Aalborg Kommune vil have gode ungefællesskaber uden rusmidler

19. november 2020

Aalborg Kommune er gået sammen med Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og fire andre pilotkommuner om udviklingsprogrammet ”Fælles om ungelivet”. Sammen vil de undersøge, hvordan kommuner bedst kan understøtte et godt og inspirerende ungeliv uden rusmidler.

”It takes a village to raise a child”, lyder et gammelt ordsprog, som bruges til at understrege, at netværket – både det helt nære og det lidt større – har stor betydning for børn og unges opvækst. Det er udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens og TrygFondens program ”Fælles om ungelivet”, der lige nu udfolder sig i en pilotfase, hvor Aalborg Kommune sammen med fire andre kommuner skal være med til udvikle opskrifter på, hvordan kommuner fremover kan støtte et godt ungeliv. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammer for og viser veje til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer, hvor rusmidler spiller en markant mindre rolle.

– I Aalborg Kommune viser lokale data, at unge på ungdomsuddannelserne drikker væsentligt mere end unge i folkeskolerne. Det kalder på et strategisk samarbejde mellem ungdomsuddannelser, forældre og foreningslivet at få den udvikling vendt. Det er netop samarbejdet med civilsamfundet, vi får mulighed for at opdyrke gennem vores medvirken i ”Fælles om ungelivet”, og det udviklingsarbejde vil uden tvivl få en stor betydning lokalt – og på sigt også i andre kommuner, siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

-På folkeskoleområdet har vi allerede en lang række gode indsatser, der understøtter det nye udviklingsprogram, siger skolerådmand Tina French Nielsen og fortsætter: Vores SSP-konsulenter har i mange år samarbejdet tæt med politiet om at udvikle en række programmer i folkeskolen, som henvender sig både til elever og forældre. Det har vi haft mange gode erfaringer med, og derfor er det også godt, at vi som kommune fortsætter med at udvikle samarbejdet med vores unge og deres forældre, også når de træder ud af folkeskolen, så vi kan hjælpe dem til at få et godt og trygt ungeliv, siger Tina French Nielsen, rådmand i Skoleforvaltningen.

– I Aalborg Kommune har vi allerede solide og gode erfaringer med at forebygge brugen af rusmidler ved at inddrage forældre og børn i 6. og 8.klasse. Det sker helt konkret gennem forebyggelsesseminarer, som Center for Tværfaglig Forebyggelse afholder i samarbejde med alle kommunens skoler. Det nye udviklingsprogram gør, at vi på en række skoler kan få flere erfaringer, der kan styrke dette arbejde yderligere, siger Mai-Britt Iversen, rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Inspireret af Island
”Fælles om ungelivet” er inspireret af den såkaldte ”islandske model”. På Island har man gennem en bemærkelsesværdig effektiv indsats formået at få unge til at drikke mindre alkohol og ryge mindre. Her er udviklingen på 20 år vendt, så islandske unge ikke længere har Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet har Europas laveste.  

– I ”Fælles om ungelivet” vil vi gerne se den samme udvikling som på Island, siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Hun understreger dog, at der er et stykke vej endnu. Der er nemlig promiller med i plastikposerne, når danske unge går til fest – endda i en sådan grad, at danske unge ligger allerhøjest blandt Europas unge, når det handler om at drikke sig fuld.

De voksne skal lægge trædestenene
Ifølge forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø er udgangspunktet i ”Fælles om ungelivet”, at de voksne spiller en vigtig rolle som kulturskabere og kulturbærere i unges liv – også når det gælder rusmidler.

– Det nye i ”Fælles om ungelivet” er, at vi – fremfor at have fokus på risikofaktorer – har fokus på de forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og ungeliv. Vi tror på, at et vigtigt skridt på vejen er, at vi selv som voksne aktivt og målrettet arbejder med at støtte ungefællesskaber uden rusmidler, siger Niels Sandø.

Jette Jul Bruun uddyber:

– I ”Fælles om ungelivet” vil vi have særligt fokus på unges familie- og fritidsliv.Konkret handler det bl.a. om at understøtte forældres motivation for at bruge tid med deres unge, interessere sig for hvem og hvad, de bruger deres tid på, og ikke mindst turde udtrykke tydelige forventninger og sætte gode rammer for fx alkoholforbrug og hjemmetider. Der er nemlig god evidens for, at det virker, når forældre er tydelige, nærværende og engagerede. Samtidig viste det sig, at de islandske unge faktisk gerne vil være mere sammen med deres familier. Det kan måske være en støtte for danske forældre, der kan være i tvivl om deres egen rolle i de unges liv, forklarer Jette Jul Bruun.

Kommunerne udvikler opskrifterne
”Fælles om ungelivet” handler også om de unges fritidsliv. Her skal programmet understøtte kommunernes vigtige arbejde med at udvikle det organiserede fritidsliv, så unge får gode grunde til at blive og forblive aktive i foreninger. Der skal også arbejdes med at påvirke kulturen i de unges fritidsaktiviteter, så de støtter op om et ungeliv uden rusmidler.

Første del af programmet er en fireårig pilotfase (2020-2023), hvor Aalborg Kommune sammen med fire andre kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden er med til af udvikle forskellige opskrifter på, hvordan danske kommuner sammen med forældre og lokale aktører kan være med til at løfte programmets vision. En central del af det arbejde er at sikre lokal viden om unge, så indsatserne i den enkelte kommune skrues sammen, så de passer til de udfordringer og potentialer, der er lokalt.

– I modsætning til mange andre indsatser på området som fokuserer på forbud og det vi ikke må, så forsøger vi her, at styrke det vi kalder de beskyttende faktorer rundt om de unge. Vi skal facilitere dialog med forældrene, skolerne, ungdomsuddannelserne og ikke mindst de unge selv. Vi skal helt konkret gøre det attraktivt, at være en del af et aktivt fritidsliv. Vi skal hjælpe forældrene med at forstå, hvor meget det betyder at investere tid og interesse i de unge, og sætte rammer for eksempelvis de unges alkoholforbrug. Vi ser masser af uopdyrket potentiale og har allerede de første møder i kalenderen, siger Matias Gjerløv Hartmann, projektleder i Fælles om Ungelivet i Aalborg Kommune.

undersøgelsen viser at derer x antal flere unge der har aftale med deres forælre end på landsplan…Rikke kan præcise tal på det.

Fakta

Sundhedsstyrelsen og TrygFonden står bag programmet ”Fælles om ungelivet”. I årene 2020-2023 udfolder ”Fælles om ungelivet” sig i en pilotfase, hvor de fem kommuner Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte skal være med til at udvikle generiske modeller, som kommuner i fremtiden kan bruge i deres arbejde med unge og rusmidler.

Læs mere og få fakta om ungelivet på faellesomungelivet.dk

 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen