Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

48m gittermast for mobiltelefoni, samt teknikbygning på 9 m² på Serritlevvej 131, 9700 Brønderslev.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af 48m gittermast for mobiltelefoni, samt teknikbygning på 9 m² på ejendommen Serritslevvej, 9700 Brønderslev matr.nr.: 37C, Serritslev by, Serritslev. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Naturmødet 2022 – Brønderslev Kommune

17. maj 2022 Aktiviteter på naturmødestanden – stadeplads 38 i the village DødekasseEn ombygget fryser med filter og udsugning. I den placeres døde dyr, som er i forrådnelse. I kassen kan der observeres forskellige arter, som lever af og i død.Kassen behøver ikke være bemandet, besøgende kan selv kikke i den. Hvis man har …

Naturmødet 2022 – Brønderslev Kommune Læs videre »

Miljøtilladelse til svineproduktion på Løkkenvej 230 efter § 16b i husdyrbrugloven

17. maj 2022 Miljøtilladelse til Løkkenvej 230, Brønderslev. Brønderslev Kommune har den 17. maj 2022 meddelt miljøtilladelse til svineproduktion til ejendommen Løkkenvej 230. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16b i husdyrbrugloven. Miljøtilladelsen omfatter en mindre ændring i produktionen med størrelse og afgangsvægt på grisene. Der kommer ikke nye bygninger. Afgørelsen kan påklages …

Miljøtilladelse til svineproduktion på Løkkenvej 230 efter § 16b i husdyrbrugloven Læs videre »

Enfamiliehus på 280 m², integreret garage på 94 m² og overdækning på 33 m² på Mylundvej 96, 9740 Jerslev J.

17. maj 2022 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse (nyt vindue) Situationsplan (nyt vindue) Facadetegninger (nyt vindue)   Klagefristen udløber d. 14-06-2022. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte …

Enfamiliehus på 280 m², integreret garage på 94 m² og overdækning på 33 m² på Mylundvej 96, 9740 Jerslev J. Læs videre »

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Klovnhøjvej 143, Brønderslev

16. maj 2022 Brønderslev Kommune har den 5. maj 2022 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Klovnhøjvej 143, 9700 Brønderslev. Der ansøges om miljøgodkendelse til produktion af slagtesvin og smågrise i eksisterende bygninger. Der er søgt efter husdyrbruglovens §16a. Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse …

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Klovnhøjvej 143, Brønderslev Læs videre »

Miljøgodkendelse for husdyrbruget på Hallundvej 347, Brønderslev

16. maj 2022 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at der er udstedt miljøgodkendelse for husdyrbruget på Hallundvej 347, Brønderslev efter husdyrbrugslovens §16a. Miljøgodkendelsens første kapitel er et ikke-teknisk resume af, hvad der gives godkendelse til, og hvordan kommunen har vurderet ansøgningen. Klagevejledning findes ligeledes i miljøgodkendelsen. Yderligere oplysninger kan udbedes ved henvendelse til miljøsagsbehandler Lars …

Miljøgodkendelse for husdyrbruget på Hallundvej 347, Brønderslev Læs videre »

Lokalplan for tæt-lave boliger ved Jens Thise Vej 82 og 82A, Thise

16. maj 2022 Lokalplanområdet består af ejendommene Jens Thise Vej 82 og 82A. Området afgrænses af Jens Thise Vej og består i dag af matr.nr. 11c og 10q Thise by, Tise. Området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lave boliger. Der kan maksimalt opføres 6 tæt-lave boliger. Placeringen af byggefelter er med til …

Lokalplan for tæt-lave boliger ved Jens Thise Vej 82 og 82A, Thise Læs videre »

Afgørelse om at etablering af varmepumpeanlæg ved Jerslev Varmeværk ikke kræver miljøvurdering

9. maj 2022 Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et varmepumpeanlæg ved Jerslev Varmeværk, Palægade 6, 9740 Jerslev, matr.nr. 38b, Jerslev By, Jerslev ikke kræver miljøvurdering. Projektområdet fremgår af kortbilag i screeningsafgørelsen.Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 6. juni 2022. Screeningsafgørelse og klagevejledning kan læses her (nyt vindue)Screeningsskema kan …

Afgørelse om at etablering af varmepumpeanlæg ved Jerslev Varmeværk ikke kræver miljøvurdering Læs videre »

Scroll til toppen