Værdifulde miljøer sikres med lokalplaner

Værdifulde miljøer sikres med lokalplaner

Værdifulde miljøer sikres med lokalplaner

Ofte er det konkrete ønsker om at fjerne eller ændre en ejendom, der bliver startskud til, at der i stedet udarbejdes en bevarende lokalplan – fordi en sådan plan har fokus på at beskytte bevaringsværdige miljøer. I Egernsund er det imidlertid en lokal beboerforening, der har kontaktet kommunen for at få hjælp til gennemskuelige og ensartede vilkår for, hvad der tillades og ikke tillades.

KommuneNyheder - Værdifulde miljøer sikres med lokalplaner
En bevarende lokalplan for hele Elstrup er på vej for at sikre landsbyens bærende kulturhistoriske og strukturelle træk. På billedet er det Elstrup Overby 1, som markerer ankomsten til Elstrup fra nordøst via Fynshavvej. (Illustration fra lokalplanforslaget)
 
Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har bevarende lokalplaner på de fleste dagsordener. Enten behandler det igangsættelse af en lokalplan, et forslag til lokalplanforslag inkl. høring eller den endelige plan. På mødet i denne uge godkendte udvalgets flertal fem bevarende lokalplaner.
 
– Vi får et spændende indblik i kommunens mange bevaringsværdige bygninger, forskellige perioders arkitektur, kulturhistorien og landskabsmæssigt værdifulde miljøer, når vi arbejder med disse lokalplaner. Det er overvældende…… og jeg tror, de fleste ville blive overrasket, hvis de fulgte med i det. Jeg synes, det er vigtigt, vi fastholder bevaringsværdige miljøer og benytter muligheden for at beskytte dem med de bevarende lokalplaner. Og så bliver jeg rigtig glad, når vi oplever, at det er borgerne selv, der henvender sig. I Egernsund har de ønsket retningslinjer og gennemskuelighed, og dem anviser den bevarende lokalplan, samtidig med, at den beskytter et unikt bomiljø, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.
 
Det handler i Egernsund om det kystnære boligområde langs med Sundgade, Fjordvej og det nederste af Solbakken. Husene langs med Sundgade er fortrinsvis udført i en nationalromantisk stilart, heraf flere tyskinspirerede, historicisme og Bedre Byggeskik. De fleste er vurderet til bevaringsværdier 3 eller 4 på Save-skalaen*. På Sundgade er arkitekturen mere sammensat, mens Fjordvej er karakteriseret ved et intimt kystmiljø, der ad en snoet, smal vej fører ud til kysten ved Lågmade Fyr. En bevarende lokalplan skal styrke områdets karakter og fx hindre, at bevaringsværdige huse rives ned.
 
– Vi har i Byrådet en vision om at udvikle bæredygtige byer, som også er attraktive at bo i i fremtiden. Det handler bl.a. om at fastholde det særpræg, den identitet og det miljø, der er rundt omkring – på samme måde, som vi i arbejdet med bystrategierne gør meget ud af, at fremtiden skal skabes på baggrund af det potentiale, en by i forvejen har, siger Stefan Lydal, næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.
 
FAKTA
De fem bevarende lokalplaner, Teknik-og Miljøudvalget godkendte på sit martsmøde i går var

  • Ulkebøldam – godkendelse og anbefaling til Byrådet om endelig godkendelse
  • Brohovedvej, Birke Allé m.fl. – godkendelse og anbefaling til Byrådet om endelig godkendelse
  • Elstrup – høring vedr. forslag til lokalplan  
  • Brorsonsvej 1 og 1a, Sønderborg – igangsættelse af bevarende lokalplan
  • Sundgade m.fl., Egernsund – igangsættelse af lokalplan for bevaringsværdigt miljø

* SAVE er en sammenskrivning af Survey of Architectural Values in the Environment = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/7aabe189-460e-45b8-a66a-a06f4139ce72.png

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, mail: any@sonderborg.dk
Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk
 
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen