Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Opførelse af privat udhus på 120 m² på Hjallerupvej 34, 9320 Hjallerup.

10. juni 2021 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse (nyt vindue) Kortbilag (nyt vindue)   Klagefristen udløber d. 8. juli 2021. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte …

Opførelse af privat udhus på 120 m² på Hjallerupvej 34, 9320 Hjallerup. Læs videre »

Lokalplan for detailhandelsområde ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev

4. juni 2021 Lokalplanområdet består af ejendommene Bredgade 212 og 216 samt arealer umiddelbart syd for. Området afgrænses af Bredgade mod nord samt Ålborgvej mod øst. Området består i dag af matr. nr. 27x, 42ad, 42ag samt del af 27al, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.  Området kan anvendes til detailhandel i form af engrosvirksomhed, udvalgsvarebutikker, …

Lokalplan for detailhandelsområde ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev Læs videre »

Tillæg til miljøgodkendelse hos Nordjyllands Ultra Light Flyveklub

3. juni 2021 Brønderslev Kommune har den 3. juni 2021 meddelt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Nordjyllands Ultra Light Flyveklub, Sønder Engvej 98, 9700 Brønderslev. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og …

Tillæg til miljøgodkendelse hos Nordjyllands Ultra Light Flyveklub Læs videre »

Lokalplan for centerområde Søndergade, Hjallerup

3. juni 2021 Byrådet har d. 26. maj 2021 besluttet at vedtage lokalplan 03-C-03.01 ”Centerområde Søndergade, Hjallerup” endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opfører en ny bolig- og erhvervsbebyggelse i op til 4 etager på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade i Hjallerup. I forbindelse med den endelige vedtagelse er der foretaget mindre ændringer af lokalplanens bestemmelser …

Lokalplan for centerområde Søndergade, Hjallerup Læs videre »

Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene og tilhørende udbygningsaftale

28. maj 2021 Lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene i Brønderslev Syd er udarbejdet efter principperne fra Masterplan for Engene, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Lokalplanen indeholder mindre afvigelser i forhold til masterplanen. Lokalplanen dækker en del af masterplanområdet bestående af matr.nr. 33a, 33e, 33g og 33 cp ved V. Brønderslev, Brønderslev Jorder …

Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene og tilhørende udbygningsaftale Læs videre »

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

28. maj 2021 Kommuneplan 2021-2033 for Brønderslev Kommune udstikker de overordnede mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Kommuneplanen indeholder nye arealudlæg til byudvikling. Det vil sige, at der udlægges arealer til byudvikling, hvor der kan etableres enten nye boligområder eller erhvervsområder. Læs Kommuneplan 2021 her Kommuneplan 2021 indeholder også …

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 Læs videre »

Tilbygning til bolig på 68 m² på Øster Mellerupvej 39, 9470 Jerslev J.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til udvidelse af eksisterende bolig med 68 m², fordelt på 49 m² stueplan og 19 m² tagetage på ejendommen Øster Mellerupvej 39, 9740 Jerslev J matr.nr.: 1D-Ø Mellerup by, Jerslev. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Gittermast med tilhørende teknikskab og panelantenner på Smerstedvej 63, 9760 Vrå.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af ny 42 meter gittermast med tilhørende teknikskab og panelantenner på ejendommen Smerstedvej 63, 9760 Vrå, matr.nr.: 42, Kalum by, Serritslev. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Tilladelse til brug af gummigranulat ridebane, Hornshøjvej 54, Hjallerup

20. maj 2021 Brønderslev Kommune har den 20. maj 2021 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til brug af gummigranulat i forbindelse med etablering af en ridebane på Hornshøjvej 54, 9320 Hjallerup. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, …

Tilladelse til brug af gummigranulat ridebane, Hornshøjvej 54, Hjallerup Læs videre »

Scroll til toppen