Fund af PFAS | faxekommune.dk

Der er i de seneste år fundet forurening med PFAS-forbindelser flere steder i Danmark. PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe kemiske stoffer, hvoraf PFOS det mest kendte, da det har været brugt i brandskum, og været årsag til en forurening i Korsør, samt andre steder i Danmark. Der er derfor kommet et øget fokus på opsporing af forurening med PFAS.
 
Som myndighed for landets deponier har Miljøstyrelsen derfor bedt Faxe Miljøanlæg (deponiet ved Faxe som drives af AffaldPlus), om at undersøge indholdet af PFAS i deres spildevand.
Resultatet af undersøgelsen viste et væsentligt indhold at PFAS i spildevandet. Derudover viste undersøgelsen også, at overfladevandet indeholder væsentlige mængder af PFAS.
Der er fundet en lang række forskellige PFAS forbindelser heriblandt PFOS.
 
Spildevandet ledes til Faxe Renseanlæg, som udleder til Faxe Å, hvorimod overfladevandet ledes direkte til Lille Å.
 
Faxe Forsyning har samtidigt undersøgt deres slam for PFAS-forbindelser.
På Faxe Renseanlæg viste undersøgelsen, et indhold af PFAS-forbindelser, fire gange højere end Miljøstyrelsens foreløbige vejledende grænseværdier for slam, som skal udspredes på landbrugsarealer.
Slammet kan defor ikke udspredes, og skal håndteres på anden vis.
 
Faxe Forsyning har efterfølgende undersøgt deres udledning til Faxe Å og fundet, at der er PFAS i udledningen til Faxe Å.
 
Faxe Kommune er i dialog med Miljøstyrelsen, AffaldPlus og Faxe Forsyning omkring den videre håndtering af sagen.

 
     

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen