Silkeborg Kommune

Silkeborg i hård økonomisk opbremsning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på et ekstraordinært møde tirsdag 28. juni 2022 besluttet at spare 84 mio. kr. i indeværende år for at håndtere en forventet overskridelse af den serviceramme, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Gør kommunen ikke noget, er der udsigt til, at kommunen skal betale en økonomisk sanktion – en ’bøde’ …

Silkeborg i hård økonomisk opbremsning Læs videre »

Afgørelse om at skovrejsning ikke er VVM-pligtig på ejendommene Pårupvej 1 og Frisholmvej 5, 8653 Them

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommene Pårupvej 1 og Frisholmvej 5, 8653 Them ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 22. juli 2022. Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på et ekstraordinært møde på tirsdag 28. juni 2022 tage stilling til, hvordan kommunen skal håndtere en forventet overskridelse af den serviceramme, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Gør kommunen ikke noget, er der udsigt til, at kommunen skal betale en økonomisk sanktion – en ’bøde’ til staten – på …

Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning Læs videre »

Scroll til toppen