Colourbox36730685 Besk

Parkinsonsteam skal bygge bro mellem tilbud i Aalborg Kommune

30. marts 2022

Aalborg Kommune samler nu sin støtte og vejledning om Parkinsons til borgere, pårørende og medarbejdere i et fast tværgående team. Målet er skabe bedre livskvalitet og en mere sammenhængende indsats for mennesker med Parkinsons.

Colourbox36730685 Besk 

Erfaringer viser, at alt for mange mennesker med Parkinsons kommer for sent i gang med at deltage i kommunale tilbud som for eksempel rehabilitering eller aktivitetscentre. For mange betyder det, at de oplever for eksempel ensomhed og en unødvendig stor nedsættelse i deres fysiske og kognitive funktionsniveau som følge af sygdommen.

Det vil Aalborg Kommune nu rette op på med et tværgående parkinsonsteam, som skal tilbyde støtte og vejledning til borgere, pårørende og medarbejdere tidligere i den enkeltes sygdomsforløb. Målet er løbende at matche borgerens aktuelle behov med relevante kommunale tilbud.

– Vi kan se, at alt for mange med Parkinsons oplever et unødvendigt stort funktionstab, inden de finder vej til de kommunale tilbud. Det påvirker deres generelle livskvalitet negativt og fremrykker behovet for kommunal hjælp. Derfor er der store gevinster for både borger og kommune i at sætte tidligere ind og tilknytte en parkinsonskoordinator, som løbende kan rådgive og justere vores indsatser til den enkelte borger, siger rådmand Kristoffer Hjort Storm.

Om parkinsomsteamet

Parkinsonsteamet er et pilotprojekt, som i de kommende to år skal samle erfaringer med at skabe sammenhæng for borgere med Parkinsons, pårørende og medarbejdere. Teamet bemandes med fagpersoner fra forebyggelse og rehabilitering, aktivitetsområdet, sygeplejen og træningsområdet og træningsenheden.

Pilotprojektet finansieres af Senior og Omsorgs Innovationspulje.

Om Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom rammer 1 % af alle 50+. Omregnet til Aalborg Kommune svarer det til cirka 780 personer. Forekomsten er hyppigst hos personer over 70 år. Der er stor forskel på debutalderen, sygdomsbilledet er meget komplekst, og der er stor forskel på graden af funktionsnedsættelse. Derfor er det en målgruppe, som har stor gavn af løbende og individuel vurdering af deres aktuelle behov for støtte.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen