Sønderborg Kommune har succes med at ansætte SOSU-elever

Mens en del andre kommuner slås med at få SOSU-elever, så er det modsatte tilfældet i Sønderborg Kommune. Alene i år er der, frem til udgangen af november, ansat 148 SOSU-elever i kommunen, og det er flere end forventet, da målet var 138. I 2019 ansatte Sønderborg Kommune 99 SOSU-elever, og det var 16 mere end planlagt.
 
Det skyldes et meget stærkt fokus på rekrutteringen af SOSU-elever i Sønderborg Kommune, fortæller formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Jan Prokopek Jensen.
 
– Årsagen til det gode resultat skyldes et meget klart politisk fokus, da Arbejdsmarkedsudvalget allerede i 2019 besluttede, at SOSU-branchen skal være satsningsbranche nummer 1. Og så skal vi heller ikke glemme, at det har været et meget højt prioriteret område gennem mange år i forhold til at tiltrække nye medarbejdere. Samtidig har kommunen også gjort en stor indsats lige efter Finanskrisen, hvor vi selv uddannede og omskolede personer til SOSU-området. Jeg tror, at alle de mange tiltag lagt sammen gør, at mange kender til mulighederne for elevplads og job inden for området i Sønderborg Kommune, siger han. 

Baggrunden for det store fokus er, at man i flere år har vidst, at behovet for kvalificeret personale i ældresektoren er stort, og problemet vil blive endnu større, hvis der ikke blev handlet. For at kunne imødekomme udfordringen har Jobcentret samt senior- og socialområdet i Sønderborg Kommune haft et meget tæt samarbejde omkring rekrutteringen af SOSU-elever. Sammen har de iværksat en lang række initiativer, der blandt andet handler om målrettet vejledning af ledige mod SOSU-branchen, muligheden for voksenelevløn eller dagpenge under uddannelsen, ekstra praktikaftaler i driftsenhederne og meget andet.
 
Ansættelsen af nye elever fortsætter for at forebygge fremtidige rekrutteringsudfordringer på SOSU-området. Også fordi det er et krav igen i 2021 om, at Sønderborg som minimum skal ansætte 138 nye SOSU-elever.
 
– Selv om vi har været dygtige indtil nu, så må og skal vi ikke stoppe op. Det er et fortsat hårdt arbejde at finde frem til så mange nye SOSU-elever til Sønderborg Kommune. Det er meget vigtigt, at vi kan blive ved med at ansætte personer i hjemmeplejen samt på plejecentre og bosteder, for behovet for uddannet arbejdskraft bliver ikke mindre i fremtiden. Det tror jeg også på, at kommunen kan, fordi vi har en ret god arbejdsplads. Social- og Seniorudvalget har gennem flere år prioriteret elevområdet, så det er attraktivt at være elev i hjemmeplejen, på plejecentrene eller i psykiatrien i Sønderborg Kommune, siger Preben Storm, der er formand for Social- og Seniorudvalget. 

Fakta:
En rapport fra 2018, om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området i kommunerne, konkluderede, at manglen på kvalificeret personale er alvorlig, og problemet vil blive endnu større, hvis der ikke blev handlet.
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgik derfor i februar 2019 en ny aftale om dimensioneringsmål for SOSU-uddannelserne, der fastsætter hvor mange elever der skal uddannes i Danmark. Aftalen betyder at Sønderborg Kommune fra 2020 skal ansætte og uddanne 138 SOSU-elever, hvilket er 55 flere end i 2019.
Det landsdækkende fokus fortsætter og styrkes, da aftalen netop er blevet opdateret. Det betyder blandt andet, at minimumsdimensioneringen fastsættes for en ny 5-årig periode.
 
I Sønderborg Kommunes budgetaftale for 2020 fremgår det, at partierne er enige om at iværksætte trepartsforhandlinger mellem fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen, der forpligter parterne til sammen at finde løsninger på at gøre det attraktivt at gå ind i velfærdserhvervene.
 
Status
Dimensioneringsmål og status på antal ansatte:
 

ÅrFastsat
dimensionering
 
Ansatte SOSU-elever pr. årSamlet antal SOSU-elever i Sønderborg Kommune
20198399129
2020138148239
2021138290
2022Kendes endnu ikke368

 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen