Revurdering – Klovnhøjvej 143 og Langbrovej 39


19. november 2020

Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund offentliggør hermed, at arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelserne for husdyrbrugene på Klovnhøjvej 143 og Langbrovej 39, begge Brønderslev nu indledes.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Kommentarer og spørgsmål samt ønske om at se sagernes akter kan fremsættes til Lars Kildested på 99454696 eller laki@99454545.dk.

Enhver kan desuden samme sted anmode om at få tilsendt udkast til afgørelser, når de foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkastene til afgørelser inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastene.

Retten til at se sagernes akter, herunder udkastene til afgørelser og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen