Effektiv kontrol mindsker snyd i Sønderborg Kommune for 13,6 mio. kr.

Hvert år giver Bedragerigruppens Årsberetning et overblik over det forgangne års indsats, som afslører og forebygger uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser.
 
I 2021 har Bedragerigruppen dykket dybere ned i 210 sager, hvoraf de 171 har medført, at der er foretaget en ændring af borgernes ret til en ydelse enten fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft. Det har skabt en sammenlagt besparelse på 13,6 mio. kr., fordelt på 2,0 mio. kr. i tilbagebetalingskrav og knap 11,6 mio. kr. i fremadrettede besparelser. Den kommunale andel af ydelserne udgør 8,9 mio. kr., mens resten er statens andel. 
 
– Antallet af sager om snyderi med offentlige ydelser er stigende, hvis man ser på de seneste 5 år. Derfor er det desværre vigtigt, at vi har fokus på området. Vi kan også hvert år se gode resultater, hvor Bedragerigruppens indsats er økonomisk rentabel, hvilket frigiver flere midler til velfærd. Det kan jeg kun glæde mig over, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget. 

Antallet af sager er højere end de 210, men på baggrund af modtagne anmeldelser og registersamkøringssager vurderes de enkelte sager, og de løses ud fra prioriteringer, præventivt indhold med mere.
 
– Som resultaterne af Årsberetningen viser, nytter Bedragerigruppens indsats og viser også et stærkt samarbejde både med Udbetaling Danmark og internt i kommunens forvaltninger. Samtidig fokuseres der også på, at snyderiet standses på en konstruktiv måde, så borgere inddrages og bliver opmærksomme på gældende lovgivning. Det er rigtig positivt, siger Kristian Bonefeld, næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget. 

De fleste sager om socialt bedrageri i 2021 drejer sig om modtagelse af kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk fripladstilskud. I samtlige behandlede sager har Bedragerigruppen kontakt med de berørte borgere.
 
Bedragerigruppen består af fire medarbejdere, som løser opgaver på baggrund af eksterne anmeldelser, interne undringer og registersamkøringer.
 
Man kan anmelde socialt bedrageri på https://sonderborgkommune.dk/borger/socialt-bedrageri

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen