Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Forslag til Midtbyplan for Hjallerup

29. juni 2021 Byrådet har den 24. juni 2021 godkendt forslag til Midtbyplan for Hjallerup. Midtbyplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Forslag til Midtbyplan for Hjallerup omfatter den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på:– Omdannelse af Hjallerup Centret– Etablering af et nyt centralt torv– Ny busbetjening i Søndergade– …

Forslag til Midtbyplan for Hjallerup Læs videre »

Ændret anvendelse fra loftrum til klinik (90 m²), samt separat indgang til loftrum via udendør vindeltrappe på Idskovhedevej 6, 9352 Dybvad.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til ændret anvendelse fra loftrum til klinik (90 m²), samt separat indgang til loftrum via udendør vindeltrappe på ejendommen Idskovhedevej 6, 9352 Dybvad matr.nr.: 22F Idskov Fjerdings østlige del, Voer. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Opførelse af garage på 35 m² samt lovliggørelse af 10 læskure og 5 skure på Agdrupvej 7, 9700 Brønderslev.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af opførelse af garage på 35 m² (udført som tilbygning til eksisterende lade), samt lovliggørelse af 10 læskure og 5 skrue på ejendommen Agdrupvej 7, 9700 Brønderslev matr.nr.: 5B Thorsmark, Brønderslev Jorder. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Lokalplan for Banegårdspladsen i Brønderslev

25. juni 2021 Lokalplanområdet er ligger på Banegårdspladsen i Brønderslev. Med planforslagene gives der mulighed for, at området kan anvendes til centerformål. I forhold til det planforslag, som Byrådet vedtog på mødet den 24. marts 2021 er der ikke foretaget ændring i den endelige plan. Når lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort, må der ikke …

Lokalplan for Banegårdspladsen i Brønderslev Læs videre »

Spildevandsgodkendelse for Gamle Mursten ApS, Agdrupvej 3, Brønderslev

24. juni 2021 Brønderslev Kommune har torsdag den 24.06 2021 meddelt spildevandsgodkendelse til vaskeplads på Gamle Mursten ApS., beliggende Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev. Denne godkendelse er givet iht. Bekendtgørelse nr. 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige …

Spildevandsgodkendelse for Gamle Mursten ApS, Agdrupvej 3, Brønderslev Læs videre »

Fordebat vedrørende planlægning for en udvidelse af centerområde i Jerslev til brug for energianlæg for varmeværket

23. juni 2021 Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra Jerslev Varmeværk om at supplere varmeproduktionen med et anlæg med vedvarende energi i form af luftvarmepumpe og energioptagere på varmeværkets ejendom. Energianlægget er ansøgt etableret på et areal ejet af varmeværket og udlagt til rekreativt areal. Den sydlige del af dette areal vil forblive …

Fordebat vedrørende planlægning for en udvidelse af centerområde i Jerslev til brug for energianlæg for varmeværket Læs videre »

Forslag til lokalplan for boliginstitution, Elmevej, Ø. Brønderslev

18. juni 2021 Lokalplanområdet består af ejendommen Elmevej 79. Området afgrænses af Elmevej og Kastanievej. Området består i dag af  matr. nr. 21a, Øster Brønderslev by, Ø. Brønderslev. Byrådet foreslår, at området kan anvendes til boligformål, herunder mulighed for kollegie- og ungdomsboliger, socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og …

Forslag til lokalplan for boliginstitution, Elmevej, Ø. Brønderslev Læs videre »

Opstilling af 8 containere til fyrværkeri på Asåvej 3, 9330 Dronninglund.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opstilling af 8 containere til fyrværkeri på ejendommen Asåvej 3, 9330 Dronninglund, 9330 Dronninglund matr.nr.: 109A Ørsø Fjerding, Dronninglund. Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Lokalplan for tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev er vedtaget

17. juni 2021 Lokalplanområdet ligger ved Drachmannsgade i Brønderslev. Med planforslagene gives der mulighed for, at området kan anvendes til dobbelthuse og rækkehuse i én etage. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det planforslag, som Teknik & Miljøudvalget vedtog på mødet den 12. april 2021. Når …

Lokalplan for tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev er vedtaget Læs videre »

Lokalplan for Erhvervsområde Syd i Brønderslev

16. juni 2021 Lokalplanområdet omfatter et erhvervsområde på ca. 56 ha i det sydlige Brønderslev grænsende op til Ålborgvej mod øst, Sdr. Omfartsvej mod syd og Øster Kærvej mod vest. Området er beliggende i byzone.  Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, hvor der er mulighed for at etablere erhverv, industri samt kontor- og servicevirksomhed. Brønderslev Kommune …

Lokalplan for Erhvervsområde Syd i Brønderslev Læs videre »

Scroll til toppen