Augustenborgs kulturmiljø bliver sikret med millionindsprøjtning

Der kommer nu fart på genetableringen af Hertugernes Augustenborg, hvor der i første omgang sættes gang i restaurering og istandsættelse af de historiske ejendomme i det unikke kulturmiljø i den centrale del af Augustenborg by. Dermed tages der hul på et af de store projekter i den masterplan for Hertugernes Augustenborg, som blev godkendt af byrådet i Sønderborg Kommune i december 2022.
 
For at understøtte istandsættelsen af Augustenborgs historiske ejendomme er foreningen Hertugbyens Restaureringspulje blevet stiftet. Det sker i et samarbejde mellem A. P. Møller Fonden, den filantropiske forening Realdania og Sønderborg Kommune, der hver støtter med 20 mio. kroner. Slots- og Kulturstyrelsen støtter op om projektet ved at stå klar med yderligere cirka 10 mio. kroner til at støtte byens fredede ejendomme.
 
A.P. Møller Fonden har med donationen ønsket at støtte genetableringen af Hertugernes Augustenborg, fordi grænselandets særlige kulturarv og historie er så tydelig netop her.  Når restaureringerne og istandsættelserne er afsluttet, vil det bidrage til at styrke grænselandet, som rejsemål for gæster fra ind- og udland.
 
Realdania foretager hvert tredje år en kulturarvsundersøgelse, der viser, at danskerne mener, at kulturarven har stor betydning. Blandt andet mener danskerne, at historiske steder giver dem en bedre forståelse for, hvem de er, og har en positiv betydning for livskvalitet og fællesskabet med andre. Den filantropiske forening er glade for at kunne støtte restaureringspuljen, som er centralt tiltag i Sønderborg Kommunes vision for at skabe livskvalitet og fællesskab i det unikke kulturmiljø i Augustenborg. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen ser et stort potentiale i projektet, mener Enhedschef, Mette Elisabeth Carstad.
 
– Augustenborg er et rigt og vigtigt område, når det gælder den byggede kulturarv og et projekt som dette kan løfte området yderligere. Koncentrationen af fredede bygninger er med rette særligt høj i miljøet omkring Storegade. Derfor er det glædeligt, at både private fonde og Sønderborg Kommune er klar til at bruge ressourcer på en indsats for hele det værdifulde kulturmiljø – også de mange bevaringsværdige bygninger. Vi ser frem til at være med i processen og understøtte og rådgive ejerne i arbejdet med de fredede bygninger, siger hun. 

Glæden er også stor hos Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen:
 
– Jeg er meget glad for, at to nationale fonde og styrelsen går med i projektet om realiseringen af Hertugernes Augustenborg. Det viser, at vi har et enestående projekt omkring den unikke kulturarv knyttet til Augustenborg-fortællingen, men også, at samarbejdet med fonde og private investorer er afgørende for at gennemføre Hertugernes Augustenborg. Jeg er overbevist om, at projektet rummer et væsentligt udviklingspotentiale, som kan være med til at tiltrække turister, skabe flere arbejdspladser og sikre en øget bosætning i byen. Det er et ambitiøst projekt, og derfor kræver udviklingen af Hertugernes Augustenborg flere års arbejde og at projektet sker i tæt samspil med borgerne og den øvrige byudvikling i Augustenborg, siger han. 

Hertugbyens Restaureringspulje er en væsentlig forudsætning for at sikres byens huse som en del af genetableringen af Hertugernes Augustenborg, da det handler om at fremtidssikre dem, mens tid er. Foreningens vigtigste formål bliver at tage hånd om og støtte bygningsejerne i processen med at få hjælp af rådgivere og søge tilskud til istandsættelser og renoveringen af deres ejendomme, så de underbygger byens kulturmiljø. Oplevelsen af byens fysiske rammer, herunder er renoveringen og istandsættelsen af byens historiske ejendomme altafgørende for projektets succes.
 
Se mere:
Hertugernes Augustenborg | Slot, slotskirke, palæer, park og barokhuse (sonderborg.dk)
 
For pressen:
Adgang til pressebilleder fra dagens pressemøde og kulturmiljø i Augustenborg. Fotos kan bruges ved akkreditering: Foto: Sønderborg Kommune.
https://www.skyfish.com/sh/49rytlq5/1a730389/2385210/sorting/created/order/desc
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top