Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Revurdering af Vibsigvej 25, Brønderslev

27. oktober 2020 Brønderslev Kommune har udarbejdet udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Vibsigvej 25, Brønderslev. Enhver har mulighed for at udtale sig om udkastet ved at indsende sine bemærkninger til Lars Kildested på laki@99454545.dk inden to uger, dvs. senest 10. november 2020. Revurdering (nyt vindue)   Se den originale nyhed …

Revurdering af Vibsigvej 25, Brønderslev Læs videre »

For-annoncering – Kraghedevej 51, Tylstrup

26. oktober 2020 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Kraghedevej 51, 9382 Tylstrup nu indledes. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan desuden anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkast …

For-annoncering – Kraghedevej 51, Tylstrup Læs videre »

Revurdering af Dybvadvej 81, Jerslev

23. oktober 2020 Brønderslev Kommune har udarbejdet udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Dybvadvej 81, Jerslev. Enhver har mulighed for at udtale sig om udkastet ved at indsende sine bemærkninger til Lars Kildested på laki@99454545.dk inden to uger, dvs. senest 6. november 2020. Revurdering (nyt vindue) Se den originale nyhed fra …

Revurdering af Dybvadvej 81, Jerslev Læs videre »

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Kraghedevej 9, 9382 Tylstrup

21. oktober 2020 Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Kraghedevej 9, 9382 Tylstrup matr.nr.: 1a Kraghedens vestlige Del, Ø. Brønderslev. Se afgørelse og klagevejledning (nyt vindue)Se ansøgning (nyt vindue)Se oversigtskort (nyt vindue) Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Enfamiliehus med garage/udhus på Hvilshøj Mark 180, 9700 Brønderslev.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af enfamiliehus med garage/udhus på ejendommen Hvilshøj mark 180, 9700 Dronninglund, matr.nr.: 6B, Hvilshøj by, Ø. Brønderslev. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Revurdering af Langbaksmindevej 5 – Brønderslev Kommune

20. oktober 2020 Brønderslev Kommune har udarbejdet udkast til afgørelse af revurderingen af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Langbaksmindevej 5, Asaa. Enhver har mulighed for at udtale sig om udkastet ved at indsende sine bemærkninger til Lars Kildested på laki@99454545.dk inden to uger, dvs. senest 3. november 2020. Revurdering (nyt vindue) Se den originale nyhed fra …

Revurdering af Langbaksmindevej 5 – Brønderslev Kommune Læs videre »

Etablering af 2 møddingpladser – Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup

20. oktober 2020 Der er meddelt tilladelse til etablering (anvendelse) af 2 eksisterende møddingpladser på ejendommen Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup. Størrelse og placering fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 17. november 2020. Afgørelsen (nyt vindue) Læs om klagereglerne og databeskyttelse Hvad kan der klages over? Du kan klage over kommunens afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan …

Etablering af 2 møddingpladser – Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup Læs videre »

Flere seniorer skal få fart i fjerene i Brønderslev Badminton Club

15. oktober 2020 Brønderslev Badminton Club vil gerne have flere seniorer i gang med sporten. Men det tynder ud i spillerne, når de nærmer sig pensionsalderen. og det er særdeles svært at få helt nye spillere ud på halgulvet. ”Mange falder fra, når de bliver 60-70 år, selvom man sagtens kan fortsætte med badminton. …

Flere seniorer skal få fart i fjerene i Brønderslev Badminton Club Læs videre »

Flere seniorer skal få fart i fjerene i Brønderslev Badminton Club

Den 27. oktober lægger Brønderslev Hallerne for første gang gulv til voksenintroduktion i Brønderslev Badminton Club. Målet er få flere inaktive i gang med sporten – også dem der for første gang skal have en ketsjer i hånden Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Scroll til toppen