Norddjurs Kommunes årlige udbud af kommunale bolig, erhvervs- og sommerhusgrunde (1)

Norddjurs Kommunes årlige udbud af kommunale bolig, erhvervs- og sommerhusgrunde.

Norddjurs Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salget sker ved offentligt udbud, hvor parcellerne tilfalder højestbydende over en af kommunalbestyrelsen udarbejdet mindstepris. Tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

Norddjurs Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud, og er ikke forpligtet til at sælge til de angivne mindstepriser. Buddene skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Interesserede købere skal fremsende et købstilbud enten pr. mail eller pr. post, så det kan være Norddjurs Kommune, Fællesforvaltningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro, rhc@norddjurs.dk i hænde senest onsdag den 8. april 2020 kl. 12.00.

Ved 2 eller flere bud på samme grund, vil der blive indhentet supplerende tilbud fra de involverede tilbudsgivere. Herefter sælges til den højestbydende.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges herefter til mindsteprisen. Salget heraf sker efter “først-til-mølle”-princippet.

Alt info om grundene herunder også priser kan ses her:

Yderligere info om grundene som ikke er tilgængelig på hjemmesiden, kan rekvireres ved at kontakte Rune Hellegaard Christensen, rhc@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 25.03.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top