Kommunenyt

Slagelse Kommune fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor

Slagelse Kommune fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor

Slagelse Kommune fraråder på baggrund af sundhedsfaglig rådgiv-ning fra Styrelsen for Patientsikkerhed badning og vandaktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det skyldes PFOS-forurening og gælder i første omgang, indtil man har undersøgt forureningen yderligere. Se den originale nyhed fra Slagelse Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Regeringens trafikudspil har betydning for Silkeborg

Regeringens trafikudspil har betydning for Silkeborg

Regeringen har fremlagt en ny infrastrukturplan på over 160 mia. kr. frem mod 2035, som også har betydning for Silkeborg Kommune. – Set med Silkeborg-briller savner jeg naturligvis initiativer til en løsning på vores største trafikproblem i Silkeborg by, nemlig jernbaneoverskæringen ved Frederiksberggade. Omvendt er der flere projekter, som vil gavne Silkeborg, siger borgmester Steen …

Regeringens trafikudspil har betydning for Silkeborg Læs videre »

VVM-undersøgelse siger ‘nej’ til vejføring nord om Hårlev

I går satte regeringen den nødvendige økonomi af til en statsvej fra Stevns til sydmotorvejen i udspillet til en infrastrukturplan. Sideløbende har Vejdirektoratet i dag sendt resultatet af VVM-undersøgelsen af statsvejen i høring. Resultatet af VVM-undersøgelsen viser, at en vejføring nord om Hårlev ikke er umiddelbart mulig, fordi der er flagermus (bilag IV-arter) i …

VVM-undersøgelse siger ‘nej’ til vejføring nord om Hårlev Læs videre »

Foto: Natur

EU-millioner skal skabe øget biodiversitet i Svendborg Kommune

Pressemeddelelse Et sted mellem 70 – 100 millioner kroner ligger måske og venter på at gavne miljøet på Fyn. Det er i hvert fald intentioner bag et fælleskommunalt fynsk projekt og Naturstyrelsen Fyn, der skal være med til at skabe endnu større biodiversitet på Fyn – og i Svendborg Kommune. De mange millioner kroner til …

EU-millioner skal skabe øget biodiversitet i Svendborg Kommune Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Genåbning af Vollsmoses skoler afhænger af både test og isolationsdisciplin

Beboerne i Vollsmose har den sidste måned bakket ihærdigt op om testindsatsen i bydelen. I gennemsnit er over 1000 personer blevet testet på teststederne i området hver uge og over 40.000 test gennemført siden 27. februar. Det er imponerende men også nødvendigt at fortsætte, hvis bydelen skal få mulighed for igen at åbne skoler, uddannelsesinstitutioner …

Genåbning af Vollsmoses skoler afhænger af både test og isolationsdisciplin Læs videre »

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Fra den 15. april 2021 vil det igen være muligt for dig, som er ledig, at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet. Det vil ikke længere være frivilligt for …

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for virksomhedspraktik og løntilskudsjob Læs videre »

Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse uden BAT på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg

Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse uden BAT på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 7. maj 2021. Beskrivelse af sagen Ejer af Malmhøjvej 3, Christian Hvam, søger om at den eksisterende husdyrproduktion bliver reguleret efter den nye husdyrlov, der blev ændret i 2017. Samtidig ansøges der om større fleksibilitet i dyreholdet med en fleksgruppe indenfor kvæg. Der ændres ikke i …

Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse uden BAT på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg Læs videre »

Handicaprådet er tilfreds med dialog om klagesager

Handicaprådet fik torsdag den 8. april 2021 en orientering om Ankestyrelsens opgørelse over klager til Ankestyrelsen inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området i Sønderborg Kommune i 2020. Ud af 126 klagesager er 79 blevet stadfæstet, 37 afgørelser er blevet hjemvist til fornyet behandling, og 10 afgørelser er ændret. – Vi bifalder, at forvaltningen har …

Handicaprådet er tilfreds med dialog om klagesager Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Odense Kommune og Røde Kors sætter fokus på ældre, ensomme mænd i Odense

Ensomhed kan have store konsekvenser for ældre menneskers livskvalitet, helbred og trivsel. Især mænd er særligt udsatte for at opleve ensomhed, specielt hvis de bliver enlige eller syge. Et projekt mellem Odense Kommune og Røde Kors Odense har derfor undersøgt, hvad der kan gøres for at mindske mænds ensomhed. Et af værktøjerne er bl.a. et …

Odense Kommune og Røde Kors sætter fokus på ældre, ensomme mænd i Odense Læs videre »

Scroll til toppen