Opfordring: Besøg ikke Anholt i påsken

For at mindske risikoen for smitte med corona-virus indføres der fremover begrænsning på passagerantallet på Grenaa-Anholt-færgen, så der nu tages max. 35 passager med på hver sejlads.

Pladser, som fortrinsvist er til øens egne beboere. Opfordringen er klar: Vent med at besøge Anholt, til corona-epidemien er drevet over.

Norddjurs Kommune har i dag gennem Østjyllands Politi fået retningslinjer ift. hvordan bestemmelserne i en ny bekendtgørelse, der skal være med til at begrænse spredningen af corona-virus i Danmark, skal fortolkes. Bestemmelsen handler om, hvor mange personer der maksimalt må være i et lokale pr. 4 kvadratmeter gulvareal. Disse regler tages nu i anvendelse for at begrænse antallet af passagerer på Grenaa-Anholt færgen for derigennem at mindske risikoen for corona-smitte på øen.

”Omfanget af opholdsarealerne på Anholt-færgen medfører, at der fremover max. tages 35 passagerer med pr. sejlads, hvilket er en markant begrænsning i forhold til den hidtidige begrænsning på 100”, siger borgmester Jan Petersen.

Pladserne forbeholdes først og fremmest øens fastboende med nødvendige ærinder på fastlandet. Det samme gælder fastboende, der skal hjem til øen.

Borgmesteren siger om baggrunden for ændringen: ”Anholt er en smuk, men også sårbar og isoleret ø. Af de cirka 130 fastboende er omkring 50 personer over 65 år gamle. Dem skal vi passe godt på i denne tid. Vi skal samtidig sikre, at øens beredskab, specielt ift. sundhed og omsorg, ikke påvirkes negativt af corona-virus.” siger Jan Petersen.

Han har samtidig en klar opfordring til de mange, som holder af Anholt og besøger øen f.eks. i ferier: ”Vent med at besøge Anholt både på nuværende tidspunkt og f.eks. i påsken, til vi er på den anden side af den nuværende situation. Øen er der stadig, når krisen er ovre, og så vil vi glæde os til at tage imod turister og sommerhusejere igen på Danmarks mest unikke ø”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
Mail: jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Nyhedsdato: 24.03.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top