Genforeningssten fra Nørherredhus er flyttet til Søvænget

Genforeningssten fra Nørherredhus er flyttet til Søvænget

KommuneNyheder - Genforeningssten fra Nørherredhus er flyttet til Søvænget

Genforeningssten fra Nørherredhus er flyttet til Søvænget i Nordborg, hvor den bliver en del af det nye anlæg. Foto: Sønderborg Kommune

Genforeningssten fra Nørherredhus er flyttet til Søvænget

Slots- og Kulturstyrelsen gav i juli 2020 tilladelse til, at Sønderborg Kommune måtte flytte Genforeningsstenen fra Nørherredhus til det nye anlæg ved Søvænget i Nordborg. Tilladelsen er blandt andet givet, fordi Genforeningsstenen ikke oprindeligt har været placeret ved Nørherredhus, og derudover vurderer både kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen, at den kommende placering ved Søvænget vil højne muligheden for at se og opleve Genforeningsstenen. 

Genforeningsstenen ved Nørherredhus i Nordborg er flyttet. Det har flere nordalsingere bemærket, og de har frygtet, at stenen skulle flyttes væk fra Nordborg. Det er dog ikke tilfældet, for Genforeningsstenen bliver i Nordborg, og den står nu i haveanlægget ved Søvænget.
 
Baggrunden for flytningen er, at Teknik- og Miljøudvalget i maj 2020 godkendte indretningen af pladsen Søvænget som et byudviklingsprojekt, hvor formålet er at få Nordborg Sø forbundet bedre med Nordborg by.  Som en del af dette projekt, bygges anlægget op omkring Genforeningsstenen for at give den en tilgængelig og respektfuld placering. Samtidig laves der opholdsmulighed ved siden af genforeningsstenen. Ideen om at flytte genforeningsstenen er opstået på baggrund af en borgerhenvendelse, hvorefter forvaltningen har taget det med ind i projektet.
 
Sønderborg Kommune har derfor søgt Slots- og kulturstyrelsen om tilladelse til at flytte genforeningsstenen fra Nørherredhus til Søvænget, og kommunen modtog primo juli tilladelse til flytningen.
 
Genforeningsstenen blev oprindeligt sat op på Løjtertoft i Nordborg, men er efterfølgende flyttet flere gange.
 
Tilladelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen indeholdt primært to argumenter for at sige ja til flytningen: For det første, at stenen ikke oprindeligt stod ved Nørherredhus, og for det andet, at den kommende placering ved Søvænget vil højne muligheden for at se og opleve genforeningsstenen.  
 
Slots- og Kulturstyrelsens begrundelse:
 
Fortidsmindet er beskyttet efter museumslovens § 29 e, stk. 1. Reglen er, at der ikke må foretages ændring i fortidsmindets tilstand. Styrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation, jf. museumslovens § 29 j, stk. 1. Praksis for dispensation til ændringer i tilstanden af fortidsminder er meget restriktiv. Styrelsen har i denne sag vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde dispensation.
 
Vi har i vores vurdering lagt vægt på, at stenen i dag ikke står på sin oprindelige placering, og en flytning vil derfor ikke ødelægge stenens oprindelige kildeværdi.
 
Vi har yderligere lagt vægt på, at arbejdet udføres nænsomt med begrænset påvirkning af stenens oprindelige dele, samt at det færdige resultat vil understøtte muligheden for at forstå og opleve fortidsmindet som mindesmærke for genforeningen med Sønderjylland. Stenen vil på den ansøgte placering blive integreret som en del af et haveanlæg, og det er vores vurdering, at stenens formidlings- samt oplevelsesværdi vil forbedres.”
 

Kontaktinformation:

Bjarke Eriksen
Direktør Teknik og Miljø
Telefon nr. 2790 5005

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen