Ældrelivspolitik skal styrke livskvaliteten

Ældre.png

Greve Kommune har vedtaget en Ældrelivspolitik, som har fokus på at øge livskvaliteten hos den ældre.

Ældrelivspolitik skal styrke livskvaliteten

Den ældre skal opleve bedre livskvalitet i det daglige.

Byrådet i Greve har på seneste byrådsmøde godkendt en samlet politik for ældreområdet. Politikken hedder Ældrelivspolitik 2018-2022, og den sætter retningen for ældrepleje i Greve Kommune over de næste fire år.

Lytter til borgernes behov
Politikken indeholder i alt ni forskellige temaer, som skal sikre, at Greve Kommune opfylder borgernes behov og ønsker. Det vil nemlig forbedre livskvaliteten hos de ældre, mener formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Liselott Blixt.

“Vores ældre borgere har mange forskellige behov og ønsker, som det er vigtigt, vi lytter til og tager hånd om. For når vi gør det, så vil den ældre opleve plejen som værdig, og det vil skabe større livskvalitet for den enkelte”, siger Liselott Blixt.

Værdighedsmidler i 2019
Med den nye Ældrelivspolitik vil Greve Kommune desuden modtage knap ni millioner kroner i værdighedsmidler. Pengene kommer fra finansloven og er øremærket til aktiviteter og indsatser, som ligger ud over det vedtagne budget.

Greve Kommune fik også værdighedsmidler sidste år til at igangsætte en række tiltag på ældreområdet. Og pengene for det nye år skal først og fremmest bruges til at fortsætte det arbejde, som er i gang.

“Vi fortsætter mange af de gode tiltag fra i år. Det betyder blandt andet, at vi fortsat har fokus på aktiviteter på vores plejehjem, forebyggelse af indlæggelser og tidlig opsporing i hjemme- og sygeplejen. Derudover bliver vi ved med at skabe gode rammer for den voksende andel af borgere med demens”, siger formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Liselott Blixt.

Den nye Ældrelivspolitik træder i kraft nu, mens værdighedsmidlerne overgår til Greve Kommune i januar 2019.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen