Landskabsplan for Langagergård

langagergaard_banner_451_220.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Landskabsplan for Langagergård

Forhøring om Kommuneplantillæg nr. 2 – Revideret landskabsplan for Langagergård.

Forudgående offentlighed om Kommuneplantillæg nr. 2 for Langagergårdområdet til Kommuneplan 2017-2029. Området er markeret på ovenstående kort.

Baggrund

Greve Kommune har vedtaget at revidere plangrundlaget for Langagergårdområdet, for at skabe mulighed for at lave flere bolig-ø’er og samtidig videreføre det centrale grønne område fra den originale plan i Langagergårds 2. etape. Den nye landskabsplan skal have en rekreativ anvendelse. Planen skal fastholde det centrale grønne område til rekreative aktiviteter, natur og regnvandshåndtering, og justere vej- og stiforløb.

Den reviderede landskabsplan er i strid med den gældende Kommuneplanramme 3B3, der udlægger området til tæt-lav boliger og etageboligbebyggelse. Kommuneplanrammens anvendelse skal ændres fra bolig til rekreativ anvendelse.
For at muliggøre dette skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Plandokumentet kan ses på www.greve.dk/planer.

Forudgående offentlighed i 4 uger

De ovennævnte ændringer er så væsentlige, at Greve Kommune spørger om naboers og øvrige interessenters holdninger og ideer inden det videre arbejde med et kommuneplantillæg påbegyndes, jf. Planlovens § 23C. Hvis du har nogle bemærkninger til ændring af anvendelsesmulighederne inden for det pågældende område, skal du skrive til Greve Kommune fra den 19. december 2018 til den 16. januar 2019. Du kan skrive til kommunen på plan@greve.dk.

Greve Kommune behandler alle indkomne bemærkninger, og de vil blive fremlagt for politikerne i Plan- og Udviklingsudvalget, som vil tage stilling til, om de ønsker at fortsætte planlægningen for de ønskede anvendelser og funktioner på området. Du vil først modtage svar på din henvendelse efter den politiske behandling.

Fortsat planlægning og tilhørende offentlighed

Hvis Greve Kommune vælger at fortsætte med planlægningen for Langagergårdområdet, vil Greve Kommune udsende forslaget i endnu en offentlig høring. Denne gang vil du se et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. I lokalplanforslaget kan du se, hvilke bestemmelser Greve Kommune foreslår, skal gælde et fremtidigt byggeri på området. Du vil få 8 uger er til at kommentere på dette.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen