Sønderborg Kommune

Ny socialpolitik har fokus på mulighederne i livet

Ny socialpolitik har fokus på mulighederne i livet Sønderborg Kommune skal have en ny socialpolitik, som gælder frem til 2024. Forslaget til politikken er i offentlig høring frem til 30. oktober. ”Fælles om et liv med muligheder”. Det er titlen på forslaget til en ny socialpolitik, som Social- og Seniorudvalget netop har sendt i høring. …

Ny socialpolitik har fokus på mulighederne i livet Læs videre »

Fine bedømmelser af plejecentre i kommunen

Fine bedømmelser af plejecentre i kommunen I en tid, hvor medierne har berettet om triste tilfælde af omsorgssvigt på plejecentre, glæder Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune sig over en række fine tilsynsrapporter. Kommunen har i flere år haft et eksternt firma til at føre tilsyn. ”Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en særdeles …

Fine bedømmelser af plejecentre i kommunen Læs videre »

Arkitektur i kommunen skal blivefælleseje med ny politik

Arkitektur i kommunen skal blive fælleseje med ny politik Et arkitektonisk ambitionsniveau for kulturarv og arkitektur i Sønderborg Kommune skal defineres med en ny politik. Formålet er at skabe et fælles afsæt for, hvordan der skal arbejdes med bl.a. ny bebyggelse, omdannelse af by, bevaring af kulturarvsværdier og landsbyer. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget behandlet og …

Arkitektur i kommunen skal blivefælleseje med ny politik Læs videre »

17 vandløb og vådområder indgåri plan for naturgenopretning

17 vandløb og vådområder indgåri plan for naturgenopretning

17 vandløb og vådområder indgåri plan for naturgenopretning Syv vådområder og 10 vandløb i Sønderborg Kommune er med i et undersøgelsesprojekt for naturgenopretning, som kommunen er i gang med. Naturgenopretningen er finansieret af staten og/eller EU, således at de berørte lodsejere kompenseres. Undersøgelsesprojekterne er en del af de nationale vandområdeplaner, som kommunerne har pligt til …

17 vandløb og vådområder indgåri plan for naturgenopretning Læs videre »

Elev-byråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen

Elev-byråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen

Elevbyråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen Sønderborg Kommune stiller hvert år 1 mio. kr. til rådighed for Det Fælles Elevråd. Rådet har nu drøftet sig frem til nogle få kriterier, der fremover skal gælde for ansøgninger til demokrati-millionen. Børne- og Uddannelsesudvalget anerkender og godkender deres arbejde. Det handler om inddragelse og medindflydelse, når Det Fælles …

Elev-byråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen Læs videre »

Sønderborg Kommune vil have mere uddannet personale i daginstitutionerne

Der skal flere pædagoger og pædagogiske assistenter i Sønderborg Kommunes børnehave og vuggestuer. Ambition er, at 90 procent af personalet skal være uddannet. Og det er med en fordeling af 80 procent pædagoger, 10 procent pædagogiske assistenter og 10 procent ikke uddannet personale.  Det er en af konsekvenserne af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Sønderborg …

Sønderborg Kommune vil have mere uddannet personale i daginstitutionerne Læs videre »

Tomt butikscenter forvandles til 46 boliger

Tomt butikscenter forvandles til 46 boliger

Tomt butikscenter forvandles til 46 boliger Selv om Ulkebøl-Centret kun er 50 år gammelt, er dets tid som butikscenter omme. Nu forvandles det til et område med tæt-lavt boligbyggeri, fælles gårdsplads med små haver og et fællesareal for bebyggelsens beboere. Da Ulkebøl-Centret åbnede i 1972, bød det på en bred vifte af butikker og servicefunktioner …

Tomt butikscenter forvandles til 46 boliger Læs videre »

Alle medarbejdere i Sønderborg Kommunetilbydes gratis influenza-vaccination

Alle medarbejdere i Sønderborg Kommunetilbydes gratis influenza-vaccination Influenza og COVID-19 kan være en farlig cocktail. Ifølge Statens Serum Institut stiger dødeligheden markant, når en patient med COVID-19 samtidig får influenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor i år, at flere vaccineres, bl.a. sundheds- og plejepersonale. Sønderborg Kommune tager skridtet endnu videre og tilbyder alle medarbejdere gratis influenzavaccination. Det …

Alle medarbejdere i Sønderborg Kommunetilbydes gratis influenza-vaccination Læs videre »

Placering af genforeningssten bliver en sag for Byrådet

Placering af genforeningsstenbliver en sag for Byrådet Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune ønsker, at genforeningsstenen i Nordborg skal blive i parken ved Søvænget, hvor den er flyttet til i forbindelse med en renovering af området. Venstre stemte imod og har bedt om, at sagen kommer på Byrådets dagsorden. Spørgsmålet om placeringen …

Placering af genforeningssten bliver en sag for Byrådet Læs videre »

Kommunen har en plan for den mentale sundhedstilstand

Kommunen har en plan for den mentale sundhedstilstand Der er meget, man selv kan gøre, for at holde sin mentale sundhed vedlige, og få det bedre. Sønderborg Kommune vil i det kommende år sætte særligt fokus på emnet med tiltag og gode råd, der kan være med til at forbedre borgernes mentale sundhed. Med et …

Kommunen har en plan for den mentale sundhedstilstand Læs videre »

Scroll til toppen