Faste, tværfaglige teams giver øget tryghed og tilfredshed hos de ældre i Odense

Helhedspleje leveret af faste teams er en del af regeringens ældreudspil, hvor ambitionen for fremtidens ældre bl.a. er, at der skal komme “færre forskellige mennesker i hjemmet hos den ældre, der får hjemmehjælp”. Odense Kommune har siden januar 2023 kørt et pilotprojekt med en Odense-model for faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen.

En evaluering af pilotprojektets første år viser, at både trygheden og tilfredsheden er steget blandt de ældre, der er omfattet af pilotprojektet.

Fremgang på alle parametre
Ved projektets start blev de ældre bedt om at svare på en række spørgsmål om bl.a. tryghed, kontinuitet og faglig kvalitet. Et år senere ses en fremgang på alle parametre. 91 procent svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, de får. Størst er stigningen blandt de meget tilfredse, som i januar 2023 var 41 procent og 55 procent i december 2023.

Rådmand Brian Dybro (SF) glæder sig over resultaterne:

– Vi kan se, at det har stor betydning både for de ældre, deres pårørende og for medarbejderne, at det er kendte medarbejdere fra samme team, der kommer i hjemmet. Nu udvider vi projektet, så flere får glæde af det. Min klare ambition er, at vi skal have faste, tværfaglige teams i hele hjemmeplejen.

Sygeplejersker er også med i Odense-model
Også de ældres oplevelse af høj faglig kvalitet i hjælpen er steget. Odense-modellen for faste, tværfaglige teams er kendetegnet ved at omfatte alle faggrupper, der kommer i hjemmet, også sygeplejerskerne, som ikke er en del af regeringens ældreudspil. Og det ærgrer Brian Dybro:
 

– Mange af dem, der får hjælp til personlig pleje, får også sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Derfor er det helt afgørende, at sygeplejen også er en del af det faste, tværfaglige team, fortæller han og fortsætter:
 

– Netop tværfagligheden er helt centralt, hvis vi skal styrke kvaliteten i indsatserne omkring de ældre, ikke mindst de ældre som er komplekst syge – og den gruppe er i stigning. Derfor har vi i Odense prioriteret det tætte tværfaglige samarbejde højt. Ikke alene ved at sætte medarbejdere med forskellige fagligheder sammen, men også ved at give dem ekstra tid til det tværfaglige samarbejde.”

Odense Kommunes tal viser, at 86 procent af de odenseanere, der får personlig pleje fra en af Odense Kommunes udkørende grupper, også får sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Medarbejderne oplever en markant forandring i samarbejdet
Det er ikke kun de ældre, der har glæde af, at hjælpen kommer fra et fast, tværfagligt team. Medarbejderne oplever også en større sammenhørighed og et styrket samarbejde. Fx ses en stigning fra 73 procent til 93 procent af medarbejderne, der svarer ‘ofte’ eller ‘altid’ på spørgsmålet: “Taler/skriver de andre med dig, når der er behov for det?”

Sygefraværet i de faste, tværfaglige teams ligger 5,6 dage (gennemsnit. pr. år) lavere end de kolleger i gruppen/på arbejdspladsen, som ikke er med i pilotprojektet.

Fakta: Odense-model med fokus på tværfaglighed og tid til samarbejde
Pilotprojektet med faste, tværfaglige teams har kørt siden 4. januar 2023, hvor der i fem udekørende dagvagtsgrupper blev nedsat i alt fem teams. De faste teams er tværfagligt sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og rehabiliteringsrådgivere. Der er ml. 12 og 16 medarbejdere i hvert team. I to af de faste, tværfaglige teams deltager også medarbejdere fra aftengrupperne.

Med budget 2024 besluttede Odense Byråd at udvide og forlænge projektet. Fra den 1. marts 2024 udvides projektet derfor med yderligere ni teams.

Læs mere projektet og dets resultater:
odense.dk/fasteteams

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top