Faxe Kommune

Faxe Kommune

Lægeskift: Borgere i Haslev som skal skifte læge får nyt brev

Onsdag aften har Region Sjælland sendt følgende meddelelse ud: På grund af it-udfordringer udskydes lægevalget i Faxe Kommune og de kommende dages lægevalg i Slagelse og Lolland Kommune. Omkring 26.000 borgere har modtaget besked om, at de i dag eller en af de kommende dag skulle vælge ny praktiserende læge pr. 1. januar. Dette har …

Lægeskift: Borgere i Haslev som skal skifte læge får nyt brev Læs videre »

Lægeskift i Haslev onsdag 29. november

Systemet til lægeskift i dag, onsdag den 29. november, er løbet ind i nogle tekniske vanskeligheder.  Det betyder, at man ikke kan skifte læge via borger.dk fra kl. 10 som først meldt ud fra Region Sjælland.  Systemet til skift af læge er desværre nede, og seneste melding (kl. 12.07) er, at der ikke er en …

Lægeskift i Haslev onsdag 29. november Læs videre »

Lægeskift: Ny tidsplan følger | faxekommune.dk

Det bliver ikke muligt at skifte læge i Haslev fra i dag, onsdag den 29. november, som det ellers var planlagt.  En ny tidsplan bliver snarest muligt meldt ud.  Det betyder også, at du IKKE behøver ringe til Borgerservice i dag, da systemet til lægeskift ikke kommer op at køre – og derfor vil vi …

Lægeskift: Ny tidsplan følger | faxekommune.dk Læs videre »

OBS! Forholdsregler ved store mængder vand

Vi forudser, at ny, kraftig regn vil give yderligere udfordringer og oversvømmelser på veje, stier og hos private ejendomme. Jorden i Faxe Kommune er mættet af vand, og åer og vandløb allerede er fyldt det samme er kloaknettet og grøfter. Vi gør, hvad vi kan, men vi kan ikke forhindre regnen i at falde, og mange …

OBS! Forholdsregler ved store mængder vand Læs videre »

Flere end forventet er gået i beskæftigelse i Faxe Kommune

Der er højkonjunktur og lav ledighed i Danmark.Men nogle danskere er dog på overførselsindkomst af forskellige årsager. Nu viser en ny måling fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering, at Faxe Kommune har fået en bedre placering på en rangliste over kommunernes indsats, end styrelsen forventede af en kommune som Faxe. Det betyder konkret, at Faxe Kommune …

Flere end forventet er gået i beskæftigelse i Faxe Kommune Læs videre »

Landzonetilladelse til overdækning

Ejendommen: Matr.nr. 9d, Leestrup By, Kongsted Beliggende: Skovholmvej 19, 4640 Faxe Klagefristen løber til og med 4. december 2023. Klagevejledning Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er …

Landzonetilladelse til overdækning Læs videre »

Brugerbetaling for anmeldelser efter bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)

Faxe Kommune har hidtil taget brugerbetaling for anmeldelser efter slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018). Det drejer sig hovedsageligt om anmeldelser af stabiliseret spildevandsslam og afgasset biomasse til jordbrugsformål. Det har hidtil været vurderet, at anmeldelserne var omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021), hvorfor kommunen skal opkræve brugerbetaling for …

Brugerbetaling for anmeldelser efter bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) Læs videre »

Faxe Kommune får ny centerchef til børne- og familieområdet

Sammenlagt 12 års kommunal ledelseserfaring på børne- og ungeområdet er et solidt grundlag at stå på, når man lander som centerchef på det område i Faxe Kommune.Og den baggrund har Dorthe Lund Nielsen, som netop er blevet ansat som kommunens nye centerchef i Center for Børn, Unge & Familier. Hun kommer blandt meget andet til Faxe …

Faxe Kommune får ny centerchef til børne- og familieområdet Læs videre »

OBS Der er muligvis kloakvand i vandet ved stranden

Er du vinterbader i Faxe Ladeplads bør du vide, at der kan være løbet kloakvand ud i vandet ved stranden i Faxe Ladeplads i forbindelse med det voldsomme uvejr op til weekenden i sidste uge.  Vi tager prøver af vandet, men indtil da skal du vide, at der altså er risiko for kloakvand.    Se …

OBS Der er muligvis kloakvand i vandet ved stranden Læs videre »

Vinterbaderne kan trygt bade igen

Efter stormfloden var der risiko for, at spildevand var løbet ud i havet og dermed badevandet ved stranden i Faxe Ladeplads. Prøver viser nu, at det er sikkert at bade. Så hvis man er vinterbader eller har lyst til en kold dukkert, er der således “grønt lys” nu.    Se den originale nyhed fra Faxe …

Vinterbaderne kan trygt bade igen Læs videre »

Scroll to Top