Rødvig Station flytter nordpå | Stevns Kommune


I september gav Stevns Kommune og Region Sjælland hinanden håndslag på at arbejde frem mod en juridisk bindende aftale med henblik på at etablere en ny Rødvig Station.

Den aftale foreligger nu, og blev politisk godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen her til aften.

Pressemeddelelse fra september om indgåelse af forhåndsaftale

Med aftalen arbejder Stevns Kommune, Region Sjælland og Lokaltog A/S sammen om at etablere en ny Rødvig Station nord for Vemmetoftevej. 

‘Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et bredt politisk flertal for at etablere en ny Rødvig Station, for det har været et ønske politisk og blandt rødvigborgerne i mere end 40 år. Med denne aftale glæder jeg mig over, at vi kan være med til at styrke Østbanens fremtid og samtidig får store muligheder for byens udvikling. Området kan endelig blive et tilgængeligt rekreativt område for alle kommunens borgere og vores turister’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

‘I 2016 lavede vi en udviklingsplan for Rødvig sammen med byens borgere. Her var flytning af stationen et stort ønske lige som udvikling af den grønne, rekreative kile ned gennem byen, hvor jernbanesporet løber i dag. Det område kan blive en grøn perle for borgerne midt i byen samtidig med, at stationen får en mere central placering, så vi kan udvikle den kollektive trafik’.

Udviklingsplan for Rødvig (pdf)

Udvalgte hovedpunkter i den nye principaftale

Fælles ambition: Der etableres en ny Rødvig Station lige nord for Vemmetoftevej, og det eksisterende baneareal udnyttes til en grøn, rekreativ kile gennem byen.

Generelle bestemmelser: Flytning af stationen skal ske i forbindelse med den forventede renovering af Østbanens spor. Det er en forudsætning for aftalen, at der er politisk flertal i folketinget for at finansiere renovering af Østbanens skinner.

Økonomi: Etablering af en ny Rødvig Station er anslået til 30,4 mio. kr. Østbanens sporrenoveringen bliver kortere med dette projekt, hvormed der spares 7,75 mio. kr., som fratrækkes den anslåede pris på 30,4 mio. kr. Nettoudgiften bliver derfor 22,65 mio. kr. og skal deles lige mellem Stevns Kommune og Regions Sjælland. Derudover bidrager Lokaltog A/S med nettogevinsten af salget af Rødvig Station til projektet og dermed forbedring af den kollektive trafik.

Herudover køber Stevns Kommune de arealer af Lokaltog A/S, inkl. stationsbygningen, som ligger mellem stationen og Vemmetoftevej. Omvendt køber Lokaltog A/S det areal, hvor den nye station skal ligge, af Stevns Kommune. 

Parternes forpligtigelser: Lokaltog A/S har ansvar for at etablere den nye station. Den nye station skal være færdig samtidig med renoveringen af Østbanen.

Stevns Kommune står for udviklingen af det eksisterende sporareal mellem Vemmetoftevej og det nuværende stationsområde.

Læs hele aftalen (pdf)
 

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen