Kommunefokus

Afdeling af Styrelsen for International Rekruttering og Integration åbner i Sønderborg

Nu bliver det snart nemmere for udenlandske arbejdstagere i Sønderborg og Sønderjylland at stille spørgsmål til EU-ophold og få vejledning om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. For med Folketingets politiske aftale om styrket international rekruttering er det besluttet at afsætte midler til etablering og drift af to nye International Citizen Service-centre, såkaldte ICS-centre, og …

Afdeling af Styrelsen for International Rekruttering og Integration åbner i Sønderborg Læs videre »

Kompensation til værtsfamilier for ukrainske flygtninge udfases i Sønderborg

Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune sender en stor tak til værtsfamilierne, der har huset og hjulpet over 300 ukrainske flygtninge med at etablere sig i Danmark siden krigen mod Ukraine begyndte i februar. Men nu er behovet for økonomisk kompensation til værtsfamilier blevet markant mindre, og derfor har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at stoppe ordningen fra den 31. …

Kompensation til værtsfamilier for ukrainske flygtninge udfases i Sønderborg Læs videre »

Bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund er tæt på godkendelse

Teknik-, By, og Boligudvalget har godkendt forslaget til by strategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund, som nu sendes til endelig vedtagelse i Byrådet. Bystrategien indeholder følgende fire fokusområder, der sætter den fremtidige retning for områdets udvikling:• Styrke området for bosætning med fokus på børnefamilier• Styrke den infrastrukturelle og kulturelle sammenhæng områderne imellem• Styrke Gråsten bymidte• Førsteklasses turistområde for naturoplevelser. Kirsten …

Bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund er tæt på godkendelse Læs videre »

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt boligområde i Engene, Brønderslev

10. august 2022 Brønderslev Kommune, Natur og Miljø meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Brønderslev Kommune, Team Projekt til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i et nyt boligområde i Engene i Brønderslev. Det befæstede areal er opgjort til ca. 3,6 ha. Der gives tilladelse til at udlede 10,5 l/s til …

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt boligområde i Engene, Brønderslev Læs videre »

Overblik: Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning

Byrådet skal i august tage stilling til besparelser på 84 mio. kr. inden nytår for ikke at risikere at få en ’bøde’ fra staten på 60-80 mio. kr. for at overskride den serviceramme, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Samtidig skal byrådet i de kommende budgetforhandlinger drøfte et forslag om at omprioritere 90 mio. …

Overblik: Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning Læs videre »

Elcykler kan styrke sundhed og mobilitet i landdistriktet

09. august 2022 Efter succesrige elcykel-projekter i Frejlev og Vodskov vil Aalborg Kommune nu sætte gang i et større forsøg med elcykler i landdistriktet. Kommunens landdistrikt er glade for initiativet. Informationsmøde 24. august. Mens mange af os henover sommeren har fulgt de toptrænede atleter besejre bjergene i Tour de France, så vil Aalborg Kommune have endnu …

Elcykler kan styrke sundhed og mobilitet i landdistriktet Læs videre »

Forældre skaber utryghed på skolevejen

Mange kender sikkert fornemmelsen af at være kommet fem minutter for sent ud ad døren, så i stedet for cyklen, ryger ungerne på bagsædet af bilen med retning mod skolen. Herefter skal ungerne læsses af, inden man selv skal skynde sig på arbejde. Faktisk er det hele 4 ud af 10 forældre, som har oplevet …

Forældre skaber utryghed på skolevejen Læs videre »

Miljøtilladelse til Bolleskovvej 7, Dronninglund

9. august 2022 Brønderslev Kommune har den 9. august 2022 meddelt miljøtilladelse til blandet husdyrbrug til ejendommen Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til §16b i husdyrbrugloven. Miljøtilladelsen omfatter tilladelse til blandet dyrehold i eksisterende stalde samt etablering af to nye stalde. Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra den …

Miljøtilladelse til Bolleskovvej 7, Dronninglund Læs videre »

Scroll til toppen