Stevns får ny demenspolitik | Stevns Kommune


Efter en grundig, involverende proces har en ny demenspolitik nu set dagens lys i Stevns. Politikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen her til aften, og skal sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende.

‘På trods af en demenssygdom skal det være muligt at leve et så værdigt og aktivt liv som muligt. Mennesker med demenssygdomme og deres pårørende har brug for særlige og målrettede indsatser, så de kan opretholde en meningsfuld hverdag, og det skal vi hjælpe dem med’, fortæller borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

‘I Stevns har vi et særligt fokus på at styrke arbejdet med at forebygge dårlig mental sundhed. Vi vil forstærke den mentale trivsel, og have særligt fokus på sociale fællesskaber, der blandt andet modvirker ensomhed. Det gælder også for mennesker med demens og deres pårørende’.

Formanden for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen er enig:

‘Nu skal vi tage ansvar for at føre demenspolitikken ud i livet ved at sætte tidligt ind, skabe kvalitet i tilbuddene, inddrage de pårørende og ikke mindst udbrede viden om demens til omgivelserne, så vi kan sikre et værdigt liv for demente borgere.

Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder: 

  1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens 
  2. Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering 
  3. Støtte til mennesker med demens og pårørende 
  4. Demensvenlige boliger og samfund 
  5. Øget videns- og kompetenceniveau

Undervejs i processen med at udvikle den nye demenspolitik har der været en grundig, involverende proces, hvor der bl.a. er hentet input via seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social og Sundhed samt kommunens demenskoordinatorer med flere.

Den nye demenspolitik vil snarest være at finde under Politikker & Strategier.

Sidst opdateret

05.03.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen