Norddjurs er udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed

Norddjurs er udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed

Norddjurs Kommune anerkendes for sit arbejde for fædre og deres børn ved at få den flotte titel som Guldkommune.

Udnævnelsen sker i forbindelse den årlige kortlægning af kommunernes indsatser og aktiviteter målrettet fædre, som foretages af Forum for Mænds Sundhed.

For at styrke kommunernes indsats for fædre har Forum for Mænds Sundhed etablereret et netværk af Far-ambassadører blandt sundhedsplejersker i 74 kommuner.

I Norddjurs Kommune er det sundhedsplejerske Kirsten Lundkvist, som står i spidsen for, at fædrene inddrages på lige fod med mødrene i sundhedsplejens forskellige aktiviteter og tilbud.

Derudover arbejdes der for at etablere ”Fars Legestuer” i alle kommuner, ligesom der samarbejdes med Rigs-hospitalets fædreforskningsprogram om at sikre, at kommunerne screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Det er særligt sundhedsplejens store arbejde med screening og behandling for fødselsdepression og andre efterfødselsreaktioner, der kvalificerer Norddjurs Kommune som en ‘farparat’ guldkommune.

Leder af sundhedsplejen, Annette Kristensen, fortæller:

”Sundhedsplejen har gennem en del år screenet begge forældre for efterfødselsreaktioner, når barnet er ca. 8 uger gammelt. Dette er i sig selv ret unikt. Men det, der for alvor har sat os på landkortet, er vores behandlingstilbud om op til 10 psykologsamtaler, som leveres i samarbejde med Familiehuset – både til far og mor. Indsatsen sættes hurtigt i gang, og vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra forældre og praktiserende læger.”

Annette Kristensen fortæller videre, at sundhedsplejen generelt gør meget for at tænke fædrene ind i deres forskellige tilbud og indsatser til familierne. For eksempel henvender sund-hedsplejens hjemmebesøg sig til begge forældre.

Der er stort fokus på at inddrage fædrene i besøgene, og besøgene forsøges planlagt på tidspunkter, hvor fædrene har mulighed for at deltage. Desuden tilbydes også ved behov psykologsamtaler til kommende fædre i graviditetsperioden for at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende fædre.

Kommunernes indsats for fædre er højaktuel som følge af den nye aftale om 11 ugers øremærket barsel til fædre.

Ifølge Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Åge Madsen, vil 40-50.000 fædre over hele landet årligt være på mindst to måneders barselsorlov. I den forbindelse er det vigtigt, at fædrene tilbydes den samme gode støtte, som hidtil har været målrettet mødrene.

Info:

  • Forum for Mænds Sundhed er en gruppe af organisationer, faglige organisationer, patientforeninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier, der arbejder for at fremme mænds sundhed. Du kan læse mere om Forum for Mænds sundhed her
  • Norddjurs Kommune er udnævnt til guldkommune sammen med 34 andre kommuner.

Nyhedsdato: 08.11.2021

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen