Sønderborg Kommune bruger nu 20 mio. kr. ekstra på at forbedre veje, fortove og stier. Det betyder, at borgerne kan se fem til ny asfalt på en lang række veje samt renoverede fortove og stier. I alt sætter Sønderborg Kommune gang i omkring 30 projekter på at forbedre kommunale infrastruktur. – Vi er rigtig glade for, …

Sønderborg Kommune bruger 20 mio. kr. på vej- og anlægsprojekter Læs videre »

Samarbejdet med Code af Care forlænges | Nyheder

  I juni sidste år indgik Social og Beskæftigelsesudvalget en etårig kontrakt med Code of Care for at styrke samarbejdet med virksomhederne i Fredericia i forhold til at styrke det sociale medansvar for det rummelige arbejdsmarked. Denne kontrakt har udvalget nu besluttet at forlænge. ”Samarbejdet med Code of Care er en af vores indsatser for …

Samarbejdet med Code af Care forlænges | Nyheder Læs videre »

Midler bevilget til venneforening på Fuglsanggården

Midler bevilget til venneforening på Fuglsanggården

Midlerne være med til gøre en forskel for de svageste ældre i plejeboligerne i hele Norddjurs Kommune. Venneforening på Fuglsanggården/Demenscenter Norddjurs, der er et netværk af frivillige, der arrangerer aktiviteter til stor fornøjelse for beboerne, har søgt midler fra Sundhedsstyrelsen, og det er glædeligt, at de har fået bevilget kr. 396.000. I samarbejde med leder …

Midler bevilget til venneforening på Fuglsanggården Læs videre »

Tilbud om rådgivning til familier med børn i 0-18...

H.K.H. Kronprinsen åbner filmfestival i Odense

Filmskabere fra hele verden får kongeligt selskab ved årets udgave af OFF – Odense International Film Festival. Odense Kommune har inviteret filmfestivalens protektor, H.K.H. Kronprinsen, til åbningsfesten – Kick OFF –  hvor Kronprinsen får lejlighed til at overvære en humørfyldt aften med taler, dans og naturligvis en masse film i det korte format. – Det …

H.K.H. Kronprinsen åbner filmfestival i Odense Læs videre »

Tre plejehjem får ekstra penge til hjemliggørelse | Nyheder

I forbindelse med at anlægsloftet blev fjernet i 2020, besluttede byrådet at sætte 2 mio. kr. af til hjemliggørelse af kommunens plejehjem. Senior og Handicapudvalget besluttede i maj måned at fordele 1,7 mio. kr. efter en fordelingsnøgle og reservere en pulje på 300.000 kr. som de enkelte plejehjem kunne søge til særlige projekter. ”Der er …

Tre plejehjem får ekstra penge til hjemliggørelse | Nyheder Læs videre »

Projekt får flere til at vælge en karriere i Plejen | Nyheder

Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen med projektet Afkortet grundforløb, og derfor har Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget på deres udvalgsmøder netop besluttet at gøre pilotprojektet permanent. Pilotprojektet ’Afkortet grundforløb’ blev til i et samarbejde på tværs af Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget, som en del af Projekt Hænder Nok. Projektet …

Projekt får flere til at vælge en karriere i Plejen | Nyheder Læs videre »

Forslag til besparelser offentliggøres på torsdag

Forslag til besparelser

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, hvilke forslag til besparelser, der nu fremlægges til offentlig debat og sendes i høring. Det er 60 forslag til en samlet besparelse på op til 70 mio. kr. i næste års budget samt 15 forslag til en samlet besparelse på ca. 23 mio. kr. i dette års budget. Se forslagene …

Forslag til besparelser Læs videre »

Plan skal skrue ned for trafikstøj og op for sundhed | Nyheder

Støj er et problem, og særligt trafikstøj er ifølge WHO et af de største miljøproblemer i EU. Fredericia Kommune har i flere år haft en støjhandlingsplan for trafikstøj, som nu skal opdateres. Det besluttede Miljø- og Teknikudvalget på det første udvalgsmøde efter sommerferien onsdag den 12. august, hvor de blev præsenteret for en støjkortlægning af …

Plan skal skrue ned for trafikstøj og op for sundhed | Nyheder Læs videre »

Scroll til toppen