Begrænset udbud af totalrådgivning til Tuborgvej

Opgaven

Broen for Tuborgvej ved Emdrup Station skal udskiftes. Den eksisterende bro består af 4 vejbaner, 2 cykelstier og 2 fortove og spænder ca. 35m over S-togsbanen ved Emdrup Station.

Broen ligger på Københavns Kommunes prioriterede vejnet og der færdes dagligt ca.

27.000 køretøjer over broen.

For at afvikle trafikken, mens den permanente nye bro opføres, skal der forinden opførelse af den nye bro, etableres en midlertidig bro umiddelbart nord for den eksisterende. Deraf følger en større vejomlægning af Tuborgvej, som også er en del af den udbudte opgave. Projektet har en stor grænseflade. Desuden henledes opmærksomheden på, at opgaven kræver et relativt stort kendskab til arbejder med myndigheder, herunder på jernbane.

Opgaven forventes at strække sig over flere år og senest i 2029 skal projektet afleveres.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne holde muligheden for udførelsen i totalentreprise åben, hvis det i løbet af projektforslagsfasen skulle vise sig, at det vil være hensigtsmæssigt. Teknik- og Miljøforvaltningen anser dog ikke umiddelbart muligheden for anvendelse af totalentreprise som overvejende sandsynlig.

Teknik- og Miljøforvaltningens valg om entrepriseform vil bl.a. basere sig på rådgivning fra/ dialog med totalrådgiveren under projekteringen af projektforslaget.

I det tilfælde, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen skulle beslutte at udbyde i totalentreprise, vil rådgivningen overgå fra totalrådgivning til bygherrerådgivning. Der vil blive lavet en allonge til aftalen og rådgivers ydelser vil blive baseret på FRIs Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2019, afsnit 3.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top