Silkeborg Kommune

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Bødskovgårdvej 14, 8653 Them

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på Bødskovgårdvej 14, 8653 Them ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 21. oktober 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Martin Husted bliver ny socialchef i Silkeborg Kommune

Martin Husted bliver ny socialchef i Silkeborg Kommune

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt ansættelsen af Martin Husted som ny socialchef i Silkeborg Kommune. Han afløser Dorte Eastwood, som efter 11 år som socialchef går på pension med udgangen af oktober. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Eksisterende asfalt genanvendes 100 % på stedet ved udvidelse af Sinding Hedevej

For første gang tager Silkeborg Kommune en helt ny metode i brug med bæredygtig asfalt til at renovere asfaltbelægninger, når den tre kilometer lange Sinding Hedevej mellem Sinding og Kragelund skal renoveres og udvides. Al eksisterende asfalt og vejmateriale bliver genanvendt 100% på stedet. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

En pædagog leger med børn i sandkassen

50 mio. kr. mere til service

På grund af den store befolkningsvækst forventer Silkeborg Kommune at få næsten 50 mio. kr. mere i skatteindtægter til service næste år ved at selvbudgettere frem for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Pengene indgår i finansieringen af budgetaftalen for 2022. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Løgagergårdvej 1, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommen Løgagergårdvej 1, 8600 Silkeborg, matr.nr. 1t Løgager By, Them ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 20. oktober 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Nu er første spadestik til den nye Dybkærskole taget

Nu er første spadestik til den nye Dybkærskole taget

Mandag 20. september 2021 blev første spadestik til den nye Dybkærskole taget. Skolen bliver en moderne skole med kreative læringsmiljøer, bæredygtige løsninger og et samlingspunkt for lokalsamfundet i Gødvad. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Scroll til toppen