Svar til Tv2 Østjylland vedr. Område Ørsted (1)

Søndag den 21. juni forventes Tv2 Østjylland at bringe en historie om Område Ørsted. Formand for voksen-og plejeudvalget Lars Møller har udtalt sig i sagen, og hans skriftlige svar på Tv2 Østjyllands spørgsmål kan læses i sin helhed herunder.

Sendt den 16. juni 2020: 

“Kære Thomas

Tak for din henvendelse. Du vil gerne have et interview med mig om en borgers sag fra Område Ørsted og har sendt nogle spørgsmål, som jeg har svaret på herunder, ligesom jeg har vedhæftet den nyeste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt om Område Ørsted. Rapporten er netop offentliggjort og bliver behandlet på det kommende møde i voksen-og plejeudvalget den 23. juni 2020.

Jeg ved, at du gerne ville have interviewet mig til TV. Jeg vælger at svare skriftligt i denne sag, fordi der er tale om en personsag med oplysninger om en borgers sygdomsforløb og død, og det derfor er særligt vigtigt, at svarene er helt præcise og kan dokumenteres. Som jeg har nævnt for dig, savner jeg et større element af nuancer og flere dimensioner i dækningen af Område Ørsted. Mit håb er, at mine svar kan være med til at øge denne nuancering, og det vurderer jeg, at de bedst gør, når de står sort på hvidt til dig her.

Som jeg har fortalt dig, er der nuværende ansatte i Område Ørsted, som har udtrykt, at de ikke kan genkende det billede, som er blevet tegnet af stedet. Det nævnes også i tilsynsrapporten (side 19). Du har opfordret til, at de henvender sig til dig. Den besked er givet videre.

Vedhæftet har du som nævnt den nyeste tilsynsrapport om Område Ørsted fra Socialtilsyn Midt, hvor du kan læse om, hvad der arbejdes med og hvilke indsatser, der er iværksat bl.a. for at udvikle stedet og mindske personalegennemstrømningen.

Her har du mine svar på de spørgsmål, du har sendt:

Spørgsmål: ”Dels vil jeg høre, hvad du siger til kritikken af, at ledelsesstilen i Område Ørsted har modarbejdet i stedet for samarbejdet med de pårørende”.

Svar: ”Jeg har stor forståelse for, at det er en voldsom sorg og en svær situation at miste et familiemedlem. Samarbejde, dialog og kontakt til de pårørende er generelt et stort fokusområde hos os, og som vi løbende arbejder med, og derfor har vi også lavet en pårørendepolitik. Som Margit Madsen har fortalt dig, havde jeg og socialchef Hanne Nielsen et møde med hende efter Anne-Lise Madsens død, så vi kunne drøfte forløbet og drage læring af det. Så jeg kan bestemt ikke genkende billedet af, at ledelsen skulle modarbejde de pårørende”.

Spørgsmål: ”Vi kan forstå på Margit Madsen, at I har hørt hendes historie før og holdt et møde med hende. Hvilke erfaringer fra historien har I gjort jer? Hvis I ikke vil udtale jer i den konkrete sag, så I generelle vendinger”.

Svar: ”Jeg kan ikke gå ind i de dele af sagen, som handler om borgerens personlige oplysninger og sygdomsforløb. Dog vil jeg gerne sige, at i sagen her har vores evaluering i 2017 efterfølgende vist, at der var eksempler på, at kommunikationen og samarbejdet med de pårørende skulle have været bedre. Det var f.eks. uheldigt, at det kortfattede nyhedsbrev om Anne-Lises død ved en fejl blev sendt til de pårørende. Det kan jeg godt forstå, at de blev kede af, og det er naturligvis en fejl, som ikke bør ske, og som også blev beklaget dengang. Generelt ift. procedurerne på stedet har sagen ikke givet anledninger til ændringer. Generelt er det sådan, at nattevagterne runderer, og at de går kun ind i en borgers bolig om natten, hvis det er en del af aftalen omkring den konkrete borger”.

Spørgsmål: ”Og dels vil jeg spørge ind til, hvad I har gjort og hvad I gør fremadrettet for at sikre mere stabilitet i medarbejderstaben. Senest har jeg kunnet læse i handicaprådets årsberetning 2019, at de stadig mener, at fastholdelse af kvalificerede medarbejdere på bostederne er et problem”.

Svar: ”I Socialtilsyn Midts nyeste tilsynsrapport beskrives hvordan Område Ørsted arbejder med en handleplan, som både skal øge fastholdelsen af medarbejderne og øge den faglige kvalitet på arbejdspladsen. Det er et af mange tiltag, som skal være med til at mindske personalegennemstrømningen på stedet. Den nye rapport viser, at tiltagene virker, og at der er sket klare fremskridt. Voksen-og plejeudvalget følger fortsat arbejdet nøje”.

Med venlig hilsen

Lars Møller
Formand for voksen- og plejeudvalget
Norddjurs Kommune”.

Nyhedsdato: 19.06.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen