Vilkårsændringer samt tillæg til miljøgodkendelse af NCC, Dalvej 1, 9320 Hjallerup.


25. august 2020

Nærværende miljøgodkendelse omfatter en flytning af nedknusning af asfalt internt på virksomheden samt tilladelse til øget knuseaktivitet. Den eksisterende støjvold, som består af asfalt, fjernes og erstattes af nye, faste støjhegn. Der gennemføres støjreducerende tiltag.

Miljøgodkendelsen fastsætter nye støjgrænser for virksomheden. De meddelte støjgrænser er højere end de vejledende grænseværdier. Der stilles derfor krav om, at virksomheden skal søge støjen reduceret via en handleplan.

Tillæg til miljøgodkendelse

Klagevejledning:
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der er mulighed for at klage over miljøgodkendelsen for alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 22. september 2020.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af godkendelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top