Sommerhusgrund ved Grenaa Strand

Sommerhusgrunden beliggende Klitten 46, Grenaa Strand, udbydes til salg.

Grunden udlejes på en 30-årig lejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side.

Lejeren har forkøbsret til grunden.

For grunden er fastsat en mindstepris på 600.00,00 kr.

Grunden vil efter salg blive udmatrikuleret i henhold til Norddjurs Kommunes vedlagte opmåling fra år 2000.

Der tages forbehold for, at der herudover kan være godkendte tilbygninger.

Kommunen forbeholder sig at kunne forkaste alle tilbud og er ikke forpligtet til at sælge til mindsteprisen.

Tilbudsgiver er ikke afskåret i at tilbyde en højere pris end den fastsatte mindstepris.

ilbud skal fremsendes til Norddjurs Kommune på mail til RHC@norddjurs.dk, senest mandag den 24. januar 2022 kl. 16.00.

Grunden sælges i overensstemmelse med vedlagte udbudsbetingelser samt salgsbetingelser for salg af boligparceller/sommerhusgrunde.

Norddjurs Kommune afholder udelukkende udgifter til udmatrikulering, jf. herudover pkt. 12 i salgsbetingelserne vedr. omkostningsfordeling.

Nyhedsdato: 10.01.2022

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen