Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Renovation jul og nytår – Brønderslev Kommune

23. december 2021 Tømning af dagrenovation jul og nytår Uge 51 og 52Normal tømmedag Juletømning Mandag – torsdag tømmes normaltFredag torsdag eller fredag Tømning af genanvendeligt affald jul og nytår Uge 51 og 52Der kan forventes forskydninger i tømningerne i uge 51 og 52, der vil blive sendt sms/mail dagen før, såfremt du er …

Renovation jul og nytår – Brønderslev Kommune Læs videre »

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Mustedvej 61, Jerslev

23. december 2021 Brønderslev Kommune har den 20. december 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Mustedvej 61 og 129. Der er søgt efter husdyrbruglovens §16a.Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.Bemærkninger skal …

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Mustedvej 61, Jerslev Læs videre »

Tilladelse til at nedsivning af vejvand fra Hellevadvej, Klokkerholm

17. december 2021 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommune, Vej og Park til at nedsive vejvand fra Hellevadvej i Klokkerholm fra et veja-real på ca. 1800 m2. Tilladelse (nyt vindue) Kortbilag – Hellevadvej (nyt vindue)  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have …

Tilladelse til at nedsivning af vejvand fra Hellevadvej, Klokkerholm Læs videre »

Tillæg til miljøgodkendelse for husdyrbruget på Strudsholmvej 7, Dronninglund

16. december 2021 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at der er udstedt tillæg 1 til miljøgodkendelse for husdyrbruget på Strudsholmvej 7, Dronninglund efter husdyrbrugslovens §16a, stk. 4. Miljøgodkendelsens første kapitel er et ikke-teknisk resume af, hvad der gives godkendelse til, og hvordan kommunen har vurderet ansøgningen. Klagevejledning findes ligeledes i miljøgodkendelsen. Yderligere oplysninger kan udbedes …

Tillæg til miljøgodkendelse for husdyrbruget på Strudsholmvej 7, Dronninglund Læs videre »

Miljøgodkendelse for husdyrbruget på Holtevej 145, Brønderslev

15. december 2021 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at der er udstedt miljøgodkendelse for husdyrbruget på Holtevej 145, Brønderslev efter husdyrbrugslovens §16a. Miljøgodkendelsens første kapitel er et ikke-teknisk resume af, hvad der gives godkendelse til, og hvordan kommunen har vurderet ansøgningen. Klagevejledning findes ligeledes i miljøgodkendelsen. Yderligere oplysninger kan udbedes ved henvendelse til miljøsagsbehandler Lars …

Miljøgodkendelse for husdyrbruget på Holtevej 145, Brønderslev Læs videre »

Tillæg til miljøgodkendelse for husdyrbruget på Smerstedvej 63, 9760 Vrå

13. december 2021 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at der er udstedt tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Smerstedvej 63, 9760 Vrå efter husdyrbrugslovens §16a. Miljøgodkendelsens første kapitel er et ikke-teknisk resume af, hvad der gives godkendelse til, og hvordan kommunen har vurderet ansøgningen. Klagevejledning findes ligeledes i miljøgodkendelsen. Yderligere oplysninger kan udbedes ved henvendelse …

Tillæg til miljøgodkendelse for husdyrbruget på Smerstedvej 63, 9760 Vrå Læs videre »

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sdr. Omfartsvej 314, Brønderslev

9. december 2021 Brønderslev Kommune har den 12. november 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sdr. Omfartsvej 314. Der ansøges om miljøgodkendelse til smågrise/slagtesvineproduktion efter husdyrbruglovens §16a. Hvor produktions-arealet i dag er 1.852 m2, ansøges der om at reducere dette til 1.556 m2. Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, …

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sdr. Omfartsvej 314, Brønderslev Læs videre »

Borgermøde om solcelleanlæg ved Hjallerup Enge

8. december 2021 Der afholdes borgermøde om solcelleprojektet ved Hjallerup Enge, onsdag den 8. december 2021 kl. 19.00 på Rådhuset i Dronninglund, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund i den gamle Byrådssal. Mødet vil være med deltagelse af projektansøger og rådgiver, Miljøstyrelsen samt repræsentanter for Brønderslev Kommune. På mødet vil det være muligt, at få nærmere …

Borgermøde om solcelleanlæg ved Hjallerup Enge Læs videre »

Scroll til toppen