Besøgsforbud på institutioner i Greve

Besøgsforbud på institutioner i Greve

Folketinget har besluttet, at besøgsforbuddet på plejehjem nu er udvidet, så det også gælder private anbringelsessteder og botilbud.

Folketinget har udsted et midlertidigt forbud mod adgang for besøgende på en lang række offentlige og private tilbud. Forbuddet omfatter både fællesarealer, udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.

Det gælder:

 • Særlig dagtilbud
 • Særlige klubtilbud
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.
 • Opholdsteder for børn og unge
 • Døgninstitutioner
 • Sociale akuttilbud
 • Sotfmisbrugsbehandlingstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Midlertidige botilbud til voksne
 • Længerevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger med videre

Der kan være undtagelser i kritiske situationer. For eksempel hvis en nær pårørende er kritisk syg eller døende. Hvis et barn under 18 år har brug for besøg fra forældre eller nære pårørende. Eller hvis forældre eller nære pårørende vil besøge en voksne med kognitiv funktionsnedsættelse, så personen magler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne. Det er tilbuddets ledelse, som beslutter, om der kan dispenseres.

 

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top