Revurdering – Tylstrupvej47 – Brønderslev Kommune


18. december 2020

Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund offentliggør hermed, at arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Tylstrupvej 47, Hjallerup nu indledes.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Kommentarer og spørgsmål samt ønske om at se sagens akter kan fremsættes til Lars Kildested på 99454696 eller mail laki@99454545.dk.

Enhver kan desuden samme sted anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen