Stor evaluering sættes i gang

Sønderborg Kommunes børne- og uddannelsesområde har i fem år arbejdet med Helhedsplanen ’Kvalitet i dagtilbud og skole’ som styringsredskab for mange af de initiativer, der sættes i gang og prioriteres på både dagtilbuds- og skoleområdet.  Som aftalt i Byrådets konstitueringsaftale går Børne- og Uddannelsesudvalget nu i gang med at evaluere og opdatere Helhedsplanen: Hvad har virket, hvad skal køre videre, og er der noget, der skal justeres? Evalueringen skal indeholde et særligt fokus på inklusion.
Evalueringen sker blandt andet ved hjælp af en række interview med både børn og voksne, spørgeskemaer, dialogmøder, indsamling af statistik og andre opgørelser. Resultaterne vil danne grundlag for en opdateret Helhedsplan 2.0.

Frisættelse af folkeskolerne sættes i gang samtidig
I januar 2022 besluttede det nye byråd, at kommunens folkeskoler skal frisættes for unødige nationale og kommunale krav og bureaukrati. Sideløbende med at helhedsplanen evalueres, vil Børne- og Uddannelsesforvaltningen derfor inddrage elever, pædagogisk personale, forældre og ledelse med henblik på at identificere unødvendige regler og krav – dette arbejde er allerede i gang i forbindelse med dialogmøder på alle folkeskolerne.

– I fem år har Helhedsplanen været med til at sikre retning og fremdrift på tværs af hele kommunen. Best practice fra enkelte institutioner er forsøgt udbredt gennem helhedsplanen, og vi er løbende blevet orienteret om status og fremdrift på de 15 forskellige anbefalinger, som planen indeholder. Jeg ser frem til en god og inddragende proces i forbindelse med evalueringen og er samtidig spændt på resultaterne fra evalueringen, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.

– Det bliver godt at komme i gang med forarbejdet til at sætte folkeskolerne mest muligt fri fra opgaver, der stjæler unødvendig tid fra kerneopgaven. Første skridt må være at høre eleverne, lærerne osv. ad om hvordan de oplever hverdagen, og hvor de støder på regler og krav, der ikke giver mening. Det er helt oplagt at spørge dem samtidig med at vi evaluerer Helhedsplanen, da det er de samme mennesker, vi skal have fat i, siger medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Jimmy Simonsen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen