Ambitiøse planer for Stevnhallen og områderne omkring

Ambitiøse planer for Stevnhallen og områderne omkring
  • Grafik: Kort over området ved Stevnshallen

    Kort: Sådan kan området omkring Stevnshallen komme til at se ud.


Opførelsen af den nye hal i Store Heddinge er på vej, og forleden vedtog kommunalbestyrelsen en meget ambitiøs vision for hallen og områderne omkring hallen.

En plan, der både sætter barren højt, og giver både kommune og brugere en fælles plan at arbejde videre med i de kommende mange år.

Forud for vedtagelsen i kommunalbestyrelsen har Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme arbejdet med flere forskellige planer for området, og endte med at vælge den plan, kommunalbestyrelsen nu har nikket til.

‘Vi drømmer stort med det her projekt, som vi har været meget grundige med. Det bliver fantastisk for Store Heddinge og Stevnsboerne’, udtaler borgmester Anette Mortensen og glæder sig over den meget positive tilslutning til projektet, der kom frem i rådssalen undervejs i debatten.

Hun tilføjer:

‘Vi startede i ultimo 2018 med at inddrage brugere og foreninger, og siden har to fagudvalg været på inspirationsture og gennemført det nødvendige planarbejde. Alt det arbejde er nu samlet i en langsigtet, ambitiøs plan for området, som kan udvikles og implementeres etapevis i løbet af de kommende år’.

Lige nu er de forskellige indsatsforslag i visions- og helhedsplanen ikke besluttet, og virkeliggørelse af visionsplanen forudsætter derfor, at den nødvendige finansiering afsættes på kommunens budget efterhånden som de forskellige etaper evt. sættes i gang.

Visionsplanens hovedprincipper

Munkegårdsparken og idrætsområdet knyttes sammen med byen og det omgivende landskab via stisystemer og beplantning.

Al parkering flyttes ud af områdets centrale del til området syd for Stevnsbadet. Samtidig etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej.

Ny, multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal. Omlægning af fodboldbanerne, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm.

Stort skateranlæg ved Munkegårdsparken inkl. udvidelse med en stor legeplads, samt etablering af anlæg til håndtering af regnvand.

Sidst opdateret

26.01.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen