Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej

22. september 2021 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til nedsivning og udledning af vejvand, tag- og overfladevand fra nyt erhvervsområde ved Jernaldervej i Brønderslev. Tilladelse (nyt vindue) Bassinudformning (nyt vindue) Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have …

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej Læs videre »

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget Skovengen 3, Asaa

20. september 2021 Brønderslev Kommune har den 2. september 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Skovengen 3. Der er søgt efter husdyrbruglovens §16a. Der ansøges om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget med to stalde på ca. hhv. 3000 og 800 m2, med produktionsarealer på hhv 2.330 og 611 m2. Ansøgningen annonceres …

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget Skovengen 3, Asaa Læs videre »

Opførelse af carport inkl. skur på 61,5 m² og orangeri inkl. drivhus på 24,2 m² på Hønborgvej 1, 9330 Dronninglund.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af carport inkl. skur på 61,5 m² og orangeri inkl. drivhus på 24,2 m² på ejendommen Hønborgvej 1, 9330 Dronninglund matr.nr.: 96G Ørsø Fjerding, Dronninglund. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Oplag af asfaltgranulat på pendlerpladsen ved E45 afkørsel 16

17. september 2021 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse (nyt vindue)   Klagefristen udløber d. 15-10-2021. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid …

Oplag af asfaltgranulat på pendlerpladsen ved E45 afkørsel 16 Læs videre »

Fordebat om Temaplan for energianlæg i det åbne land

15. september 2021 Brønderslev Kommune skal i gang med at udarbejde en temaplan for energianlæg i det åbne land, som kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021. Temaplanen skal angive arealer til større energianlæg i det åbne land, som der skal planlægges for de kommende fire år. Det kan være arealer til solenergianlæg, vindmøller eller andre former …

Fordebat om Temaplan for energianlæg i det åbne land Læs videre »

Opførelse af privat udhus på 173 m² på Teglvej 8, 9340 Asaa.

15. september 2021 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse (nyt vindue) Tegningsmateriale (nyt vindue)   Klagefristen udløber d. 13-10-2021. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er …

Opførelse af privat udhus på 173 m² på Teglvej 8, 9340 Asaa. Læs videre »

Vedtagelse af lokalplan for socialpædagogisk kollektiv Elmevej 79, Ø. Brønderslev

15. september 2021 Lokalplanområdet ligger mellem Elmevej, Kastanievej og Lindevej. Med planforslagene gives der mulighed for, at området kan anvendes til socialpædagogisk opholdssted. I forhold til det planforslag, som Byrådet/Teknik & Miljøudvalget vedtog på mødet den 14. juni 2021 er der foretaget ændring i den endelige plan. Lukning Kastanievej mod Lindevej, etablering af vendeplads …

Vedtagelse af lokalplan for socialpædagogisk kollektiv Elmevej 79, Ø. Brønderslev Læs videre »

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Nejstvej 97, 9382 Tylstrup

10. september 2021 Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Nejstvej 97,  9382 Tylstrup matr.nr.: 16h, Kraghedens Vestlige Del, Ø. Brønderslev. Afgørelsen kan påklages efter reglerne i klagevejledningen, der er vedlagt afgørelsen. Læs afgørelse om ikke VVM-pligt her (nyt vindue)Læs ansøgning om skovrejsning her (nyt vindue)Se oversigtskort …

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Nejstvej 97, 9382 Tylstrup Læs videre »

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Dorfvej 72a, 9330 Dronninglund

10. september 2021 Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Dorfvej 72a, 9330 Dronninglund matr.nr.: 4a og 4c Neder Neder Dorf Fjerding, Dronninglund og 8a Storskoven, Dronninglund, samt 2i Ørsø Fjerding, Dronninglund. Afgørelsen kan påklages efter reglerne i klagevejledningen, der er vedlagt afgørelsen. Læs afgørelse om …

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Dorfvej 72a, 9330 Dronninglund Læs videre »

Medborgermøde i Asaa i forbindelse med områdefornyelse

9. september 2021 Brønderslev Kommune inviterer i samarbejde med den lokale styregruppe i Asaa til medborgermøde den 21. september 2021, kl. 17:30-21:30.  På medborgermødet vil vi i fællesskab med den lokale styregruppe og tegnestuen LABLAND, sætte fokus på arbejdet med en helhedsplan og områdefornyelsesprogram for Asaa. Processen er allerede godt i gang, men der er …

Medborgermøde i Asaa i forbindelse med områdefornyelse Læs videre »

Scroll til toppen