Invitation til borgermøde: Den nye politik for Børn, Unge og Uddannelse skabes med bred borgerinddragelse | Nyheder

Hvad er den gode hverdag? Hvordan knækker vi koden på børn og unges mistrivsel? Hvordan hjælper vi børn og unge ind i positive fællesskaber? Og hvordan gør vi den digitale verden børnevenlig?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som kommer til at fylde meget frem mod foråret 2024, hvor Fredericia Kommunes nye politik for Børn, Unge og Uddannelse skal godkendes af byrådet.

I den forbindelse ønsker Børn- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget at få input fra dem, det hele handler om. Nemlig børn, unge og deres forældre.

Derfor inviteres blandt andet skolebestyrelser, elevråd og forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet til at komme med deres input til, hvad den nye politik kan have fokus på. Der bliver også rakt ud til foreningslivet og virksomheder samt Handicaprådet og Udsatterådet. Derudover afholdes der hen over efteråret to borgermøder, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage og komme med deres input.

”Det er helt afgørende, at vi altid åbner op og inddrager både børn, unge og forældre, når vi taler om, hvordan vi fortsat skaber de bedste rammer og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge. For hvad er den gode hverdag? Det er vi nysgerrige efter at få så mange input omkring, og derfor inviterer vi til borgermøder, laver interviews med ansatte og beder elevråd på både grundskoler og ungdomsuddannelser om at komme med deres vigtigste input”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Politikken er fundamentet for en god hverdag

En politik for Børn, Unge og Uddannelse er et vigtigt redskab, når det handler om at sætte retning for kommunens arbejde med børn og unge. Derfor ser de to ansvarlige udvalg frem til et efterår med dialog, inspiration og nye perspektiver på, hvordan man skaber de bedste rammer for børne- og ungelivet i Fredericia Kommune.

”Jeg glæder mig over, at vi kan se frem til at få en fælles politik, der tænker hele vejen rundt om børnene og de unge – og deres familier. Og når vi også har uddannelsesdelen med, så er den kommende politik med til at sikre, at de unge bliver hjulpet godt ind i voksenlivet. På den måde bliver den nye politik for Børn, Unge og Uddannelse vores fælles fundament, som er forpligtende for vores arbejde i forhold til alle de børn og unge, der vokser op i Fredericia Kommune”, siger Pernelle Jensen, formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Arbejdet med at forme den nye politik for Børn, Unge og Uddannelse foregår hen over efteråret og vinteren. I løbet af foråret 2024 kommer den nye politik i høring, inden den endeligt godkendes af byrådet.

Alle er inviteret – se, hvornår du kan komme med input til politik for Børn, Unge og Uddannelse

  • Mandag den 2. oktober er der borgermøde i Ungdommens Hus fra klokken 19.00 til 20.30
  • Onsdag d. 25. oktober er der dialogmøde med foreningerne fra klokken 19.00 til 20.30. Mødet afholdes på Fredericia Rådhus.
  • Mandag den 30. oktober er der online borgermøde fra klokken 19.30 til 20.30

Herudover vil der finde en dialog sted med elevråd fra både grundskoler og ungdomsuddannelser, skolebestyrelser, forældrebestyrelser for dagtilbud, Fredericia Uddannelsesråd, Handicaprådet, Udsatterådet, ansatte i Fredericia Kommune, samarbejdspartnere, virksomheder og foreninger.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top