Byggegrunde udbydes i Nørager

Norddjurs Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salget sker ved offentligt udbud, hvor parcellerne tilfalder højestbydende over en af
kommunalbestyrelsen udarbejdet mindstepris.

Norddjurs Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud, og er ikke forpligtet til at sælge til de
angivne mindstepriser.

Interesserede købere skal fremsende et købstilbud enten pr. mail til rhc@norddjurs.dk eller
pr. post, så det kan være Norddjurs Kommune i hænde senest onsdag den 13. maj 2020 kl.
12.00.

Post sendes til:

Norddjurs Kommune, Fællesforvaltningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro, att.: Rune
Hellegaard Christensen

Ved 2 eller flere bud på samme grund, vil der blive indhentet supplerende tilbud fra de involverede tilbudsgivere. Herefter sælges til den højestbydende.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges herefter til mindsteprisen. Salget heraf sker efter “først-til-mølle”-princippet.

Yderligere info om grundene som ikke er tilgængelig på hjemmesiden, kan rekvireres ved at
kontakte Rune Hellegaard Christensen, rhc@norddjurs.dk

I linket herunder findes vilkår samt priser for og størrelser på de 7 byggegrunde, der udbydes i Nørager:

Nyhedsdato: 24.04.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top