Vi har fået FN’s verdensmål til Stevns


Udvalget Stevns Verdensmål er nu klar med de endelige anbefalinger og en vision for en bæredygtig udvikling i Stevns, der understøtter FN’s Verdensmål.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for den endelige rapport i sidste uge, og nu skal forvaltningen arbejde videre med, hvordan vi omsætter anbefalingerne i hverdagen.  

’Vi står nu med en række ambitiøse anbefalinger til konkrete og spændende projekter, som kan medvirke til at gøre Stevns til en mere bæredygtig kommune både socialt, økonomisk og miljø- og klimamæssigt. Vi har fået FN’s verdensmål til Stevns, og det synes jeg godt, vi kan være stolte af,’ fortæller Line Krogh Lay, medlem af kommunalbestyrelsen og formand for udvalget Stevns Verdensmål. 

Hun tilføjer: 

’Flere af de projekter, som udvalgets arbejde har bidraget til, er allerede godt i gang. Det gælder f.eks. Stevns Kommunes planstrategi, kommuneplan og ikke mindst den kommende boligpolitik, som mange borgere har vist stor interesse i og har bidraget til ved at komme med deres input. Stor tak for det og til alle jer, som har bidraget til arbejdet omkring verdensmålene. Det har været et spændende og lærerigt forløb, og jeg ser frem til at følge det videre arbejde, hvor vores visioner og anbefalinger i endnu højere grad skal omsættes i hverdagen’. 

Visioner og temaer 

Udvalgets anbefalinger tager udgangspunkt i de fire visionspunkter, som udvalget præsenterede for kommunalbestyrelsen i december 2019: 

  • I 2030 trives Stevnsborgerne i bæredygtige, drivhusgasneutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale, kulturelle og produktive fællesskaber.
  • I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.
  • I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgasneutral transport.
  • I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for, hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

Fremtidig brug af opgaveudvalg    

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 det såkaldte § 17 stk. 4-udvalg Stevns Verdensmål, der skulle øge fokus på FN’s Verdensmål. Det blev sammensat af seks borgere og tre politikere fra kommunalbestyrelsen, hvoraf Line Krogh Lay (B) har været formand for udvalget.  

Som en del af afslutningen på opgaveudvalgets arbejde har medlemmerne af udvalget og forvaltningen evalueret på arbejdsformen. På baggrund af evalueringen besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde i sidste uge, at det er en arbejdsform, som Stevns Kommune meget vel kan benytte fremover til andre opgaver.    

Fakta: Hvad er et § 17,4-udvalg?

Et § 17,4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med henblik på at løse en konkret opgave. Det er Kommunalbestyrelsen, som sammensætter udvalget, og som kan bestå både af medlemmer fra kommunalbestyrelsen og almene borgere.  

Læs mere om Stevns Kommunes udvalg Stevns Verdensmål og deres arbejde

Se videoen, hvor medlemmerne af udvalget Stevns Verdensarv evaluerer på arbejdet med verdensmålene 

Sidst opdateret

25.01.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen