Sønderborg Kommune

Handicaprådet er tilfreds med dialog om klagesager

Handicaprådet fik torsdag den 8. april 2021 en orientering om Ankestyrelsens opgørelse over klager til Ankestyrelsen inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området i Sønderborg Kommune i 2020. Ud af 126 klagesager er 79 blevet stadfæstet, 37 afgørelser er blevet hjemvist til fornyet behandling, og 10 afgørelser er ændret. – Vi bifalder, at forvaltningen har …

Handicaprådet er tilfreds med dialog om klagesager Læs videre »

Besøgsrestriktioner på botilbud i Sønderborg Kommune er ophævet

Besøgsrestriktioner på botilbud i Sønderborg Kommune er ophævet

Besøgsrestriktioner på botilbud i Sønderborg Kommune er ophævet Fototekst: Foto: Kim Toft Jørgensen Borgere inden for Sønderborg Kommunes socialområde er nu færdigvaccineret. Det betyder, at kommunen kan ophæve de besøgsrestriktioner, der blev indført på kommunens botilbud i november 2020. For at holde smitten nede, blev Sønderborg Kommune den 4. november 2020 pålagt at indføre midlertidige …

Besøgsrestriktioner på botilbud i Sønderborg Kommune er ophævet Læs videre »

Få klager i Sønderborg Kommune over afgørelser på socialområdet

Sammenlagt har der i 2020 i Sønderborg Kommune været 126 klager på afgørelser inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området, der er gået til Ankestyrelsen. Det viser Børne- og Socialministeriets opgørelse for sidste år, hvor Sønderborg Kommune traf i alt knap 30.000 afgørelser på social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området. – Der er nogle områder, …

Få klager i Sønderborg Kommune over afgørelser på socialområdet Læs videre »

Frivillighedens Hus bliver til nyt kviktest-center

Den 12. april kommer det 12. kviktest-center i Sønderborg Kommune. Det sker, når et nyt kviktest-center åbner i Frivillighedens Hus på Perlegade 50, altså midt på gågaden i Sønderborg. Baggrunden for det nye testcenter er den gradvise genåbning, der har givet et meget stort pres fra borgerne på de 11 eksisterende kviktest-centre i Sønderborg Kommune, specielt …

Frivillighedens Hus bliver til nyt kviktest-center Læs videre »

Sønderborg Kommune er klar til at genstarte foreningslivet

Samfundet åbner mere og mere op efter Covid-19 pandemien, og det betyder også, at der nu for alvor kan komme gang i idrætsklubberne og alle de andre foreninger, der har været lukket ned i flere måneder. For at hjælpe foreningerne i gang med genstarten og for at understøtte foreningslivet i coronatiden har Sønderborg Kommune allerede …

Sønderborg Kommune er klar til at genstarte foreningslivet Læs videre »

Minister giver dispensation til mindre reduktion af boliger i Nørager og Søstjernevej m.fl.

Boligområdet Nørager samt Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej i Sønderborg er på den hårde ghettoliste. Det betyder, at andelen af almene familieboliger i området skal nedbringes til kun 40 procent af boligmassen senest den 1. januar 2030, som er lovkravet. Medmindre man får dispensation fra Indenrigs- og Boligministeriet, og det har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening …

Minister giver dispensation til mindre reduktion af boliger i Nørager og Søstjernevej m.fl. Læs videre »

Social- og Seniorudvalget har godkendt handleplan for Guderup Plejecenter

– Vi har allerede iværksat tiltag, som skal sikre, at borgere altid får en værdig pleje og omsorg. Derfor har vi lige nu en demensvejleder, der indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen. Der er også igangsat individuelle dialogsamtaler mellem ledelsen, beboere og pårørende, siger plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen. Handleplanen er udarbejdet med baggrund i det …

Social- og Seniorudvalget har godkendt handleplan for Guderup Plejecenter Læs videre »

Sønderborg Kommune hjælper borgerne med at søge tilskud i Bygningspuljen

Sønderborg Kommune hjælper borgerne med at søge tilskud i Bygningspuljen Energistyrelsen giver igen i år mulighed for at få tilskud til energirenovering af private boliger. Puljen er på 675 mio. kr. i år, og der åbnes for at indsende ansøgninger til første runde den 7. april. Sønderborg Kommune tilbyder at give en hjælpende hånd med …

Sønderborg Kommune hjælper borgerne med at søge tilskud i Bygningspuljen Læs videre »

Skolerne genåbner efter påske for elever i 5. til 8. årgang

Som en del af den gradvise genåbning af samfundet åbner skolerne tirsdag den 6. april 2021 for eleverne fra 5. til 8. klassetrin. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt den delvise genåbningsplan for skolerne i Sønderborg Kommune, hvor eleverne må fysisk møde i skole, hver anden uge og hver anden uge modtage undervisning hjemme. – Det …

Skolerne genåbner efter påske for elever i 5. til 8. årgang Læs videre »

Kommunen har bestilt uanmeldt tilsyn på Guderup Plejecenter

To vidt forskellige sager fra Guderup Plejecenter fra de seneste par måneder har fået Sønderborg Kommune til at bestille et uvildigt og uanmeldt tilsynsbesøg på plejecenteret. Det er konsulentfirmaet BDO, som udfører tilsynsbesøgene for Sønderborg Kommune, og besøget er netop blevet gennemført. – Det er klart, at når vi har så alvorlige sager tæt på hinanden, …

Kommunen har bestilt uanmeldt tilsyn på Guderup Plejecenter Læs videre »

Scroll til toppen