VE-anlæg ved Høje Dong | Svendborg Kommune

Svendborg Kommune modtog i januar 2023 en anmodning om at igangsætte miljøvurdering for VE-anlæg ved Høje Dong, Stenstrup. Projektet bestod af 3 vindmøller på 150m og ca. 50ha solceller med tilhørende kabeltracé til nettilslutningspunkt.

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune besluttede i februar 2023 at igangsætte planlægning og miljøvurdering for planer og projekt. Der er i foråret 2023 gennemført en første offentlige høring og en supplerende første offentlig høring for henholdsvis plan- og miljøvurderingsprocessen. I høringen var det muligt at komme med idéer, forslag og bemærkninger til planerne og et udkast til afgrænsning af miljøvurderingens indhold.

Herefter er det undervejs i processen blevet klart, at en eksisterende gasledning skal flyttes for at give plads til VE-anlægget ved Høje Dong. Projektet omfatter derfor også nu en omlægning af gasledningen, og EVIDA er bygherre for denne del af projektet. Bygherre for den oprindelige del af projektet er Sundshøj Mølle Energipark Aps.

Idet bygherre for gasledningen er et statsligt selskab er myndighedskompetencen for miljøvurdering af projektet overgået til Miljøstyrelsen. Svendborg Kommune er herefter udelukkende planmyndighed og myndighed for miljøvurdering af planerne.

Da projektet er ændret, vurderer Svendborg Kommune, at miljøvurderingen for planerne skal starte forfra, og der igangsættes derfor en ny første offentlig høring.

I høringen fremlægges et udkast til afgrænsning af miljøvurderings indhold – og dokumentet fremgår nederst i dette opslag.

Samtidig med Svendborg Kommunes høring gennemfører Miljøstyrelsen en første offentlig høring for miljøvurdering af projektet. Miljøstyrelsens idé-oplæg og bygheres ansøgning fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, som kan tilgås via dette link Miljøstyrelsen – høring for VE-anlæg ved Høje Dong.

Selve projektbeskrivelsen er fremlagt i Miljøstyrelsens dokument “indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for VE-anlæg ved Høje Dong”, og Svendborg Kommune henviser hertil.

Der gennemføres ikke en høring i henhold til Miljøvurderingslovens §38, idet det ikke forventes, at planerne for VE-anlægget ved Høje Dong vil få væsentlig indvirkning på miljøet i andre stater.

 

Høringssvar

Vi skal modtage dit høringssvar skriftligt senest d. 17. maj 2024

Du sender dine bemærkninger til:

  • plan@svendborg.dk, eller til
  • Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4a, 5700 Svendborg

Høringssvar bedes mærket: Miljøvurdering af VE-anlæg ved Høje Dong

Tidligere indsendte høringssvar vil indgå i den videre behandling af planerne.

 

Persondata

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top