Udbud af genopretning Frederiksborgvej – totalentreprise

Opgaven

Entreprisen omfatter projektering og udførelse af genopretning af Frederiksborgvej på strækningen fra Landsdommervej til Tuborgvej samt fra Bispebjerg Torv til Gladsaxevej. I alt en strækning på ca. 1,65 km. 

Genopretningen omfatter primært omsætning/fornyelse af kantsten samt fornyelse af belægninger på fortove, cykelstier og kørebaner. På strækningen findes ca. 100 eksisterende vejtræer. Vejprofilet skal her ændres, så længdeparkeringen rykkes ned på kørebanen, og der etableres kantsten mod cykelsti. Plantebede udvides og etableres med kantsten mod kørebane. 

Der skal foretages rodvitalisering mod cykelstien. Der forudses behov for etablering af et betydeligt antal nye vejbrønde. Genopretningen omfatter generel udskiftning af vejbrønde og stikledninger i begrænset omfang samt fornyelse af signalanlægget i krydset ved Tuborgvej. Der udføres tilgængelighedstiltag som fx Københavner-overkørsler og taktilfelter. Der må forventes særlige hensyn til busdrift under anlægsarbejdet.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top