Nye lokalplaner i Sønderborg Kommune har fokus på fremtidens regnmængder

Mere regn og højtstående grundvand om vinteren samt flere skybrud om sommeren. Det er nogle af de konsekvenser af klimaforandringer, som Sønderborg Kommunes Klimatilpasningsplan beskriver. De stigende vandmængder fra regn giver problemer for kloaksystemerne og risiko for, at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade. Andre steder udgør grundvand tæt på jordoverfladen et stigende problem.
 
Derfor har Sønderborg Kommune fokus på de øgede regnmængder, overfladevand samt grundvand, når der skal udarbejdes lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder. Teknik-, By- og Boligudvalget har på sine to sidste møder behandlet fire lokalplaner, hvor der er tænkt vandhåndteringsplaner ind i planlægningen af områderne.
 
– Vi får mange bekymringshenvendelser fra borgere angående regnvand og oversvømmelser, og det er noget, vi tager alvorligt. Der er allerede i Klimatilpasningsplanen udpeget risikoområder i bebyggede områder, hvor der skal ses på løsninger. Det er samtidig vigtigt, når vi udvikler vores kommune med gode bolig- og erhvervsområder, at man kan bo trygt, og at risikoen for oversvømmelser minimeres, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget. 

Udvalget har på sit seneste møde godkendt en lokalplan for et nyt boligområde ved Hundsbjerg/Buskmosevej mellem Gråsten og Rinkenæs. Her er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, der sikrer, at regnvand kan håndteres og opstuves i området samt afledes uden, at der opstår risiko for oversvømmelser.
 
Desuden har udvalget igangsat tre lokalplaner, hvor der skal udarbejdes vandhåndteringsplaner på grund af risiko for oversvømmelser. Det gælder et nyt boligområde ved Klinting i Vollerup, et nyt erhvervsområde, Sønderborg Nord, ved Ingolf Nielsens Vej samt området til en ny dagligvarebutik ved Piledamsvej/Nordborgvej i Havnbjerg.
 
Arbejdet med de nye lokalplaner er til dels et resultat af Kommuneplan 2024-2035, som giver mulighed for nye bolig- og erhvervsområder i Sønderborg Kommune. Arbejdet med de mange lokalplaner har givet anledning til at effektivisere arbejdet med lokalplanerne i Sønderborg Kommune. Teknik-, By- og Boligudvalget har derfor godkendt en såkaldt ABC-kategorisering af lokalplaner med det formål at effektivisere processen for lokalplaner med lavere kompleksitet.
 
– Det er godt, at vi har gang i mange, nye lokalplaner, som skal bidrage til og understøtte den positive vækst i Sønderborg Kommune. Men der er også brug for at udnytte forvaltningens ressourcer bedst muligt, da der er forskel på at arbejde med lokalplanerne for større og mindre projekter. Derfor har vi godkendt modellen, hvor arbejdet med lokalplanerne afgøres af kompleksiteten i sagen, siger Kristian Beuschau, der er næstformand i Teknik-, By- og Boligudvalget. 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top