Forslag om ophævelse af lokalplan 553

Offentlig høring af forslag om ophævelse af lokalplan 553 for Brændeskov Møllevej 15, 5700 Svendborg.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 7. maj 2024 besluttet, at forslag om ophævelse af lokalplan 553 for et boligområde ved Brændeskov landsby skal sendes i offentlig høring.

Offentlig høring

Forslag om ophævelse af lokalplan 553 er i høring i perioden fra den 15. maj 2024 til og med den 12. juni 2024.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

  • via mail plan@svendborg.dk,
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort ved endelige vedtagelse af ophævelse af lokalplan 553.

Om ophævelse af lokalplan 553

Ejeren af Brændeskov Møllevej 15 har anmodet om at lokalplan 553 ophæves, da det ikke har været muligt at realisere boligområdet og man ikke længere ønsker at gennemføre projektet.

Brændeskov Møllevej 15 er omfattet af lokalplan 553, som udlægger området til boligformål i form af et karakteristisk landsbygaderum omkring en ny boligvej, jf. lokalplanens § 1. Lokalplanen fastholder områdets status som landzoneareal, jf. lokalplanens § 2.2.

Svendborg Kommune stiller forslag om at ophæve hele lokalplan 553. Lokalplanen omfatter del af matrikel 13a, Lakkendrup By, Gudbjerg (Brændeskov Møllevej 15, 5700 Svendborg). Området vil i forbindelse med ophævelsen fastholde sin nuværende status som landzoneareal.

Forslag om ophævelse af lokalplan 553 kan ses som bilag nederst på siden eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Retlige og faktiske konsekvenser af at ophæve lokalplan 553

Ophævelse af lokalplan 553 vil medføre, at området fremadrettet kun være reguleret af kommuneplanramme 10.06.L2.914 – Landsbyområde Brændeskov Møllevej og planlovens kapitel 7 om landzone.

Kommuneplanrammen forventes ophævet i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. Det betyder at området fortsat vil kunne anvendes til landbrugsdrift som hidtil.

Det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for matriklen, da de fremtidige forhold kan administreres via planlovens kapitel 7 om landzone.

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af forslag om ophævelse af lokalplan 553 i henhold til miljøvurderingsloven.  

Konklusionen på screeningen er, at ophævelsen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med den 12. juni 2024. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top