Indkaldelse af ideer og forslag til nyt Børnehus på Thurø

Indkaldelse af ideer og forslag til nyt Børnehus på Thurø

Baggrund

Svendborg Kommune har det seneste år oplevet en stigning i antallet af 0-5-årige. Stigningen skyldes en betydelig nettotilflytning af familier med 0-5-årige børn, og at der er født flere børn i 2021 end tidligere år. For at Svendborg Kommune fortsat kan imødekomme pladsgarantien, og for at det som hovedregel fortsat skal være muligt at tilbyde dagtilbudspladser på Thurø til børn bosiddende på Thurø, er der i budget 2022 afsat et anlægsbudget til at etablere et nyt børnehus på Thurø med 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og en heldagslegestue til dagplejere på Thurø. Med etablering af et nyt børnehus på Thurø vil der være to selvstændige børnehuse på Thurø under dagtilbuddet Østerdalen med samlet 34 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø. Det forventes, at det nye børnehus på Thurø skal være klar til at modtage børn og forældre primo 2024.

For at realisere det nye børnehus, er der behov for at udarbejde nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

På den baggrund indkalder Svendborg Kommune nu ideér og forslag til den videre planlægningsproces.

Det nye børnehus

Med budget 2022 blev der peget på en mulig placering af et nyt børnehus på matr. 4h, Thurø By, Thurø. Området er ejet af Svendborg Kommune, og indgår som en del af det samlede rekreative område ved Thurø Hallen og Thurø Boldklub. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at der arbejdes videre med denne placering, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området.

Børnehuset forventes at udgøre 5000m2 med et byggeri på 1050m².

KommuneNyheder - Indkaldelse af ideer og forslag til nyt Børnehus på Thurø

Der vil her være gode muligheder for at skabe et moderne børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor de udendørslæringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for det tilstødende rekreative område og resten af lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikal belastning for resten af Thurø by. Placeringen er blevet positivt modtaget af blandt andet Thurø Lokalråd og Øhavets Bevægelsescenter.

Trafik

Svendborg Kommune har foretaget en indledende screening af de trafikale forhold omkring det nye børnehus. Det vurderes at den mest hensigtsmæssige løsning bliver adgang fra Rønnebærvænget da den er en lukket vej, der ikke har så meget trafik. Man vil i god ro kunne ankomme og afgå fra børnehuset via en stille vej uden ret mange elementer at forholde sig til. Det vurderes, at det kun er i den klassiske spidsbelastnings morgentime mellem 07.00 og 08.00,  at der vil være en mærkbar stigning i trafikken. Svendborg Komune er i dialog med grundejerforeningen, som ejer og drifter Rønnebærvænget.

Nyt plangrundlag

For at realisere det nye børnehus, er der behov for at udarbejde nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Området er idag udlagt til rekreative formål i form af sports – og idrætsanlæg, og er omfattet af følgende kommuneplanramme: https://kommuneplan.svendborg.dk/rammer/thuroe/thuroe-by/0501r4447/

For at området kan rumme et nyt børnehus, er der behov for at ændre børnehusets fremtidige  område til offentlige formål. Det øvrige område fastholdes til rekreative formål.

Hvordan sender jeg mine forslag og ideer?

Høringsperioden løber fra d. 3. februar til og med d. 3. marts 2022.

Alle kan fremsende forslag og ideér til den videre planlægningsproces – både borgere, naboer, foreninger, organisationer mv.

Alle høringssvar skal fremsendes til Plan og Udvikling i Svendborg Kommune via plan@svendborg.dk eller per brev til Plan og Udvikling, Frederiksø  4 1. sal, 5700 Svendborg.

Gør gerne opmærksom på at høringssvaret handler om “Nyt Børnehus på Thurø”.

Alle gode ideer og forslag modtages – både i forhold til placering, udformning, sammenhæng til lokalområdet, trafik mv.

Borgermøde

Som en del af den offentlige høring afholdes der borgermøde d. 24. februar fra kl. 16 – 18 ved Thurø Hallen.

Find mere information om borgermødet her på Svendborg Kommunes facebookside – link kommer hurtigst muligt. 

Her vil der være mulighed for at høre mere om planerne for det nye børnehus, få afklaret spørgsmål og møde lokale politikere. 

Der er i samarbejde med lokale foreninger arrangeret forskellige bøneaktiviteter, så det er muligt at deltage med hele familien. 

Som en del af programmet vil det også være muligt at få en guidet tur i område med den lokale gruppe omkring Øhavets Bevægelsescenter, og høre mere om deres visioner og planer for området. 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet på forhånd. 

Kontaktinformation 

Såfremt du har spørgsmål til den aktuelle høringsproces, er du velkommen til at kontakte Zacharias Baden, tlf. 30175064 eller via mail på zacharias.baden@svendborg.dk 

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen