Høring af udbudsmateriale til forestående udbud af rammeaftale vedr. ”Volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring af kommunale byggeopgaver i behovsafklaringsfasen”

Københavns Kommune sender materiale vedr. rammeaftale i høring, så markedet kan kvalitetssikre indholdet inden offentliggørelse.

Opgaven går ud på:

  1. at der skabes et overblik over alle relevante forudsætninger for et givent byggeprojekt: fysiske (grunden, volumen, ledningsforhold, trafik, støj, naboer mv.), programmatiske (funktioner og sammenhængen mellem disse), planmæssige (kommuneplan, lokalplan, servitutter mv.), og bystrategiske (sammenhæng med øvrig byudvikling) samt økonomiske forudsætninger,
  2. at ‘teste’ disse forudsætninger via scenarier/skitser (ikke programmering) med det formål at afsøge, hvad der kan lade sig gøre, fleksibilitet mv. samt at fokusere på nogle af de ‘blødere’ værdier; f.eks. om der skabes gode uderum/byrum, om byggerierne er velproportionerede, om der er gode fysiske og funktionelle sammenhænge med omgivelserne etc.,
  3. at risici i den videre proces afdækkes med baggrund i ovenstående punkter, både vedr. planlægning, evt. grundkøb, finansiering og udførelse, og
  4. at der skabes rammer for en god og tidlig dialog på tværs af de relevante forvaltninger i kommunen.

Det fulde materiale findes nedenfor.

Kommentarer kan sendes via mail til g17s@kk.dk.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen