Ændring i midlertidige restriktioner for besøgende på plejecentre

Sundheds- og Ældreministeriet har justeret reglerne om besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre gældende fra 17. december 2020.

Ændringen betyder, at en beboer kan få besøg af tre nære pårørende i egen bolig, dog ikke mere end 2 besøgende ad gangen. Det er plejecentrets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsfagligt forsvarligt at have 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig eller om besøget skal gennemføres i et besøgsrum. Besøget i egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via plejecentrets fælles indgang. 

De midlertidige besøgsrestriktioner plejecentre som fra 17. december 2020 ændres, indebærer:

1) At besøg i den del af boligen som beboeren selv råder over kan ske, hvis

  • besøget sker i en kritisk situation, eller
  • besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og to faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen)

2) At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og to faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen)

3) At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og pkt. 2, skal foregå på udendørs arealer.

Besøgsrestriktionerne gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil senest blive ophævet 1. marts 2021.

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen