Udbud af rammeaftale vedrørende ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikere

Udbuddet omfatter følgende ikke udtømmende liste over ydelser:

  • Matrikulære arbejder: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej, optagelse, nedlægning og omlægning af private fællesveje, ekspropriation og skelretablering.
  • Tinglysning: Tinglysning af nye servitutter, aflysning af eksisterende servitutter, skøder, frem-søgning af indhold i tingbogen og tolkning og rådgivning (servitutredegørelse).
  • Rådgivning og jura: Regler og lovgivning for ejendomme, udviklingsmuligheder, fysisk planlægning og vejjura.
  • Teknisk opmåling: Opmåling og 3D scanning af bygninger, opmåling og 3D scanning af veje og anlæg, kortlægning med f.eks. droner og afsætning, opmåling og/eller tilsyn med byggepladser.   

Udbuddet indeholder derudover et konkret projekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver, hvor der skal foretages opmåling og/eller matrikelregulering af 39 kolonihaveforeninger med 3247 lodder fra 2022 til 2025. Projektejer er Københavns Ejendomme og Indkøb.

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top