Faxe Kommune

Faxe Kommune

Faxe Kommune indfører røgfri arbejdstid fra 1. juli

Røgfrit arbejdsmiljø og dermed sunde rammer for medarbejderne på alle de kommunale arbejdspladser er blandt årsagerne til, at byrådet med budgetaftalen for 2021 vedtog, at der skal indføres røgfri arbejdstid.  Den konkrete politik – nemlig en ny rygepolitik for Faxe Kommunes medarbejdere – er netop blevet godkendt af byrådet.  Med beslutningen tilslutter Faxe Kommune sig …

Faxe Kommune indfører røgfri arbejdstid fra 1. juli Læs videre »

Søg midler til bedre bredbånd fra bredbåndspuljen 2021

Flere og flere danskere får adgang til hurtigt bredbånd. Der er dog omkring 50.000 adresser, hvor udsigten til at få adgang til hurtigt bredbånd er så dårlig, så der kan søges om tilskud fra bredbåndspuljen. Sidste år fik 3 større projekter i Faxe Kommune støtte. Man skal være flere sammen om at søge. Man kan …

Søg midler til bedre bredbånd fra bredbåndspuljen 2021 Læs videre »

Landzonetilladelse til nyt udhus

Turebyvej 35, 4682 Tureby – Matr.nr. 2f, Turebyholm Hgd., Tureby Klagefristen på 4 uger udløber den 14. juni 2021.   Klagevejledning Alle der har en retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når …

Landzonetilladelse til nyt udhus Læs videre »

Klimavenlig belysning breder sig | faxekommune.dk

Entreprenørerne er i fuld gang på Ny Strandvej i Faxe, hvor kabler og master skal udskiftes fra Koralvej til Parkvej. Der vil den kommende tid blive arbejdet i Rønnede og i Haslev. Den store udskiftning af gammel belysning til den mere klimavenlige LED belysning er i fuld gang. Kommunen søger fortsat at optimere lyset, finde …

Klimavenlig belysning breder sig | faxekommune.dk Læs videre »

Klimavenlig belysning breder sig | faxekommune.dk

  Entreprenørerne er i fuld gang på Ny Strandvej i Faxe, hvor kabler og master skal udskiftes fra Koralvej til Parkvej. Der vil den kommende tid blive arbejdet i Rønnede og i Haslev. Den store udskiftning af gammel belysning til den mere klimavenlige LED belysning er i fuld gang. Kommunen søger fortsat at optimere lyset, …

Klimavenlig belysning breder sig | faxekommune.dk Læs videre »

Jobcenter Faxe slår dørene op igen d. 25. maj 2021

Fra tirsdag d. 25. maj 2021 er receptionen i Jobcenter Faxe igen åben for borgere. Endelig åbner receptionen i Jobcenter Faxe op igen tirsdag d. 25. maj 2021. Det gælder også Jobcenteret visitation på samme adresse.  Åbningstiderne for fysisk visitation er: mandag og tirsdag: kl. 10-15torsdag: kl. 10-17Fredag: kl. 10-13 Vi glæder os til at …

Jobcenter Faxe slår dørene op igen d. 25. maj 2021 Læs videre »

Akuttelefoner til syge- og hjemmeplejen lørdag 15. maj 2021

På grund af service på alle IT- og telefonisystemer I Faxe Kommune, lørdag 15. maj 2021 kl. 8:00 til 16:00, lukkes de normale telefoner til syge- og hjemmeplejen. I tidsrummet kl. 8:00 til 16:00 træffes syge- og hjemmeplejen KUN på disse akuttelefoner: Sygeplejen akut: Sygeplejen Vest – 51 16 93 67 Sygeplejen Øst – 51 …

Akuttelefoner til syge- og hjemmeplejen lørdag 15. maj 2021 Læs videre »

Demenssymbol

Faxe er med til at lancere nyt demenssymbol

    I uge 19 afholder Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark national demensuge. Denne gang under overskriften “Bedre hjælp til mennesker med demens i det offentlige rum”. Her lanceres blandt andet et nyt nationalt demenssymbol, som skal skabe bedre hjælp til mennesker med demens, når de færdes i det offentlige rum og skabe tryghed så …

Faxe er med til at lancere nyt demenssymbol Læs videre »

Ekspropriation til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i Faxe

Dette sker ved anlæg af en dobbeltrettet fællessti langs østsiden af en del af Præstøvej. Stien starter ved Kommunegården, Præstøvej 89A og slutter ved Præstøvej 85. Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov …

Ekspropriation til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i Faxe Læs videre »

5.-10. klasse kommer tilbage i skole på mandag den 10. maj

Heldigvis går det godt med at holde pandemien i skak, så samfundet åbner nu yderligere op.  Fra den 6. maj må eleverne fra og med 5. klasse igen møde mere eller mindre almindeligt fysisk frem i skolen. Her hos os i Faxe Kommune bruger personalet på skolerne fredagen til at forberede det store rykind, som så …

5.-10. klasse kommer tilbage i skole på mandag den 10. maj Læs videre »

Scroll til toppen