Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup

Vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup

26. november 2021 Midtbyplanen for Hjallerup er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Midtbyplanen er en overordnet rammeplan for den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på: Omdannelse af Hjallerup Centret Etablering af et nyt centralt torv Ny busbetjening i Søndergade Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej Se midtbyplan her Forslag til …

Vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup Læs videre »

Genetablering af lade og udvidelse af eksisterende lade på Idskovvej 53, 9352 Dybvad.

Landzonetilladelse jf. planlovens §35 til udvidelse af bygning 2 med 77 m² så det samlede areal bliver 320 m², nedrivning af bygning 4 og genopførelse med et areal på 240 m² samt nedrivning og genopførelse af bygning 6 på ejendommen Idskovvej 53, 9352 Dybvand matr.nr.: 8A Idskov Fjerdings østlige del, Voer. Se den originale nyhed …

Genetablering af lade og udvidelse af eksisterende lade på Idskovvej 53, 9352 Dybvad. Læs videre »

Opførelse af enfamiliehus på 176 m² samt garage/redskabsrum på 64 m² på Horsevadvej 135, 9740 Jerslev.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af enfamiliehus på 176 m² samt garage/redskabsrum på 64 m på ejendommen Horesevadvej 135, 9740 Jersev matr.nr.: 18BH Jerslev By, Jerslev. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand Østermarken II, Hjallerup Øst

23. november 2021 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i et nyt boligområde Østermarken II i Hjallerup Øst. Det befæstede areal er opgjort til ca. 3,1 ha. Udledningen sker til et tilløb til Hjallerup Mosegrøft via forsinkelsesbassin i boligområdet. …

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand Østermarken II, Hjallerup Øst Læs videre »

Udkast til §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Hjallerup Enge

22. november 2021 Brønderslev Kommune offentliggøre hermed udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge. Udkast til § 25-tilladelse kan læses her (nyt vindue) Miljøkonsekvensrapporten kan læses her (nyt vindue) Klagefristen udløber den 24. juli 2019. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – afgørelse om ikke VVM pligt. Hvad kan der klages over? Kommunens …

Udkast til §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Hjallerup Enge Læs videre »

Adresse og anlæg – Brønderslev Kommune

22. november 2021 Se landzonetilladelsen på nedenstående link: Landzonetilladelse(nyt vindue) Kort (nyt vindue) Klagefristen udløber d. x 2021. Læs mere om klagereglerne  Klagevejledning – landzoneafgørelser Hvad kan der klages over?Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er …

Adresse og anlæg – Brønderslev Kommune Læs videre »

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – forlænget høringsperiode

22. november 2021 Byrådet foreslår, at der i områderne for de tre lokalplaner gives mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 171.000 MWh årligt svarende til ca. 47.000 husstande.  Midlertidige retsvirkninger Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer …

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – forlænget høringsperiode Læs videre »

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – Brønderslev Kommune

29. oktober 2021   Byrådet foreslår, at der i områderne for de tre lokalplaner gives mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 171.000 MWh årligt svarende til ca. 47.000 husstande.  Midlertidige retsvirkninger Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre …

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – Brønderslev Kommune Læs videre »

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – Brønderslev Kommune

29. oktober 2021   Byrådet foreslår, at der i områderne for de tre lokalplaner gives mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 171.000 MWh årligt svarende til ca. 47.000 husstande.  Midlertidige retsvirkninger Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre …

Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge – Brønderslev Kommune Læs videre »

Miljøtilladelse til minkproduktion på Agersigvej 25, Brønderslev

27. oktober 2021 Brønderslev Kommune har den 27. oktober 2021 meddelt miljøtilladelse til en minkproduktion til ejendommen Agersigvej 25 50, 9700 Brønderslev. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Miljøtilladelsen omfatter en mindre udvidelse af produktionen i eksisterende minkhaller og der vil ikke blive bygget nyt. Afgørelsen kan påklages inden …

Miljøtilladelse til minkproduktion på Agersigvej 25, Brønderslev Læs videre »

Scroll til toppen