Skolerne i Sønderborg Kommune genåbner delvist for de ældste elever

Som en del af gradvis genåbning af samfundet åbner skolerne mandag den 15. marts 2021 for eleverne fra 5. til 10. klassetrin. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt den delvise genåbningsplan for skolerne i Sønderborg Kommune.
 
– Det er godt, at vi nu får flere elever tilbage i skolerne, og alle skoler og medarbejdere har lagt sig i selen og tænkt kreativt for at få alt til at lykkes, så vi er klar på mandag. Covid-19 pandemien har jo desværre betydet, at mange af eleverne ikke fysisk har været i skole i over to måneder, og selv om meget er lykkedes med digital undervisning, så er den fysiske interaktion i klasseværelset og på skolen klart at foretrække for børn og unge, når de skal undervises, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, glæder sig også til mandag.
 
– Jeg er rigtig glad for, at der er fokus på 9. og 10. klasse, så afgangseleverne både fagligt og socialt kommer godt videre fra folkeskolen under de omstændigheder, der er på grund af Covid-19 situationen. Og selv om det ikke er så meget genåbning for eleverne i 5. til 8. klasse, så er det dog bedre end ingenting, at de må mødes fysisk én dag om ugen udendørs. Vi har stor forståelse for, at eleverne har et stort behov for at se hinanden. Nu afventer vi med spænding om, der kan åbnes yderligere op efter påske, siger han. 

For eleverne i Sønderborg Kommunes folkeskoler betyder genåbningen følgende:
 
5. til 8. klasse
Elever i 5.-8. årgang får med den delvise genåbning mulighed for, at de kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen iht. gældende retningslinjer herfor. De 4 øvrige dage skal eleverne modtage undervisning hjemme.
 
Det er den lokale skoles afgørelse om og i hvilket omfang muligheden benyttes. Det kan blandt andet afhænge af klassens udfordringer, vejrliget og de fysiske udendørs muligheder. Såfremt skolen beslutter at benytte muligheden for, at en eller flere klasser gør brug af udendørsundervisning, er der mødepligt for eleverne.
 
Hver skole informerer konkret forældrene/eleverne om dagen for udendørs undervisning af den enkelte klasse. Der er ikke krav om, at det er samme ugedag.
 
Såfremt skolen benytter muligheden for et fysisk fremmøde skal det sædvanlige klubtilbud være til rådighed for tilmeldte elever.
 
9. og 10. klasse
For 9. og 10. årgang bliver skoledagen så tæt på den hverdag, de har kendt før nedlukningen, dog med et stort fokus på at understøtte elevernes trivsel. Det er skolerne, der selv lokalt skal beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges til den indsats.
 
Eleverne i 9. og 10. årgang skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra. Skolerne skal sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist. Fx at 9.A og 9.C møder på skolen i uge 11, hvor 9.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 12 og så fremdeles.
 
Sårbare elever
Sårbare elever har fortsat fysisk fremmøde på skolen med nødundervisning.
 
Der kan åbnes for kortere fysiske udendørs møder i såkaldte trivselsgrupper. Tilbuddet er for elever, der mistrives, har dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsgrupper.
 
Test
Der etableres kviktest på alle kommunens skoler efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Test foretages i skoletiden, og forældrene bliver informeret om anbefalingerne fra skolen på kommunikationsplatformen Aula.
 
For elever i 5. til 8. årgang gælder en kraftig opfordring til, at elever har et negativt testresultat inden fremmøde, der højst er 72 timer gammel.
 
Forældrene skal give samtykke til test for elever på 12, 13 og 14 år via formular i Aula.
 
En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages, såfremt eleven er under 18 år.
 
Fakta:
Der er 2.947 elever i 5. til 8. årgang og 634 elever i 9. og 10. årgang i Sønderborg Kommune, der berøres af den delvise genåbning.
 
Bygningerne vil være rengjorte til brug fra om morgenen den 15. marts 2021, og i forbindelse med genåbningen er der stor fokus på rengøring og hygiejnen i tæt samarbejde med Rengøringsenheden. Der vil være ekstra rengøring måneden ud, og toiletter og overflader rengøres minimum 2 gange dagligt.
 
Skolebusserne kører med en kapacitet svarende til behovet.
 
Forældre eller andre besøgende, der fysisk kommer på skolen, skal bære mundbind eller visir.
 
Genåbningen for 0. til 4. årgang fortsætter uændret.
 
Alle forældre vil få information direkte fra skolen om skoledagen for deres børns klasse. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen