Søparken i Nordborg får rund bro og flot stensætning

Søparken i Nordborg får stor rund bro og flot stensætning

Parken ved Søvænget i Nordborg er ved at blive renoveret. Parken får bl.a. en cirkelformet bro, og takket være støtte fra Udviklingsforum Nordals retableres en gammel stensætning ved bækken og langs søbredden.

Når etableringen af den nye park ved Søvænget i Nordborg er færdig, kan turister og borgere glæde sig over et anlæg med græsplæne og stier, en lille plads med bænke, en genforeningssten med dronningebuske og bed med buskroser omkring, et renoveret bækforløb med synlig stensætning og en bro over. Dertil kommer til foråret en cirkelformet bro, der giver mulighed for en gåtur ud på Nordborg Sø.
 
Renoveringen har allerede været i gang i et stykke tid med udgangspunkt i det projekt, der tidligere i år blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.
 
Men på baggrund af ønsker fra Udviklingsforum Nordals er projektet nu suppleres yderligere. Der åbnes op omkring bækkens udløb, og den gamle stensætning ved bækken retableres. Samtidig har det vist sig for dyrt at bygge den oprindeligt planlagte bro med form som et uendelighedstegn, fordi hvert bræt skulle specialfremstilles. Derfor bliver broen nu i stedet cirkelrund, men ganske stor – radius bliver på 15 meter. En del af broen bliver en flydebro, da søens bundforhold ikke egner sig til nedramning af pæle.
 
– Jeg synes, det er en utroligt spændende park, vi er i gang med at etablere ved Nordborg Sø. Jeg er sikker på, at den vil øge interessen for en oplevelsestur i Nordborg, uanset om man bor der eller er turist. Nordborg har en smuk placering helt ned til søen, og med parken og den flotte, runde bro bliver den kvalitet fremhævet, siger Aase Nyegaard, medlem af Økonomiudvalget, formand for Teknik- og Miljøudvalget og i øvrigt også medlem af Udviklingsforum Nordals.
 
Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget og ligeledes medlem af Udviklingsforum Nordals, Stefan Lydal, er enig:
– Det bliver et flot åndehul, og det glæder mig, at der i Udviklingsforum Nordals ikke kun har været opbakning til projektet, men også blik for at videreudvikle det, så vi i højere grad får synliggjort den lille bæk, der løber igennem parken og ud i Nordborg Sø. Parken bliver et fint løft til oplevelsen af Nordborg samtidig med, at den er med til at binde byen og søen bedre sammen, siger han.
 
Den samlede udgift til parken med broen er 1.360.000 kr. Broen alene koster 800.000 kr. af de 1,0 mio. kr., som var afsat i budgettet til byudviklingsprojektet. Udviklingsforum Nordals har nikket ja til at bidrage med de manglende 360.000 kr. Ligeledes har Udviklingsforum Nordals ønsket at anvende 240.000 til retablering af den gamle stensætning ved bækken og langs søbredden. De i alt 600.000 finansieres fra Udviklingsforum Nordals’ samlede pulje på 8 mio. kr.

Vedhæftet foto af en rund flydebro:
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/_compresseds/39a4adb6-9934-46dc-bd83-75a8a1879768.jpg

Skitse, der viser parkens udformning, kan findes som bilag til sagen i ØU.

Kontaktinformation:

Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 27 90 02 18, mail: any@sonderborg.dk
Stefan Lydal, næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 27 90 37 18, mail: sly@sonderborg.dk
Sille M. Dall, plan- og myndighedschef, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen