Fredericia Kommune tager hånd om veteranfamilier | Nyheder

Fredericia er en garnisonsby med en lang og stolt militærhistorie bag sig. Mange af byens borgere har en eller anden form for relation til militæret – enten som veteran eller pårørende. Pårørende dækker over veteranernes forældre og søskende samt den nære familie: ægtefæller, kærester, samlevere og ikke mindst veteranernes børn.

”Det er vigtigt, at vi ser veteranfamilierne som en helhed – og samtidig har vi en ganske særlig opgave, når det handler om børnene. Man skal have et særligt blik som fagperson, så vi kan spotte de børn og familier, der har brug for støtte. Med den nye politik i hånden kan vi klæde vores medarbejdere i dagtilbud og skoler godt på, så den vigtige viden på området bliver båret tættere på familierne”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Ud over et tæt samarbejde med personalet i dagtilbud og på skoler er der også et ønske om at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs både internt og eksternt endnu mere f.eks. sammen med PPR, sundhedsplejen, Familienetværket og Veterancentret. Alt dette for at styrke opmærksomheden på de børn og unge, der eventuelt går og gemmer på ting, de har behov for at tale med nogen om på baggrund af, at en af deres forældre er eller har været udsendt.

Videndeling er vejen frem
Der er oftest mange forskellige aktører involveret, når en veteranfamilie har behov for støtte. For familiernes skyld sætter man nu ekstra fokus på at videndele på tværs og på at være særligt opmærksomme på børnene, der som regel også bliver påvirkede, når mor eller far enten er eller har været udsendt.

”Veteranfamilierne skal have én indgang til ”systemet” og føle, at der bliver taget hånd om dem på en gennemtænkt og koordineret måde – faktisk er det bedst, hvis de slet ikke tænker over det, for så er vi lykkes med at samarbejde på tværs af kommunale afdelinger, regionale enheder og forsvarets tilbud til gavn for familierne. Vi har skærpet vores opmærksomhed på helheden, og eksempelvis har jeg et tæt samarbejde med Skole, Dagtilbud og Fritid og Familie & Børnesundhed i forhold til at tænke rundt om familierne”, fortæller Liv Winterberg Lykkegaard, veterankoordinator i Fredericia Kommune.

Helt overordnet ønsker man at have fokus på at spotte børn af veteraner og tilbyde dem forløb, der kan understøtte børnenes tarv, samtidig med at der tages hånd om familien som helhed. Det gør man allerede, men med den nye veteranpolitik har arbejdet fået et stærkt fundament at stå på, så man fremadrettet forhåbentlig kan gøre indsatsen endnu bedre.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen